Etusivu / fi / KAMK / Toiminta

Koulutusta ja kehitystä alueen tarpeisiin

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on KAMK'24 vision mukaisesti vuonna 2024 Suomen älykkäin korkeakoulu. Visio syventää KAMK'20-strategian Tekevin AMK -toimintamallia.KAMK hyödyntää kansainvälisyyttä aluekehityksen välineenä.  Toimintaa suunnataan yhden läpileikkaavan profiilin - älykkäät ratkaisut - avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein.

Kajaanin ammattikorkeakoulu lyhyesti 

• pieni ammattikorkeakoulu, mutta suuri AMK-yksikkö
• aloitti toimintansa vuonna 1992
• vakinaistettiin ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996
• 5 koulutusalaa
• suomenkielisiä koulutuksia 15, joista 9 ammattikorkeakoulututkintoon ja 6 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
• englanninkielisiä koulutuksia on 5, joista 4 Bachelor-tason koulutusta ja 1 Master-tason koulutus
• n. 2 200 opiskelijaa
• 220 (htv) työntekijää, josta opetushenkilöstöä noin 120
• yli 5500 valmistunutta opiskelijaa

* yhtiöitettiin Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ksi 1.1.2014 alkaen

* toistaiseksi voimassa oleva toimilupa osakeyhtiömuotoisena 1.1.2015 -

 

OPISKELIJAMÄÄRÄ

(läsnä- ja poissaolleeksi kirjautuneet opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaisesti)

AMK-tutkintoon

johtava koulutus

Ylempi

AMK-tutkintoon

johtava koulutus

Erikoistumisopinnot

Kaikki yhteensä

2010

1 957

115

77

2 149

2011

1 993

126

119

2 238

2012

2 008

132

141

2 281

2013

2 043

138

86

2 267

2014 2 042 168  65  2 275
2015 2 006  174  73  2 253
2016  2 112   190    13    2 315 
2017 2 152   216  12   2 380  
2018 2 197  
252
 25 2 474 
2019 2 278  258  7  2 543 

 

SUORITETUT TUTKINNOT

AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto

2010

342

25

2011

294

12

2012

322

42

2013

323

27

2014  394 35
2015  314  30 
2016   310  28
2017   319  36
2018
353   43

 

Aikamatka

[1996] Kajaanin ammattikorkeakoulu vakinaistuu ensimmäisten joukossa
[1998] International Business and Marketing -koulutusohjelma alkaa 
[1999] Matkailun koulutusohjelma alkaa
[1999] Laboratoriot perustetaan  
[2001] Muutto yhteiselle kampusalueelle 
[2001] Tietokeskus (kirjasto) avataan
[2001] Opiskelijaravintola foX aloittaa toimintansa 
[2003] Ylempi AMK-tutkinto, Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2005] Liikunnanohjaajakoulutuksen alkaminen tuo hakijaryntäyksen
[2006] Tourism -koulutusohjelma alkaa
[2006] Peliohjelmointi- ja oikeustradenomikoulutus käynnistyvät
[2007] Ylempi AMK-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2007] Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi laadunvarmistusjärjestelmän; auditointi läpäistään ensimmäisten korkeakoulujen joukossa
[2008] Ylempi AMK-tutkinto, Matkailualan koulutusohjelma alkaa
[2009] Sports and Leisure Management -koulutusohjelma alkaa
[2010] Ylempi AMK-tutkinto, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma alkaa
[2011] Ylempi AMK-tutkinto, Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma alkaa
[2012] Peliteknologian suuntautumisvaihto tietotekniikan koulutusohjelmassa (insinööri, AMK) käynnistyy
[2014] Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutus aikuiskoulutuksena alkaa
[2015] Ylempi AMK-tutkinto, Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto -koulutus alkaa
[2015] Kansallisen koulutuksen arviointikeskus auditoi KAMK:n johtamis- ja laatujärjestelmän; KAMK läpäisee auditoinnin
[2017] Nordic eSports Academy -kesäkoulu järjestettiin ensimmäistä kertaa
[2017] Ylempi AMK-tutkinto, Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen -koulutus alkaa
[2017] Englanninkielinen Tourism -koulutus aloitetaan uudestaan
[2018] Englanninkielinen eSports Business -koulutus alkaa
[2018] Ylempi AMK-tutkinto, Master's Degree in International Business, alkaa