Etusivu / fi / KAMK / Toiminta

Pieni suuri korkeakoulu - koulutusta ja kehitystä alueen tarpeisiin

Kajaanin ammattikorkeakoulu lyhyesti 

• pieni ammattikorkeakoulu, mutta suuri AMK-yksikkö
• aloitti toimintansa vuonna 1992
• vakinaistettiin ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996
• 5 koulutusalaa
• suomenkielisiä koulutuksia 15, joista 9 ammattikorkeakoulututkintoon ja 6 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
• englanninkielisiä koulutuksia on 5, joista 4 Bachelor-tason koulutusta ja 1 Master-tason koulutus
• n. 2 500 opiskelijaa
• 220 (htv) työntekijää, josta opetushenkilöstöä noin 120
• yli 5500 valmistunutta opiskelijaa

* yhtiöitettiin Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ksi 1.1.2014 alkaen

* toistaiseksi voimassa oleva toimilupa osakeyhtiömuotoisena 1.1.2015 -

* omistaja Kajaanin kaupunki

 

OPISKELIJAMÄÄRÄ

(läsnä- ja poissaolleeksi kirjautuneet opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaisesti)

AMK-tutkintoon

johtava koulutus

Ylempi

AMK-tutkintoon

johtava koulutus

Erikoistumisopinnot

Kaikki yhteensä

2010

1 957

115

77

2 149

2011

1 993

126

119

2 238

2012

2 008

132

141

2 281

2013

2 043

138

86

2 267

2014 2 042 168  65  2 275
2015 2 006  174  73  2 253
2016  2 112   190    13    2 315 
2017 2 152   216  12   2 380  
2018 2 197  
252
 25 2 474 
2019 2 278  258  7  2 543 
2020 2 407
377
39
2 823
2021
2 639  438  1  3 078
2022 2 820 532   14 3 366 

 

SUORITETUT TUTKINNOT

AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto

2010

342

25

2011

294

12

2012

322

42

2013

323

27

2014  394 35
2015  314  30 
2016   310  28
2017   319  36
2018
353   43
2019 337   39 
2020 379   48 
2021  336   57 
2022  320   79

 

Aikamatka

[1996] Kajaanin ammattikorkeakoulu vakinaistuu ensimmäisten joukossa
[1998] International Business and Marketing -koulutusohjelma alkaa 
[1999] Matkailun koulutusohjelma alkaa
[1999] Laboratoriot perustetaan  
[2001] Muutto yhteiselle kampusalueelle 
[2001] Tietokeskus (kirjasto) avataan
[2001] Opiskelijaravintola foX aloittaa toimintansa 
[2003] Ylempi AMK-tutkinto, Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2005] Liikunnanohjaajakoulutuksen alkaminen tuo hakijaryntäyksen
[2006] Tourism -koulutusohjelma alkaa
[2006] Peliohjelmointi- ja oikeustradenomikoulutus käynnistyvät
[2007] Ylempi AMK-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2007] Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi laadunvarmistusjärjestelmän; auditointi läpäistään ensimmäisten korkeakoulujen joukossa
[2008] Ylempi AMK-tutkinto, Matkailualan koulutusohjelma alkaa
[2009] Sports and Leisure Management -koulutusohjelma alkaa
[2010] Ylempi AMK-tutkinto, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma alkaa
[2011] Ylempi AMK-tutkinto, Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma alkaa
[2012] Peliteknologian suuntautumisvaihto tietotekniikan koulutusohjelmassa (insinööri, AMK) käynnistyy
[2014] Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutus aikuiskoulutuksena alkaa
[2015] Ylempi AMK-tutkinto, Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto -koulutus alkaa
[2015] Kansallisen koulutuksen arviointikeskus auditoi KAMK:n johtamis- ja laatujärjestelmän; KAMK läpäisee auditoinnin
[2017] Nordic eSports Academy -kesäkoulu järjestettiin ensimmäistä kertaa
[2017] Ylempi AMK-tutkinto, Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen -koulutus alkaa
[2017] Englanninkielinen Tourism -koulutus aloitetaan uudestaan
[2018] Englanninkielinen eSports Business -koulutus alkaa
[2018] Ylempi AMK-tutkinto, Master's Degree in International Business alkaa