Etusivu / fi / Palvelut työelämälle / Rekrytoi opiskelija / Hyödynnä kansainvälisiä osaajia

Hyödynnä kansainvälisiä osaajia!  

Kajaanin ammattikorkeakoulun englanninkielisissä bachelor- ja master -tason koulutuksissa opiskelee oman alansa tulevia ammattilaisia lähes 300 yli 50 eri maasta. Ulkomaalaiselle opiskelijalle on tärkeää saada näkemystä ja kokemusta suomalaisesta työelämästä jo opintojen aikana. 

Ulkomaalaisen opiskelijan kohdemaatuntemusta, kielitaitoa, kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja voi hyödyntää monenlaisissa projekteissa. Lisäksi kv-opiskelija voi tuoda työyhteisöön uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja, sekä tuulahduksen käytännön kansainvälisyyttä jokapäiväiseen toimintaan. Tämä toimii myös erinomaisena mahdollisuutena työpaikalla käytännön kielitaidon kehittämiseen, samalla kun kv-opiskelija kehittää suomen kielen taitoaan. 

Kansainvälisiä osaajia voi hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä, ideoinnissa, uusien markkinoiden avaamisessa, asiassuhteiden luomisessa kohdemaihin ja löytämään kansainvälisiä kumppaneita.

Monikulttuurinen yritys nähdään usein houkuttelevana työpaikkana, joten kv-opiskelijan palkkaaminen voi myös parantaa yrityksesi imagoa. Työskentely monikulttuurisessa yrityksessä laajentaa työntekijöiden kielitaitoa, edistää kulttuurien tuntemusta sekä lisää suvaitsevuutta. Lataa tästä vinkit työyhteistöllenne kun yrityksessä on kv-opiskelija. 

Tutustu opiskelijoihin!

Etsitkö tietynlaista osaajaa tai osaamista? Voit olla joko suoraan yhteydessä opiskelijoihin, tai ottaa yhteyttä projektin kautta (yhteystiedot alla).  Lue lisää opiskelijoista ja yritysyhteistyöstä. 

Lue lisää Talent Explorer -rahoituksesta ulkomaalaisen opiskelijan palkkaamisen tueksi.  

KAMKissa on käytössä Tiituksen palvelualustalla toimiva KAMK kaura urapalvelu. Kun julkaiset KAMK kaura urapalvelussa työ, harjoittelupaikka, projekti tai opinnäytetyö -ilmoituksen englanniksi, tavoitat myös KAMKin kansainväliset opiskelijat!

Lue lisää KAMK kaura urapalvelusta ja rekisteröidy käyttäjäksi!

 

Webinaarit yritysten tueksi!  (2021) 

Kajaanin Ammattikorkeakoulun ESR:n rahoittama KOTKA-hanke (kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen) järjesti kevään 2021 aikana webinaareja, joissa kerrottiin ulkomaalaisten opiskelijoiden tuomista mahdollisuuksista kainuulaisille yrityksille. Webinaarien otsikot ovat suoria linkkejä tallenteisiin. 

Kainuusta Maailmalle | Kansainväliset opiskelijat yrityksen voimavarana - YouTube

Kainuusta Maailmalle -webinaarisarjan avauksessa 16.3.2021 keskusteltiin kansainvälisistä opiskelijoista yrityksen voimavarana, katso Valmetin ja Kainuun Rastiviikon kokemuksia kv-opiskelijoista! 

 Taklataan haasteita – ulkomaalaiset opiskelijat yrityksen voimavarana 

Tässä webinaarissa kuulet, kuinka voit hyödyntää kansainvälisiä opiskelijoita yrityksessäsi sekä harjoittelu- ja opinnäytetyöprosessien etenemisestä niin yrityksen kuin KAMKin näkökulmasta. Saat tietoa, millaiset vastuut ja velvollisuudet liittyvät työelämässä tehtäviin oppimisprojekteihin. Kuulet myös kainuulaisen yrityksen hyvistä kokemuksista kv-opiskelijoiden kanssa. 

Miten yrityksesi voi käytännössä hyödyntää ulkomaalaisia opiskelijoita 

Tässä webinaarissa kerromme eri konkreettisin esimerkein, miten yritykset voivat säästää resurssejaan ja kustannuksiaan hyödyntämällä projektiopintojen palvelukokonaisuutta. Webinaarissa kuulet myös kainuulaisen yrityksen hyvistä kokemuksista työskentelystä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa.

  

Opiskelijat työelämän kehittäjinä

Projektit

Opiskelijat voivat toteuttaa erilaisia projekteja yrityksille osana opintojaan. Projekti voi olla vaikkapa pienimuotoinen selvitystyö, tuotekehitystä, somekampanja, markkinaselvitys, palveluiden uudistus tai testaus tai tapahtuman järjestäminen. Opintoihin liittyvissä projekteissa mukana on aina ohjaava opettaja yrityksen tukena. Projektitoimeksiannot antavat yritykselle mahdollisuuden tutustua opiskelijoiden osaamiseen käytännössä myöhempiä rekrytointeja silmälläpitäen.

Jos yritykselläsi on suunnitteilla kansainvälistymishanke, johon olet hakemassa rahoitusta ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, huomioithan, että usein opiskelijoiden työpanosta voi sisällyttää hankkeen toimenpiteisiin esim. markkinapotentiaalin kartoituksessa tai messuosallistumisissa.

Harjoittelu
Harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakouluopintoja bachelor-tason koulutuksissa. Koulutuksesta riippuen harjoittelu voidaan suorittaa joko kahdessa osassa (2 + 3 kk) tai yhdessä osassa (5 kk). Harjoittelun tavoitteena on syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukea koulutuksen mukaista opiskelua. Ulkomaalaiselle opiskelijalle harjoittelu voi olla ensimmäinen kosketus suomalaiseen työelämään, ja on suuri merkitys kun opiskelija miettii mitä valmistumisen jälkeen tekee. Tavoitteena on, että ainakin osa näistä Suomessa koulutetuista kv-osaajista jäisi Suomeen myös valmistumisen jälkeen töihin. 
Opinnäytetyö

Usein opinnäytetyö on luonnollinen jatkumo harjoittelulle, mutta sen voi tehdä myös erillisenä toimeksiantona. Opinnäytetyö on laaja kehittämistehtävä, jossa opiskelija laajentaa tietopohjaansa ja syventää osaamistaan opiskelemallaan alalla. 

Opinnäytetyön laajuus bachelor-koulutuksissa on 15 opintopistettä ja master-koulutuksissa 30 opintopistettä. Toimeksiantajalta odotetaan jonkin verran ohjausta ja tukea opiskelijalle prosessin edetessä, mutta apuna on myös aina ohjaava opettaja KAMKilta.  

Osa-aika- ja vapaaehtoistyö

Opiskelijat ovat kiinnostuneita myös esim. erilaisista vapaaehtoistöistä sekä palkallisista osa-aikatöistä opintojensa ohessa. Nämä ovat tärkeitä mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja oppia työelämän pelisääntöjä, sekä tietysti kehittää suomen kielen osaamista.

Opiskelijan oleskeluluvalla maassa oleva opiskelija voi työskennellä keskimäärin 30 h/vko. 

Valmistumisen jälkeen

Valmistumisen jälkeen moni Suomessa kouluttautunut opiskelija haluaisi jäädä Suomeen, innokkaana hyödyntämään tuoretta tutkintoaan suomalaisilla työmarkkinoilla. Pidetään osaajat Suomessa!

Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla ollut opiskelija voi hakea oleskelulupaa valmistumisen jälkeen työnhakua varten vuodeksi, ja mikäli työpaikka tänä aikana löytyy, hän voi aloittaa työn tekemisen välittömästi ja hakea sitten työlupaa. 

Talent Boost -Finland: Kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostuneen yrityksen opas 

Julkaisu: Kokemuksia kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hankkeesta KAMKissa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 

Lataa esite (pitkä)

Lataa esite (lyhyt)

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hanke (ESR) 2019 - 2022

Projektipäällikkö: Kirsi Sievers
Puh. 044 7101 616, kirsi.sievers(at)kamk.fi

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png        vipuvoimaa logo.png      ely-keskus.png