Opintotuki

Ammattikorkeakouluopiskelijalla on mahdollisuus hakea opintotukea. Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki käsittää kaksi vaihtoehtoista tukijärjestelmää: opintotuki ja aikuiskoulutustuki. Opintotuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto.

Tarkempaa tietoa opintotuesta: www.kela.fi ja opintotukiesitteistä sekä Kelan toimistoista. Myös opintotoimisto auttaa opintotukiasioissa.