Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Matkailun ja liikunnan osaaminen

Liiketoiminnan ekosysteemit (=yritysten toimintaedellytysten kehittäminen) 

Olemme uusien palveluinnovaatioiden ja verkostojen aktiivinen kehittäjä sekä uudistaja. Pyrimme auttamaan yrityksiä vastaamaan heidän asiakkaiden tarpeisiin kustannustehokkaasti. Autamme yrityksiä kasvamaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimissamme painotamme erityisesti asiakaskeskeistä toimintaa, jatkuvaa arvonluontia, elämyksellisyyttä ja verkostomaisia toimintatapoja. Olemme mukana monissa merkittävissä yritysten toimintaedellytysten kehittämishankkeissa. 

Exergaming 

Olemme edelläkävijä liikuntapelaamisen alalla. Exergaming on alue, joka yhdistää peliteknologian liikuntaan ja jossa tavoitteena on motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Testiympäristönämme toimii kampuksellamme sijaitseva SmartGym, johon pääset tutustumaan tästä. 

Soveltava matkailututkimus 

Olemme soveltavassa matkailututkimuksessa laadukas ja luotettava toimija Suomessa. Tutkimustoimintamme painopistealueena on matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen, seuranta sekä ennustaminen ja arviointi. KAMK:n matkailualan julkaisuihin pääset tutustumaan tästä.

 
Ota yhteyttä!


Katri Takala
TKI-vastaava
katri.takala(at)kamk.fi
puh. 044 7101 625