Etusivu / fi / KAMK / Avoimet työpaikat

Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimet työpaikat

Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimena olevat työpaikat julkaistaan TE-palvelut -sivustolla.

Kajaani University of Applied Sciences job vacancies

Job vacancies are published at the TE Office's Avoimet paikat service.

Tietosuoja

Avoimet työpaikat
 • 5.11.2018 13:28

  Prosessiteollisuuden yliopettaja

  Kajaanin ammattikorkeakoulu hakee insinöörikoulutukseen prosessiteollisuuden tekniikan ja käynnissäpidon osaamisen
  kehittämisen yliopettajaa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2021. Tehtävä on uusi ja se sisältää insinöörikoulutuksen kehittämisen lisäksi
  monipuolisia tehtäviä teollisuuden parissa.

  Tehtävä koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jossa ensimmäisenä tavoitteena on kehittää ja toteuttaa koulutusta, joka antaa valmiudet toimia teollisuudessa prosessitekniikan ja käynnissäpidon tehtävissä. Ydinsisältöjä ovat teollisuuden prosessi-, sähköautomaatio- ja mekaniikan kunnossa- ja käynnissäpito. Tavoitteenamme on paitsi tutkintoon johtavan koulutuksen, myös työelämässä jo olevien tarpeisiin vastaaminen ja osaamisen
  päivittäminen.

  Toinen kokonaisuus on uusien opintojaksojen tarjonnan kehittäminen KAMKn ulkopuolisen tarjonnan lisäämiseksi. Taustana tälle
  voi olla myös tarvepohjainen tutkintoon johtavan koulutuksen tuonnin suunnittelu alueelle ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö
  osaamisperustaisesti - tarjoamme uraa operaattorista insinööriksi.

  Kolmas osa tehtävää on koulutuksen vetovoiman lisääminen ja opiskelijoiden opintojen aikainen integrointi teollisuuden tarjoamiin
  harjoittelu-, opinnäyte, projekti ja työmahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa myös jatkuvaa, säännöllistä yhteydenpito KAMKn ja
  teollisuuden sidosryhmien kesken.

  Hakemamme henkilö on myös valmis erilaisiin koulutusten ja teollisuuden tarjoamien työmahdollisuuksien markkinointitehtäviin
  sekä Kainuun että myös naapurimaakuntien alueella. Myös tapahtumaosallistuminen ja tilaisuuksien järjestäminen kuuluvat
  tehtävään, unohtamatta kansainvälisten opiskelijapolkujen kehittämistä KAMKlla.

  Edellytämme:
  - lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa
  - suomen kielen lisäksi englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
  - kokemusta kehittämistehtävistä joko korkeakoulussa tai teollisuudessa
  - projektihallintaosaamista
  - neuvottelu- ja kommunikointitaitoja
  - kykyä oma-aloitteeseen työskentelyyn

  Arvostamme:
  - työkokemusta teollisuusprosesseista,
  - kokemusta tutkimus- ja kehitystoiminnasta
  - tuoreita, teollisuuden työelämän verkostoja
  - aktiivista tiimityöotetta KAMK:n työryhmien ja sidosryhmien kanssa
  - asiakaslähtöistä ongelmienratkaisukykyä
  - matkustusvalmiutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja esiintymiskykyä sekä
  - vastuullista ja tuloksellista suhtautumista tavoitteiden saavuttamiseen

  Yleiset kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakoulu lain 932/2014 §22 ja asetuksen 1129/2014 mukaisesti. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES 2018-20 työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

 • 5.11.2018 8:43

  Hoitotyön lehtori

  Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala etsii vakituista hoitotyön lehtoria terveysalan opetus- ja kehittämistehtäviin.

  Hoitotyön lehtorin tehtävänä on
  - hoitotyön kliininen opetus - ja ohjaus: gerontologinen hoitotyö ja kotihoito
  - tutkimus- ja kehittämistoiminta: kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus työelämäyhteistyössä ja verkostoissa, opiskelijoiden kehittämistoiminnan ohjaus
  - poikkialainen yhteistyö ja opetus- sekä tutkimus- ja kehittämistehtävät myös ammattikorkeakoulun muilla osaamisalueilla
  - opetus ja ohjaus sekä kehittämishankkeiden suunnittelu myös englannin kielellä
  - liiketoimintapalvelujen suunnittelu, kehittäminen ja myynti

  Edellytämme
  - soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  - pedagogista koulutusta ja kokemusta opetus - sekä tutkimus- ja kehittämistehtävistä
  - verkko-opetuksen pedagogiikan ja oppimisympäristöjen hallintaa (mm. Moodle, Skype Business, Peppi), perehtyneisyyttä simulaatiopedagogiikkaan
  - työkokemusta sairaanhoitajan ja/ tai terveydenhoitajan tehtävästä: kliinistä osaamista hoitotyöstä tai terveydenhoitotyöstä
  - hankeosaamista ja hankkeen johtamisosaamista
  - terveysalan teknologiaosaamista
  - verkosto- ja yhteistyötaitoja

  Lisäksi opetusta antavalla henkilöllä tulee olla oikeus harjoittaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lääkärintodistus. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

  KAMKilla on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

  Yleiset kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakoulu lain 932/2014 §22 ja asetuksen 1129/2014 mukaisesti. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES 2018-20 mukaisesti.

  Pidätämme oikeuden olla valitsematta ketään avoinna olevaan tehtävään.

 • 5.11.2018 7:58

  Projektipäällikkö

  Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala etsii osa-aikaista projektipäällikköä terveysalan kehittämistehtäviin ajalle 26.11.2018 - 31.12.2019 Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueelle.

  Edellytämme
  - hankeosaamista, hankkeen johtamis- ja koordinoimistaitoja sekä valmiutta liiketoimintapalvelujen kehittämiseen
  - sosiaali- ja terveysalan tuntemusta
  - hyviä viestintä-,verkosto- ja yhteistyötaitoja

  Tehtävä alkaa 26.11.2018 tai sopimuksen mukaan.

  Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES 2018-20 mukaisesti. Työssä on neljän kuukauden koeaika. Pidätämme oikeuden olla valitsematta ketään avoinna olevaan tehtävään.