Etusivu / fi / KAMK / Avoimet työpaikat

Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimet työpaikat

Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimena olevat työpaikat julkaistaan TE-palvelut -sivustolla.

Kajaani University of Applied Sciences job vacancies

Job vacancies are published at the TE Office's Avoimet paikat service.

Tietosuoja

Avoimet työpaikat
 • 16.11.2018 8:44

  Suunnittelija

  Kajaanin ammattikorkeakouluun haetaan suunnittelijaa koulutuspalveluihin ajalle 7.1.2019 - 31.12.2020

  Suunnittelijana vastaat ura- ja rekrytointipalveluista ja niiden kehittämisestä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstön ja eri verkostojen kanssa. Edistät opiskelijoiden sujuvaa työllistymistä kehittämällä opiskelijoiden työnhakutaitoja ja urasuunnittelua. Vastaat urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvien materiaalien työstämisestä, koulutusten sekä ura- ja rekrytointitilaisuuksien järjestämisestä ja alumnitoiminnasta. Työtehtäviisi kuuluu myös ura- ja työllistymisselvitysten koordinoiminen.
  Suunnittelijana osallistut myös hakijapalveluiden ja opintotoimiston tehtäviin, erilaisten selvitysten ja tilastointien tekemiseen sekä erityisesti ulkomaalaisten hakijoiden ja opiskelijoiden neuvontaan.

  Vastaat koulutusvientiin liittyvien opiskelija-asioiden hoitamisesta (mm. opintosuoritukset, todistukset), perehdytät uusia opiskelijoita, neuvot ja tiedotat opiskelijoita ja henkilökuntaa opintoasioihin liittyvissä asioissa (myös sosiaalisessa mediassa).

  Suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös hankkeiden suunnittelu ja hanketyö työn kuvan mukaisesti.

  Odotamme, että olet taitava organisoimaan asioita, sinulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot (myös verkossa) suomeksi ja englanniksi. Olet yhteistyökykyinen ja oma-aloitteinen sekä kykenet työskentelemään tiimeissä ja verkostoissa rakentavasti. Sinulla on vähintään alempi korkeakoulututkinto ja kokemusta ohjauksesta.

  Laaja-alainen työmarkkinoiden tuntemus sekä digitaalisten työvälineiden hallinta sekä aiempi kokemus vastaavista työtehtävisä ovat eduksi.
  Lisäksi arvostamme opintoasiain tuntemusta, opiskelijahallintojärjestelmien tuntemusta (mm. Peppi ja Solemove) sekä kokemusta kansainvälisten opiskelijoiden kanssa toimimisesta.

 • 16.11.2018 7:29

  Asiantuntijapalvelujen myyjä

  Asiantuntijapalvelujen myyjä ajalle 1.1. - 31-12.2019

  Kajaanin ammattikorkeakoulun liiketoiminta on kasvanut vahvasti ja tarvitsemme joukkoomme asiantuntijapalvelujen myyjää. Ammattikorkeakoulun kehittyvä, laaja ja monialainen palveluvalikoima tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän. Myyjä on avainasemassa Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvistaessa liiketoimintaansa

  Asiantuntijapalvelujen myyjän tehtävänä on:
  - palvelujen myyminen (kontaktoinnit ja asiakaskäynnit)
  - uusien asiakasryhmien kartoitus ja kontaktointi
  - nykyisten ja uusien asiakassuhteiden hoito ja ylläpito
  - tarjouspyyntöjen seuraaminen eri tietokannoista ja tarjousten jättäminen
  - käyttää ja kehittää myynnin työkaluja
  - työskennellä tiiviisti osana KAMKin myyntitiimiä
  - palveluportfolion kehittäminen asiakastarpeiden ja kysynnän mukaan

  Tehtävässä edellytetään korkeakoulututkintoa sekä kattavaa tuntemusta asiantuntijapalveluiden myynnistä, kokemusta asiakassuhteiden hoitamisesta ja tavoitteellisesta uusasiakashankinnasta, eri toimialojen tuntemusta, korkeakoulusektorin tuntemusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, verkosto-osaamista sekä hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti). Tehtävän täytössä arvostetaan kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta.

  Kyseessä on määräaikainen tehtävä, joka kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Jatko on mahdollinen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävä alkaa tammikuussa 2019. Työaika ja palkkaus määräytyvät Avaintyönantajan AVAINTA ry:n AVAINTESin mukaan.

 • 5.11.2018 13:28

  Prosessiteollisuuden yliopettaja

  Kajaanin ammattikorkeakoulu hakee insinöörikoulutukseen prosessiteollisuuden tekniikan ja käynnissäpidon osaamisen
  kehittämisen yliopettajaa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2021. Tehtävä on uusi ja se sisältää insinöörikoulutuksen kehittämisen lisäksi
  monipuolisia tehtäviä teollisuuden parissa.

  Tehtävä koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jossa ensimmäisenä tavoitteena on kehittää ja toteuttaa koulutusta, joka antaa valmiudet toimia teollisuudessa prosessitekniikan ja käynnissäpidon tehtävissä. Ydinsisältöjä ovat teollisuuden prosessi-, sähköautomaatio- ja mekaniikan kunnossa- ja käynnissäpito. Tavoitteenamme on paitsi tutkintoon johtavan koulutuksen, myös työelämässä jo olevien tarpeisiin vastaaminen ja osaamisen
  päivittäminen.

  Toinen kokonaisuus on uusien opintojaksojen tarjonnan kehittäminen KAMKn ulkopuolisen tarjonnan lisäämiseksi. Taustana tälle
  voi olla myös tarvepohjainen tutkintoon johtavan koulutuksen tuonnin suunnittelu alueelle ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö
  osaamisperustaisesti - tarjoamme uraa operaattorista insinööriksi.

  Kolmas osa tehtävää on koulutuksen vetovoiman lisääminen ja opiskelijoiden opintojen aikainen integrointi teollisuuden tarjoamiin
  harjoittelu-, opinnäyte, projekti ja työmahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa myös jatkuvaa, säännöllistä yhteydenpito KAMKn ja
  teollisuuden sidosryhmien kesken.

  Hakemamme henkilö on myös valmis erilaisiin koulutusten ja teollisuuden tarjoamien työmahdollisuuksien markkinointitehtäviin
  sekä Kainuun että myös naapurimaakuntien alueella. Myös tapahtumaosallistuminen ja tilaisuuksien järjestäminen kuuluvat
  tehtävään, unohtamatta kansainvälisten opiskelijapolkujen kehittämistä KAMKlla.

  Edellytämme:
  - lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa
  - suomen kielen lisäksi englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
  - kokemusta kehittämistehtävistä joko korkeakoulussa tai teollisuudessa
  - projektihallintaosaamista
  - neuvottelu- ja kommunikointitaitoja
  - kykyä oma-aloitteeseen työskentelyyn

  Arvostamme:
  - työkokemusta teollisuusprosesseista,
  - kokemusta tutkimus- ja kehitystoiminnasta
  - tuoreita, teollisuuden työelämän verkostoja
  - aktiivista tiimityöotetta KAMK:n työryhmien ja sidosryhmien kanssa
  - asiakaslähtöistä ongelmienratkaisukykyä
  - matkustusvalmiutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja esiintymiskykyä sekä
  - vastuullista ja tuloksellista suhtautumista tavoitteiden saavuttamiseen

  Yleiset kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakoulu lain 932/2014 §22 ja asetuksen 1129/2014 mukaisesti. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES 2018-20 työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

 • 5.11.2018 8:43

  Hoitotyön lehtori

  Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala etsii vakituista hoitotyön lehtoria terveysalan opetus- ja kehittämistehtäviin.

  Hoitotyön lehtorin tehtävänä on
  - hoitotyön kliininen opetus - ja ohjaus: gerontologinen hoitotyö ja kotihoito
  - tutkimus- ja kehittämistoiminta: kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus työelämäyhteistyössä ja verkostoissa, opiskelijoiden kehittämistoiminnan ohjaus
  - poikkialainen yhteistyö ja opetus- sekä tutkimus- ja kehittämistehtävät myös ammattikorkeakoulun muilla osaamisalueilla
  - opetus ja ohjaus sekä kehittämishankkeiden suunnittelu myös englannin kielellä
  - liiketoimintapalvelujen suunnittelu, kehittäminen ja myynti

  Edellytämme
  - soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  - pedagogista koulutusta ja kokemusta opetus - sekä tutkimus- ja kehittämistehtävistä
  - verkko-opetuksen pedagogiikan ja oppimisympäristöjen hallintaa (mm. Moodle, Skype Business, Peppi), perehtyneisyyttä simulaatiopedagogiikkaan
  - työkokemusta sairaanhoitajan ja/ tai terveydenhoitajan tehtävästä: kliinistä osaamista hoitotyöstä tai terveydenhoitotyöstä
  - hankeosaamista ja hankkeen johtamisosaamista
  - terveysalan teknologiaosaamista
  - verkosto- ja yhteistyötaitoja

  Lisäksi opetusta antavalla henkilöllä tulee olla oikeus harjoittaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lääkärintodistus. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

  KAMKilla on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

  Yleiset kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakoulu lain 932/2014 §22 ja asetuksen 1129/2014 mukaisesti. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES 2018-20 mukaisesti.

  Pidätämme oikeuden olla valitsematta ketään avoinna olevaan tehtävään.