Etusivu / fi / Hakijalle / YAMK-koulutukset

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu työelämässä toimiville aikuisille ja ne antavat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden syventää ammatillista osaamistaan
Kun haluat kehittyä työssäsi vielä paremmaksi, ota suunnaksi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Voit hioa erikoisosaamistasi, hankkia laajemman pätevyyden tai ottaa kokonaan uuden suunnan urallesi! YAMK-koulutukset tarjoavat sinulle oivan tilaisuuden jatkaa opintojasi sekä kehittää ja syventää osaamistasi. Luvassa on uuden oppimista ja soveltamista työyhteisöön, haasteita ja mahdollisuuksia, vekostoitumista ja uusia kokemuksia. Opintojen laajuus on alasta riippuen 60–90 opintopistettä ja opiskelu tapahtuu pääosin työn ohessa monimuotokoulutuksena. Edellytyksenä on ammattikorkeakoulun perustutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon jälkeen. 

Tutkintonimike on perustutkinnon nimike (ylempi AMK), esim. insinööri (ylempi AMK) ja sairaanhoitaja (ylempi AMK). Tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin vastaavan kelpoisuuden kuin tiedekorkeakoulujen ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittäminen perustuu työelämän tarpeeseen saada ammatillisesti pidemmälle koulutettuja asiantuntijoita. Opetussuunnitelmat on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa alueelliset erityispiirteet huomioiden. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on erinomainen väylä oman osaamisen kehittämiseen ja urakehityksen mahdollistamiseen.  

Tutustu koulutuksiimme