Etusivu / fi / Hakijalle / YAMK-koulutukset

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu työelämässä toimiville aikuisille ja ne antavat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden syventää ammatillista osaamistaan.  Kun haluat kehittää työtäsi, osaamistasi, omaa urapolkuasi ja opiskella uuden tutkinnon, ota suunnaksi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot  tarjoavat sinulle tilaisuuden opiskella, kehittää ja syventää osaamistasi. Opintojen laajuus on koulutusalasta  riippuen 60–90 opintopistettä ja opiskelu tapahtuu pääosin työn ohessa monimuotokoulutuksena. Edellytyksenä on ammattikorkeakoulun perustutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon jälkeen. 

Tutkintonimike on perustutkinnon nimike (ylempi AMK), esim. insinööri (ylempi AMK). Tutkinto antaa vastaavan kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin tiedekorkeakoulujen ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittäminen perustuu työelämän tarpeeseen saada ammatillisesti koulutettuja asiantuntijoita. Opetussuunnitelmat on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa alueelliset erityispiirteet huomioiden. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on erinomainen väylä oman osaamisen kehittämiseen ja urakehityksen mahdollistamiseen. 

 

Tutustu koulutuksiimme