Etusivu / fi / Hakijalle / YAMK-koulutukset

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

KAMKin Master School vastaa yhdeksästä ylemmästä amk -tutkinnosta (YAMK). Koulutukset ovat työelämän kehittämistutkintoja, joista hyötyvät sekä Sinä että työnantajasi. Koulutukset antavat mahdollisuuden kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi ja mahdollisuuden etsiä entistä haastavampia työtehtäviä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin tiedekorkeakoulujen ylempi korkeakoulututkinto. Opintojen laajuus on koulutusalasta riippuen 60–90 opintopistettä ja opiskelu tapahtuu pääosin työn ohessa monimuotokoulutuksena.

Mikäli et halua suorittaa koko tutkintoa, sinun on mahdollista valita opintojaksoja tai -kokonaisuuksia Master School -opinnoista avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lue lisää mahdollisuuksista. Voit myös suorittaa opintoja kansainvälisillä intensiivikursseilla tai vaihto-opiskelijana. Lue lisää mahdollisuuksista tästä linkistä.

Opinnot tukevat osaamisesi kehittymistä vaativiin asiantuntija-, esimies-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Koulutuksissa painottuvat johtamis-, kehittämis-, ja innovaatio-osaaminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen, kansainvälistyminen, tulevaisuuden kilpailukyvyn parantaminen ja verkostoituminen. 

Opiskellessasi KAMKissa: Saat henkilökohtaista ohjausta, verkostoidut muiden alojen ammattilaisten kanssa, saat vahvan tietoperustan ja käytännönläheiset työkalut oman alasi kehittämis- ja johtamistehtäviin.  Luvassa on uuden oppimista ja soveltamista työyhteisöön, haasteita ja mahdollisuuksia, verkostoitumista ja uusia kokemuksia. 
Tutustu Master Schoolin tiimiimme. 

Hakukelpoisuusvaatimuksina ovat ammattikorkeakoulun perustutkinto tai alempi korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen. Harkinnanvaraisesti hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet koulutukseen soveltuvan suomalaisen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (esim. opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi) tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten (*harkinnanvarainen valinta). 

Soveltuvat koulutukset on määritelty koulutuskohtaisesti Opintopolussa. Ammattiopistossa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja. Tutkintonimike on perustutkinnon nimike (ylempi AMK), esim. insinööri (ylempi AMK). Tutkinto antaa vastaavan kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin tiedekorkeakoulujen ylempi korkeakoulututkinto.

Tutustu koulutuksiin

+