Etusivu / fi / Hakijalle / YAMK-koulutukset

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu työelämässä toimiville aikuisille ja ne antavat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden syventää ammatillista osaamistaan.  Kun haluat kehittää työtäsi, osaamistasi, omaa urapolkuasi ja opiskella uuden tutkinnon, ota suunnaksi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot  tarjoavat sinulle tilaisuuden opiskella, kehittää ja syventää osaamistasi. Opintojen laajuus on koulutusalasta  riippuen 60–90 opintopistettä ja opiskelu tapahtuu pääosin työn ohessa monimuotokoulutuksena. 

Vuoden 2020 alusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten (*harkinnanvarainen valinta). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut korkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen korkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

*)Harkinnanvaraisesti hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet koulutukseen soveltuvan suomalaisen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (esim. opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Soveltuvat koulutukset on määritelty koulutuskohtaisesti Opintopolussa. Ammattiopistossa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Tutkintonimike on perustutkinnon nimike (ylempi AMK), esim. insinööri (ylempi AMK). Tutkinto antaa vastaavan kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin tiedekorkeakoulujen ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittäminen perustuu työelämän tarpeeseen saada ammatillisesti koulutettuja asiantuntijoita. Opetussuunnitelmat on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa alueelliset erityispiirteet huomioiden. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on erinomainen väylä oman osaamisen kehittämiseen ja urakehityksen mahdollistamiseen. 

 

Tutustu koulutuksiimme