Tutkimuksia ja kehittämistehtäviä opinnäytetöinä
Ehdota aihetta, jos sinulla on idea opinnäytetyönä tehtävästä toimeksiannosta. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan noin 400 h opiskelijan työtä ja siinä yhdistyvät parhaimmillaan sekä teoreettinen tieto että käytännön soveltava osuus. Laajat toimeksiannot voivat edellyttää useampaa tekijää ja niitä voidaan toteuttaa myös ylialaisessa yhteistyössä.

Opinnäytetyö voi olla myös osa laajempaa maksullista toimeksiantoa, jolloin toteutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulun opettajat ja/tai muu henkilöstö.

Ammattikorkeakouluopiskelijan tutkintoon kuuluu opinnäytetyö, jonka opiskelija tekee opettajan ohjauksessa. Opinnäytetyöt ovat pääsääntöisesti toimeksiantoja yrityksiltä tai yhteisöiltä. Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä yli 90 % on hankkeistettuja opinnäytetöitä. Opinnäytetyöt ovat lähtökohtaisesti tilaajalle maksuttomia. Mahdollisista aiheutuvista kustannuksista sovitaan aina etukäteen toimeksiantajan kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoululle tulevat opinnäytetyöaiheet viedään aihepankkiin, josta opiskelijat voivat niitä selailla.

Ehdota aihetta

Ehdota aihetta, jos sinulla on idea opinnäytetyönä tehtävästä toimeksiannosta.

Lomakkeeseen
Hinnoittelu
Opinnäytetyöt ovat lähtökohtaisesti tilaajalle maksuttomia. Mahdollisista aiheutuvista kustannuksista sovitaan aina etukäteen toimeksiantajan kanssa.