Tutkimuksia ja kehittämistehtäviä opinnäytetöinä
Ehdota aihetta, jos sinulla on idea opinnäytetyönä tehtävästä toimeksiannosta. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan noin 400 h opiskelijan työtä ja siinä yhdistyvät parhaimmillaan sekä teoreettinen tieto että käytännön soveltava osuus. Laajat toimeksiannot voivat edellyttää useampaa tekijää ja niitä voidaan toteuttaa myös ylialaisessa yhteistyössä.

Opinnäytetyö voi olla myös osa laajempaa maksullista toimeksiantoa, jolloin toteutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulun opettajat ja/tai muu henkilöstö.

Ammattikorkeakouluopiskelijan tutkintoon kuuluu opinnäytetyö, jonka opiskelija tekee opettajan ohjauksessa. Opinnäytetyöt ovat pääsääntöisesti toimeksiantoja yrityksiltä tai yhteisöiltä. Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä yli 90 % on hankkeistettuja opinnäytetöitä. Opinnäytetyöt ovat lähtökohtaisesti tilaajalle maksuttomia. Mahdollisista aiheutuvista kustannuksista sovitaan aina etukäteen toimeksiantajan kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoululle tulevat opinnäytetyöaiheet viedään aihepankkiin, josta opiskelijat voivat niitä selailla.

Ehdota opinnäytetyön aihetta KAMK kaura urapalvelussa

Jos olette halukkaita ottamaan opinnäytetyön tekijän yritykseenne, voitte ehdottaa sopivaa aihetta KAMK kaura urapalvelussa.

Jos olette halukkaita ottamaan opinnäytetyön tekijän, mutta ette vielä tiedä tarkkaa aihetta, voitte kuitenkin ilmoittaa avoimesta opinnäytetyömahdollisuudesta ja aihe voidaan tarkentaa yhteistyössä opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja yrityksen kesken.

Ilmoita opinnäytetyö
Hinnoittelu
Opinnäytetyöt ovat lähtökohtaisesti tilaajalle maksuttomia. Mahdollisista aiheutuvista kustannuksista sovitaan aina etukäteen toimeksiantajan kanssa.