Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / Tenttipäivät

Tenttipäivät

Jokaisesta opintojaksosta järjestetään kolme tenttimahdollisuutta samoilla vaatimuksilla.

1. Varsinainen tentti
- ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa
- tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen

2. Uusintatentit
- kaksi uusintakertaa yleisinä tenttipäivinä
- opettaja ilmoittaa ajankohdat opintojakson alkaessa. HUOM!  Voit uusia tenttiä vain ilmoitettuina uusintatenttipäivinä.
- tenttitilaisuudet ovat pääsääntöisesti iltaisin klo 18.00-20.15 Taito 1:ssä (kokoontuminen Nettikahvilassa). HUOM! Tenttiin saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen tentin alkamista.  Sairaan- ja terveydenhoitajien lääkelaskujen uusintatentit alkavat klo 16.00 ja ne toteutetaan Taito 2 rakennuksessa.

- tenttiin on ilmoittauduttava erikseen
- katso tarkemmat tenttiohjeet liitteestä 


Opinnäytetyöhön liittyvä kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä. Tarkempi ajankohta sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Monimuotototeutuksissa yleiset tenttipäivät määräytyvät lähipäivien mukaan ja ovat eri ryhmillä erilaiset. Varmista ryhmäsi tenttipäivät lukuvuoden alussa. 

 

Lääkelaskujen uusinnat keväällä 2019

Kajaanissa järjestettäviin laskuihin ei ilmoittauduta.

Muilla paikkakunnilla laskevat ilmoittautuvat tenttiin laskuista vastaavalle opettajalle sähköpostitse (taina.romppanen@kamk.fi) viimeistään viikkoa ennen laskuja (myöhästyneitä ilmoittautumisia ei hyväksytä).

Tenttiajat ovat:

 Ti 29.1.19 klo 16
 To 14.2.19 klo 16
 Ti 12.3.19 klo 16
 To 11.4.19 klo 16
 To 9.5.19 klo 16
 Ti 21.5.19 klo 16

Tule Taito 2 auditorion aulaan viimeistään klo 15.45.
Ota tenttiin mukaan myös henkilöllisyystodistus.


Konekokeet

Koko koulun, tietokoneella suoritettavien kokeiden uusintatenttipäivät ovat keskiviikkoisiin.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Lomake löytyy Intrasta: Opiskelijoille -> Lomakkeet -> Ilmoittautuminen konekoe uusintaan.

Konekokeet ovat klo 16.00-18.15. Luokkatila ilmoitetaan viimeistään koepäivänä intranetin uutisissa sekä Info-TV:ssä.

Konekokeiden uusintatenttipäivät

Tenttipäivät ja ilmoittautuminen

Tenttiin imoittaudutaan intranetissä: Opiskelijoille -> Lomakkeet -> Ilmoittautuminen uusintatenttiin.