palveluiden etusivulle.jpg
Etusivu>Palvelut työelämälle

Palvelut

KAMK on arvostettu yhteistyökumppani. Tuotamme palveluita niin alueellisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin eri vahvuusaloillamme. Räätälöimme palvelumme asiakaslähtöisesti. Palvelujen tuottamisemme perustuu asiantuntijoidemme rautaiseen ammattitaitoon ja opiskelijoidemme raikkaaseen tekemiseen.

 logo_aikopa_ 200x150.png
teknologiapalvelut 200x150.jpg      liiketoimintapalvelut.jpg

Koulutuspalvelut ammattitaidolla
AIKOPA tarjoaa työelämän
tarpeita vastaavia korkeakouluta-
soisia täydennyskoulutus- 
ja kehityspalveluja.


Teknologiapalvelut
KAMKin laboratoriot laitteineen ovat
yritysten käytettävissä. 
Kauttammme mm. kaivannaisalan 
analysointi sekä laite-
 ja elektroniikan testausta.


Liiketoimintapalvelut

Liiketoiminnan
kehittämispalveluja
yhdessä ja joustavasti. 

 

            kirjasto 200x150.jpg
 hyvinvointipalvelut_myotatuuli 200x150.jpg
 julkaisut 200x150.jpg
 Kirjastopalvelut
KAMKin kirjasto tarjoaa ajantasaista
tietoa opiskelun tueksi, sekä ohjaa
ja opastaa tiedonhaussa sekä
julkaisutoiminnassa.
     Hyvinvointipalvelut
Myötätuuli on KAMKin 
liikunta-alan oppimisympäristö,
joka tarjoaa monipuolisia hyvin-
vointipalveluja asiakkaille.
 

 Julkaisut ja tilaustutkimukset
KAMK julkaisee vuosittain useita
tutkimuksia ja selvityksiä; 
mm.matkailututkimusta tehdään 
aktiivisesti.

 

   
 Sote_Cemiskenttätestaus_palvelut200x150.jpg    opiskelijat_tekijoita_200x150.jpg    tki_200x143.jpg
 Terveysalan tutkimusten tukipalvelut
Kauttamme asiantuntevat
tutkimuspalvelut: näytteiden
ottaminen, mittaukset, kyselyt ja
haastattelut sekä havainnointi. 
 

Opiskelijat voimavarana

Opinnäytetyöt, opiskelijaprojektit,
harjoittelijat, rekrytointipalvelut

 

TKI-palvelut
KAMKin TKI-palveluihin kuuluu
useita eri alan asiantuntijoita,
jotka auttavat hankkeiden
suunnittelusta toteutukseen.


 AIKOPA tarjoaa työelämän tarpeita 
vastaavia korkeakoulutasoisia 
täydennyskoulutus- ja 
kehittämispalveluja.

 AIKOPA tarjoaa työelämän tarpeita 
vastaavia korkeakoulutasoisia 
täydennyskoulutus- ja 
kehittämispalveluja.

KAMK valmistautuu innovaatiosetelin palveluntuottajaksi

Työ - ja elinkeinoministeriö ottaa käyttöön innovaatiosetelin, joka on tarkoitettu mikro- sekä pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat erityisesti ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta hakevat yritykset. Innovaatiosetelin käytännön toteutuksesta vastaa Tekes. Seteli on arvoltaan 5 000 €. Yritys voi setelillä ostaa innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja valitsemaltaan palveluntarjoajalta. Palveluntuottajalla tulee olla sellaista erityisosaamista ja asiantuntemusta, jota setelin saajalla ei ole. Kajaanin ammattikorkeakoulu hakee palveluntuottajaksi.


Kajaanin ammattikorkeakoulu valmistelee innovaatioseteliin soveltuvia palveluita. “Seteli on erittäin merkittävä uusi instrumentti niin yrityksille kuin Kajaanin ammattikorkeakoululle yritystoiminnan kehittämiseksi”, toteaa Kajaanin ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Mikko Keränen, 
”Kaupallistamiseen ja tuotekehitykseen liittyvä vahva osaamisemme antaa hyvän pohjan kehittää innovaatioseteliin soveltuvia palveluja. Haemme innovaatiosetelin palveluntuottajaksi ja kehitämme palveluitamme niin että yrityksille on tarjolla innovaatioseteliin soveltuvia tarvelähtöisiä palveluratkaisuja heti syksyllä.”