Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Opiskeluoikeuden palauttaminen

Jäikö tutkintosi viittä vaille valmiiksi?

Oletko opiskellut ammattikorkeakoulussa (KAMKissa tai jossain toisessa) Suomessa ja opintosi ovat jostain syystä jääneet kesken? Ei hätää voit hakea uudelleen opiskelijaksi KAMKiin ja suorittaa tutkintosi loppuun. Tältä sivulta löydät ohjeita erilaisiin tilanteisiin opiskeluoikeuden palauttamiseksi.

KAMK opiskelija: Unohditko ilmoittautua läsnä olevaksi tai olet eronnut ja opiskeluaikaa on vielä jäljellä?

Jos olet laiminlyönyt ilmoittautumisen määräaikaan mennessä tai olet aiemmin eronnut ja keskeyttänyt opintosi, olet menettänyt opiskeluoikeutesi etkä voi enää suorittaa opintoja muuta kuin avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Voit anoa opiskeluoikeuden palauttamista, jos sinulla on opiskeluoikeutta vielä jäljellä

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Voit anoa opiskeluoikeuden palautusta alla olevalla sähköisellä lomakkeella ja jos et ole varma, että onko sinulla opiskeluoikeutta vielä jäljellä, niin ota yhteyttä opintotoimistoon. Opiskeluoikeus palautetaan pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lukien. 

Päätöstä tehtäessä harkitaan, onko opiskelijalla realistisia mahdollisuuksia suorittaa opintonsa loppuun jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa suunnitelma opintojen saattamiseksi loppuun.

Ennen hakemuksen käsittelyä sinun tulee maksaa KAMKin verkkokauppaan käsittelystä perittävä 50 euron maksu (A1440/2014 § 3). Verkkokauppa löytyy KAMKin internetin pääsivulta (valitse tuote Opiskeluoikeuden palauttaminen).

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden ohjeistus löytyy KAMKin englanninkieliseltä sivustolta.

Opiskelija voi hakea oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevaan päätökseen Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta.

Hakemuslomake opiskeluoikeuden palauttamiseksi

 
KAMK opiskelija: Päättyikö opiskeluaikasi ja haluat saattaa opintosi päätökseen?

Jos et ole suorittanut opintojasi loppuun opiskeluoikeusaikana tai lisäajalla, voit hakea opiskeluoikeuden palautusta samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa olet opiskellut. Opiskeluoikeuden palautuksen saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi, vaan on läsnäoleva koko opiskeluoikeusajan.

Määräaikaista opiskeluoikeuden palautusta voit hakea:
- Jos olet aloittanut opinnot 1.8.2015 tai sen jälkeen ja et ole saanut tutkintoa valmiiksi, 
- Jos tutkinnostasi puuttuu n. 1 lukuvuoden opinnot 60 op (YAMK tutkinnosta tekemättä noin 30 op)
- Jos tutkinnosta puuttuu opintoja enemmän kuin 60 op, voit ensin suorittaa opintoja avoimen amk:n kautta  ja hakea sen jälkeen opiskeluoikeuden palauttamista, kun opintopisteitä on riittävästi. Tutustu avoimen amk:n tarjontaan.


Opiskeluoikeuden määräaikaiselle palauttamiselle on jatkuva haku, joten voit hakea sitä riippumatta siitä, onko korkeakoulujen varsinainen yhteishaku käynnissä vai ei. 
Opiskeluoikeutta myönnetään maksimissaan 2 lukukaudelle (1 vuosi) ja pääsääntöisesti opiskeluoikeus myönnetään seuraavan alkavan lukukauden alusta alkaen. Mikäli kaikki opiskeluoikeuden lisäajat on käytetty, tutkinto voidaan saattaa loppuun avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Otathan tässä tilanteessa yhteyttä alasi opinto-ohjaajaan. 

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Määräaikaista opiskeluoikeutta haetaan erillisellä lomakkeella. Ennen kuin jätät hakemuksen, sinun kannattaa olla yhteydessä koulutusalasi opinto-ohjaajaan. Hänen kanssaan käyt alustavan keskustelun tilanteestasi. Jos keskustelun tuloksena todetaan, että sinun kannattaa hakea erillistä opinto-oikeutta, täytä hakemus ja toimita se liitteineen ammattikorkeakoulun opintotoimistoon.

Liitteeksi tarvitset ajantasaisen opintosuoritusrekisteriotteen, todistuksen eroajankohdasta sekä sinun tulee maksaa KAMKin verkkokauppaan hakemuksen käsittelystä perittävä 50 euron maksu (A1440/2014 § 3). Verkkokauppa löytyy KAMKin internetin pääsivulta (valitse tuote Erillinen opiskeluoikeus).
Opiskelija voi hakea oikaisua opiskeluoikeutta koskevaan päätökseen Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta.

Määräaikaisen opiskeluoikeuden hakemuslomake

Erillishaku opintojen loppuun saattamiseksi

Voit hakea Kajaanin ammattikorkeakouluun opiskelemaan opintosi loppuun:

- Jos olet opiskellut toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksessa ja opiskeluoikeutesi on päättynyt tai olet eronnut,

- Jos olet aloittanut opintosi Kajaanin ammattikorkeakoulussa ennen 1.8.2015 ja et ole saanut opintojasi päätökseen. Olet kuitenkin suorittanut opintoja jo vähintään 160 op (AMK) ja 60 op (YAMK). Jos tuo vaadittu opintopisteen määrä ei kohdallasi täyty, voit ensin suorittaa opintoja avoimen amk:n kautta ja hakea sen jälkeen erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, kun opintopisteitä on riittävästi. Tutustu avoimen amk:n tarjontaan.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Hakijan tulee keskustella etukäteen opinto-ohjaajan (AMK) tai vastuuyliopettajan (YAMK) kanssa ja laatia suunnitelma/aikataulu opintojen loppuun suorittamiseksi. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta. Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä.

Erillishaun kautta voi hakeutua suorittamaan loppuun opinnot pääsääntöisesti yhden kerran. Jos opiskelija on erillishaun kautta hakeutunut opiskelemaan opintoja, mutta ei suorita tuona aikana yhtään opintoja, hänet ohjataan jatkossa avoimen amk:n kautta suorittamaan opinnot loppuun tai hakeutumaan yhteishaun kautta uudelleen tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelijoiden, jotka on ohjattu suorittamaan opintojaan loppuun avoimen kautta, tulee hakea opiskeluoikeuden palauttamista.

Opiskelija voi hakea oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koskevaan päätökseen Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta. Tämä koskee kaikkia opiskeluoikeuden palauttamista koskevia vaihtoehtoja.  

Voit hakea erillishaussa uutta opiskeluoikeutta Kajaanin ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi opintopolun kautta. Erillishaku on avoinna 2. - 15.5.2024. Hakulomake sulkeutuu 15.5.2024 klo 15. Seuraavan kerran erillishaku on avoinna marraskuun alussa.

Hakuohjeet:

1) Valitse oikea hakukohde Opintopolusta: KAMKin hakukohteet

2) Hakulomake löytyy koulutuksen alareunasta kohdasta: Koulutuksen hakukohteet -> Erillishaku

3) Avaa hakulomake hakukohteesta Erillishaku, uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus ja täytä tarvittavat tiedot hakulomakkeelle hakuaikana

4) Tallenna hakulomake Opintopolussa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Kajaanin ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat :
Matkailu/restonomit ja liikunta/liikunnanohjaaja: Vainikka Teija, puh. 044 7101 019
Liiketalous/tradenomit: Rajander Tuula, puh. 044 710 1518
Tekniikka/insinöörit, rakennus- ja konetekniikka: Jurmu Jorma, puh. 044 7101 129
Tekniikka/insinöörit, tieto- ja viestintätekniikka: Rantaharju Taneli, puh. 044 7101 253
Tietojenkäsittely/tradenomit: Vidqvist Leena, puh. 044 7157 031
Sairaan- ja terveydenhoitajat: Sievänen Riitta, puh. 044 7101 262

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi


Lisätietoja myös:
Henna Huusko, puh 040 352 9091
opintoasiainpäällikkö