Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / cKAMK - Kehity osaajaksi

Tulevaisuuden työelämän taitureita

Kajaanin ammattikorkeakoulusta saat erinomaiset valmiudet kohdata työelämän haasteet. Sen takaavat monipuolinen opetus, hyvät yhteydet yritysmaailmaan sekä erilaiset käytännönläheiset projektit. Tästä tavasta oppia käytetään nimitystä cKAMK. Meillä opiskelu on myös osin itsenäistä, mutta opiskelijan tukena on koko ammattikorkeakoulun laaja osaaminen ja valmentava tapa opettaa.

Meiltä valmistuu asiantuntijoilta viidellä eri alalla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, luonnontieteiden alalla, tekniikan ja liikenteen alalla, sosiaali-, terveys ja liikunta-alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa AMK-tutkinnon päivä- tai monimuotokoulutuksena. Lisäksi meillä voit opiskella sekä Ylemmän AMK-tutkinnon tai suorittaaa tutkintoja myös englanniksi.

Opiskelijoiden osaaminen kehittyy cKAMK-toiminnassa. C kuvaa käsitteitä connect, create ja coach. Opiskelija luo yhteyksiä yrityksiin ja työelämään, oppii ratkomaan projektioppimisen keinoin työelämän kysymyksiä tai kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista valmentavalla otteella.  Lue lisää, miten voit kehittyä tulevaisuuden osaajaksi KAMKissa.


Ammattikorkeakoulun opintoihin kuuluu harjoittelu sekä erilaiset opiskelijaprojektit.
Lue lisää
Opiskelijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta tuetaan KAMKissa mm. tiimityöskentelyllä, valmentavalla opettajuudella sekä läheisellä yhteistyöllä työelämän kanssa.
Lue lisää
Kajaanin ammattikorkeakoulussa oppiminen kiinnitetään ilmiöpohjaisuuteen, kokonaisvaltaisiin, todellisiin työelämälähtöisiin ilmiöihin. Tietoja, taitoja ja asenteita opitaan erilaisissa ja myös moniammatillisissa tiimeissä.
Lue lisää