Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut


Opiskelijapalveluilla tuetaan opiskelijan opintojen etenemistä sekä opiskelijan selviytymistä opiskeluun ja arkipäivään liittyvissä käytännön asioissa. Palvelut löytyvät kampukselta Tieto 1 -rakennuksesta. Keskeinen neuvontapiste on opintotoimisto. Opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla saat tietoa kansainvälisten asioiden toimistosta. Rekrytointipalvelut auttavat työ- ja harjoittelupaikan hakemisessa sekä opintojen aikana että valmistumishetkellä.   

Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijaa tavoitteellisessa opiskelussa sekä kehittymisessä oman alansa ammattitaitoiseksi osaajaksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintojen ohjaus kuuluu koko henkilöstölle sekä ohjaus- ja neuvontatehtäviin erikoistuneelle henkilöstölle. Henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunkin koulutusalan kohdalta.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut koulutusaloittain

Insinöörikoulutus ja tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus

AMK-koulutukset: konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, tieto- ja viestintätekniikka sekä tietojenkäsittely
Taito 1, Kuntokatu 5

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Arja Sirviö, kone- sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, p. 044 7101 245, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Taneli Rantaharju, tieto- ja viestintätekniikka, p. 044 7101 253, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Tanja Korhonen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 009, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opinto-ohjaaja

Jari Kurtelius, insinöörikoulutus, p. 044 7101 345, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Leena Heikkinen, tietojenkäsittelyn koulutus, p. 044 7157 031, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opintoasiainkoordinaattori (Tieto 1)

Marita Karjalainen (Tieto 1), p. 040 6548 471, sähköposti opintotoimisto@kamk.fi

 

Harjoittelukoordinaattorit

Arja Sirviö, insinöörikoulutus ja tietojenkäsittelyn koulutus, p. 044 7101 245, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattorit

Jaana Bäckman, kone- sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka p. 044 7101 364, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

Tommi Helin, tieto- ja viestintätekniikka, tietojenkäsittely, p. 044 7101 096, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opinnäytetyön vastuuopettajat

Sami Räsänen, konetekniikka, p. 044 7107 366, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Jorma Jurmu, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, p. 044 7101 129, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Taneli Rantaharju, tieto- ja viestintätekniikka, p. 044 7101 253, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Tanja Korhonen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 009, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

Liikunnanohjaajakoulutus

Tieto 2, Ketunpolku 1

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Kari Partanen, p. 044 7101 031, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja Teija Vainikka, p. 044 7101 019, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opinnäytetyövastaavat

Anne Karhu, liikunnanohjaaja koulutus, p. 044 710 1270, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Kirsi Huotari, Sports and Leisure Management , p. 044 715 7059, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Harjoittelukoordinaattorit

Liisa Paavola, liikunnanohjaaja koulutus, p. 044 7101 101, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Niko Kuusela, Sports and Leisure Management, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Marjukka Turunen, p. 044 715 7021, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opintoasiainkoordinaattorit

Heli Krökki, Liikunnan koulutus, p. 040 6548 471, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Sanna Laukkanen, Sports and Leisure Management, p. 040 6548 471, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Restonomikoulutus

Tieto 2, Ketunpolku 1

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Anne Määttä, p. 044 7101 400, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opinto-ohjaaja Teija Vainikka, p. 044 7101 019, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opinnäytetyövastaavat

Mika Pietarinen, matkailun koulutus, p. 044 710 1016, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Peter Stricker, Tourism, p. 044 7101 018, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Harjoittelukoordinaattorit

Mika Pietarinen, matkailu, Tourism, p. 044 7101 016, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi


Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Marjukka Turunen, p. 044 715 7021, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Heli Krökki, matkailun koulutus, p. 040 6548 471, sähköposti opintotoimisto@kamk.fi
Sanna Laukkanen, Tourism, p. 040 6548 471, sähköposti opintotoimisto@kamk.fi

 

SOTE-koulutus (sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus, sosionomikoulutus)

Taito 2, Ketunpolku 4

Koulutusjohtaja Minna Hökkä, p. 044 715 7078, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Jukka Seppänen, p. 044 7101 032, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Hoitotyön opetuksen kehittämisen vastuuhenkilö Minna Hökkä, p. 044 715 7078, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opinto-ohjaaja

Riitta Sievänen, p. 044 7101 262, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opintoasiainkoordinaattori (Tieto 1)

Marja Haapavaara, p. 040 6548 471, sähköpostiosoite opintotoimisto@kamk.fi

 

Harjoittelukoordinaattori

Tiina Poranen, p. 044 7101 260, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Jaana Härkönen, p. 044 7101 028, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi 

 

Opinnäytetyön vastuuopettaja

Teija Ravelin, p. 044 7101 273, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

Tradenomikoulutus (Liiketalouden koulutus, International Business, Esports Business)

Taito 1, Kuntokatu 5


Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Sini Sarén, p. 044 7101 117, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Koulutusvastaava Kirsi Sievers, kv-koulutukset, p. 044 7101 616, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opinto-ohjaaja Raija Jormakka, p. 044 7101 278, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opinnäytetyövastaavat

Mervi Väisänen, p. 044 7101 421, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Liisa Mikkonen (LBI), p. 044 7101 651, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Janus Pitkänen (LBE), sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Harjoittelukoordinaattorit

Arto Huuhtanen, p. 044 715 7054, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
John Wideman, International Business p. 044 715 7060, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Janus Pitkänen, Esports Business

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Marjukka Turunen, p. 044 715 7021, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Heli Krökki, liiketalous, p. 040 6548 471, sähköposti opintotoimisto@kamk.fi
Sanna Laukkanen, International Business ja Esports, p. 040 6548 471, sähköposti opintotoimisto@kamk.fi

Master School

Koulutusjohtaja Eija Heikkinen, p. 044 710 1202, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Vastuuyliopettaja Perttu Huusko, p. 040 525 3985, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Global Business Management

 

Vastuuyliopettaja Jaana Lappalainen, p. 044 7101 457, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Master's Degree in International Business

 

Koulutusjohtaja Eija Heikkinen, p. 044 710 1202, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Tiedolla johtamisen ja kehittämisen koulutus, (ylempi AMK)

 

Vastuuyliopettaja Kirsi Moisanen, p. 044 7101 276, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Kliininen asiantuntija: palliatiivinen hoito (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK)

 

Vastuuyliopettaja Risto Oikari, p. 044 7101 410, sähköposti etunimi.sukunimi@kamk.fi
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (ylempi AMK), Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus (ylempi AMK)

Opiskelijan apuna

Ryhmän opettajatuutori
Kullakin ryhmällä on opettajatuutori, joka
• toimii opiskelijan lähiohjaajana
• auttaa opiskelijaa perehtymään opiskeluun ja korkeakouluyhteisöön  
• tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa
• seuraa opiskelijan opintojen edistymistä

Opinto-ohjaaja
• Opinto-ohjaajan puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä päätöksenteko- ja ongelmatilanteissa, opiskeluvaikeuksissa ja esim. oman elämän pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö osaamisalueilla/koulutuksissa
• Koulutusjohtaja; päätöksentekijä opintojen hyväksilukemisessa, opetussuunnitelman kehittäminen   
• Harjoittelukoordinaattori; ohjatun harjoittelun organisointi ja neuvonta
• Kansainvälisten asioiden koordinaattori; kansainväliseen vaihtoon liittyvät asiat
• Opinnäytetyön vastuuopettaja

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö yhteisissä palveluissa
• Opintotoimisto/opintoasiainkoordinaattorit
• Kuraattori ja opintopsykologi
• Kansainvälisten asioiden toimisto; kansainvälisen vaihdon käytännön järjestelyt
• Rekrytointipalvelut; harjoitteluasiat, urasuunnittelu, työllistyminen