Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut


Opiskelijapalveluilla tuetaan opiskelijan opintojen etenemistä sekä opiskelijan selviytymistä opiskeluun ja arkipäivään liittyvissä käytännön asioissa. Opintopalvelut neuvovat opintoihin liittyvissä käytännön asioissa ja opintojen suunnittelussa. Opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla saat tietoa kansainvälisten asioiden toimistosta. Urapalvelut tukevat työ- ja harjoittelupaikan löytämisessä sekä opintojen aikana että valmistumishetkellä.

 
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijaa tavoitteellisessa opiskelussa sekä kehittymisessä oman alansa ammattitaitoiseksi osaajaksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintojen ohjaus kuuluu koko henkilöstölle sekä ohjaus- ja neuvontatehtäviin erikoistuneelle henkilöstölle. Henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunkin koulutusalan kohdalta.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut koulutusaloittain

Insinöörikoulutus ja tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus

AMK-koulutukset: konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, tieto- ja viestintätekniikka sekä tietojenkäsittely

Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Osaamisaluejohtaja

Jari Kähkönen

 

Koulutus- ja tutkimuspäälliköt

Arja Sirviö, konetekniikka sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Luma-aineet
Jonna Kalermo-Poranen, tieto- ja viestintätekniikka, tietojenkäsittely

 

Opinto-ohjaaja

Jorma Jurmu, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Taneli Rantaharju, tieto- ja viestintätekniikka
Leena Heikkinen, tietojenkäsittelyn koulutus

 

Opintoasiainkoordinaattori

sähköposti opintotoimisto@kamk.fi, puhelin 040 6548 471

 

Harjoittelukoordinaattorit

Arja Sirviö, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Joona Tolonen, tietojenkäsittely

Markku Karppinen, tietotekniikka

Tommi Helin, kv-harjoittelu

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattorit

Kirsi Sievers, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tommi Helin, tieto- ja viestintätekniikka, tietojenkäsittely

 

Opinnäytetyön vastuuopettajat

Sami Räsänen, konetekniikka
Jorma Jurmu, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Taneli Rantaharju, tieto- ja viestintätekniikka
Timo Partanen, tietojenkäsittely

Liikunnanohjaajakoulutus

AMK-koulutukset: liikunnanohjaajakoulutus, Sports and Leisure Management

 

Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Osaamisaluejohtaja

Eija Heikkinen

 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Kari Partanen

 

Opinto-ohjaaja

Teija Vainikka

 

Opintoasiainkoordinaattorit

sähköposti opintotoimisto@kamk.fi, puhelin 040 6548 471

 

Harjoittelukoordinaattorit

Liisa Paavola, liikunnanohjaaja koulutus
Helka Leimu-Pelkonen, Sports and Leisure Management

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Jaana Härkönen

 

Opinnäytetyövastaavat

Anne Karhu, liikunnanohjaaja koulutus
Kirsi Huotari, Sports and Leisure Management

 

Restonomikoulutus

AMK-koulutukset: matkailun koulutus, Tourism

 

Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Osaamisaluejohtaja

Jari Kähkönen

 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Heli Kurkko

 

Opinto-ohjaaja

Teija Vainikka

 

Opintoasiainkoordinaattorit

sähköposti opintotoimisto@kamk.fi, puhelin 040 6548 471

 

Harjoittelukoordinaattorit

Mika Pietarinen, matkailu, Tourism

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Kirsi Sievers

 

Opinnäytetyövastaavat

Mika Pietarinen, matkailun koulutus
Peter Stricker, Tourism

SOTE-koulutus (sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus, sosionomikoulutus)

AMK-koulutukset: sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus, sosionomikoulutus

 

Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Osaamisaluejohtaja

Eija Heikkinen

 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Jukka Seppänen

 

Hoitotyön opetuksen kehittämisen vastuuhenkilö

Eija Heikkinen

 

Opinto-ohjaaja

Riitta Sievänen

 

Opintoasiainkoordinaattori

sähköposti opintotoimisto@kamk.fi, puhelin 040 6548 471

 

Harjoittelukoordinaattori

Tiina Poranen

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Jaana Härkönen

 

Opinnäytetyön vastuuopettaja

Teija Ravelin

Tradenomikoulutus (Liiketalouden koulutus, International Business, Esports Business)

AMK-koulutukset: liiketalouden koulutus, International Business, Esports Business

 

Yhteystiedot löytyvät täältä

Osaamisaluejohtaja

Jari Kähkönen

 

Koulutus- ja tutkimuspäälliköt

Sini Sarén, liiketalous, International Business
Heli Kurkko, matkailu, Tourism, Esports, kieltenopetus

 

Opinto-ohjaaja

Raija Jormakka

 

Opintoasiainkoordinaattorit

sähköposti opintotoimisto@kamk.fi, puhelin 040 6548 471

 

Harjoittelukoordinaattorit

Kirsi Sievers, liiketalous
Sami Malm, International Business
Janus Pitkänen, Esports Business

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Kirsi Sievers

 

Opinnäytetyövastaavat

Mervi Väisänen, liiketalous
Sami Malm, International Business
Janus Pitkänen, Esport Business

KAMK Master School

YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 

Yhteystiedot löytyvät täältä

 

Osaamisaluejohtaja

Eija Heikkinen

 

Vastuuyliopettajat

Perttu Huusko
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Global Business Management

 

Jaana Lappalainen
Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Master's Degree in International Business

 

Eija Heikkinen
Tiedolla johtamisen ja kehittämisen koulutus, (ylempi AMK)

 

Kirsi Moisanen
Kliininen asiantuntija: palliatiivinen hoito (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK)

 

Risto Oikari
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (ylempi AMK), Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus (ylempi AMK)

Opiskelijan apuna

Ryhmän opettajatuutori
Kullakin ryhmällä on opettajatuutori, joka
• toimii opiskelijan lähiohjaajana
• auttaa opiskelijaa perehtymään opiskeluun ja korkeakouluyhteisöön  
• tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa
• seuraa opiskelijan opintojen edistymistä

Opinto-ohjaaja
• Opinto-ohjaajan puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä päätöksenteko- ja ongelmatilanteissa, opiskeluvaikeuksissa ja esim. oman elämän pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö osaamisalueilla/koulutuksissa
• Koulutusjohtaja; päätöksentekijä opintojen hyväksilukemisessa, opetussuunnitelman kehittäminen   
• Harjoittelukoordinaattori; ohjatun harjoittelun organisointi ja neuvonta
• Kansainvälisten asioiden koordinaattori; kansainväliseen vaihtoon liittyvät asiat
• Opinnäytetyön vastuuopettaja

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö yhteisissä palveluissa
• Opintotoimisto/opintoasiainkoordinaattorit
• Kuraattori ja opintopsykologi
• Kansainvälisten asioiden toimisto; kansainvälisen vaihdon käytännön järjestelyt
• Rekrytointipalvelut; harjoitteluasiat, urasuunnittelu, työllistyminen