Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut


Opiskelijapalveluilla tuetaan opiskelijan opintojen etenemistä sekä opiskelijan selviytymistä opiskeluun ja arkipäivään liittyvissä käytännön asioissa. Palvelut löytyvät kampukselta Tieto 1 -rakennuksesta. Keskeinen neuvontapiste on opintotoimisto. Opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla saat tietoa kansainvälisten asioiden toimistosta. Rekrytointipalvelut auttavat työ- ja harjoittelupaikan hakemisessa sekä opintojen aikana että valmistumishetkellä.   

Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijaa tavoitteellisessa opiskelussa sekä kehittymisessä oman alansa ammattitaitoiseksi osaajaksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintojen ohjaus kuuluu koko henkilöstölle sekä ohjaus- ja neuvontatehtäviin erikoistuneelle henkilöstölle. Henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunkin koulutusalan kohdalta.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut koulutusaloittain

Insinöörikoulutus

AMK-koulutukset: kone- ja kaivostekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, tieto- ja viestintätekniikka
YAMK-koulutus: Teknologiaosaamisen johtaminen
Taito 1, Kuntokatu 5
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303
Opinto-ohjaajat Jari Kurtelius, p. 044 7101 345, Leena Heikkinen, p. 044 715 7031
Opintoasiainkoordinaattori Marita Karjalainen (Tieto 1), p. 044 7101 564
Vastuuyliopettaja YAMK Risto Oikari, p. 044 7101 410

 

Harjoittelukoordinaattorit

Eero Soininen, insinöörikoulutus, p. 044 7101 147
Arja Sirviö, tietojenkäsittely, p. 044 7101 245

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattorit

Risto Oikari, kone- sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka p. 044 7101 410
Tommi Helin, tieto- ja viestintätekniikka, tietojenkäsittely, p. 044 7101 096

Opinnäytetyön vastuuopettajat

Sami Räsänen, konetekniikka, p. 044 7107 366
Jorma Jurmu, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, p. 044 7101 129
Eero Soininen,  tieto- ja viestintätekniikka, p. 044 7101 147
Tanja Korhonen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 009

Liikunnanohjaajakoulutus

Tieto 2, Ketunpolku 1
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen, p. 044 7101 409
Koulutusvastaava Kari Partanen, p. 044 7101 031
Opinto-ohjaaja Teija Vainikka, p. 044 7101 019

 

Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Henna Huusko 30.9.2021 saakka, liikunnanohjaajakoulutus, p. 040 352 9091
Sanna Laukkanen, Sports and Leisure Management, p. 044 7101 112

Harjoittelukoordinaattori Sanna Pakkala-Juntunen, liikunta ja vapaa-aika, Sports and Leisure Management, p. 044 7101 270 

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Marjukka Turunen, p. 044 715 7021
Restonomikoulutus
AMK-koulutukset: matkailun koulutus, tourism
YAMK-koulutus: matkailualan kehittäminen ja johtaminen
Tieto 2, Ketunpolku 1
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen, p. 044 7101 409
Koulutusvastaava Anne Määttä, p. 044 7101 400
Opinto-ohjaaja Teija Vainikka, p. 044 7101 019

 


Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Henna Huusko 30.9.2021 saakka p. 040 352 9091
Sanna Laukkanen, Tourism, p. 044 7101 112

 

Harjoittelukoordinaattorit

Mika Pietarinen, matkailu, tourism, p. 044 7101 016

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Marjukka Turunen, p. 044 715 7021
Opinnäytetyön vastuuopettaja Mika Pietarinen, matkailu, p. 044 7101 016
Vastuuyliopettaja YAMK Perttu Huusko, p. 040 525 3985

Sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus

AMK-koulutukset: sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus, sosionomikoulutus (syksystä 2021 alkaen)
YAMK-koulutukset: kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoitotyö ja sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Taito 2, Ketunpolku 4
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Minna Hökkä, p. 044 715 7078
Koulutusvastaava Jukka Seppänen, p. 044 7101 032
Vastuuyliopettaja YAMK Kirsi Moisanen, p. 044 7101 276
Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen, p. 044 7101 262

Opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara (Tieto 1), p. 044 7101 133

Hoitotyön opetuksen kehittämisen vastuuhenkilö Minna Hökkä, p. 044 715 7078
Harjoittelukoordinaattori Tiina Poranen, p. 044 7101 260
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Jaana Härkönen, p. 044 7101 028 
Opinnäytetyön vastuuopettaja Teija Ravelin, p. 044 7101 273

Tradenomikoulutus
AMK-koulutukset: liiketalouden koulutus, International Business, Esports Business, tietojenkäsittelyn koulutus
YAMK-koulutukset: liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Master's Degree in International Business, tiedolla johtaminen ja kehittäminen, tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus

Taito 1, Kuntokatu 5
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

 

Koulutusjohtajat

Kimmo Nikkanen, liiketalous, p. 044 7101 409
Jari Kähkönen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 303

Koulutusvastaavat

Päivi Auno, liiketalous, p. 044 7101 612
Tanja Korhonen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 009

Kirsi Sievers, kv-koulutukset, p. 044 7101 616

Opinto-ohjaajat

Raija Jormakka, liiketalous, p. 044 7101 278 
Leena Heikkinen, tietojenkäsittely, p. 044 715 7031

Vastuuyliopettaja YAMK Jaana Lappalainen, p. 044 7101 457

Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Henna Huusko 30.9.2021 saakka, liiketalous p. 040 352 9091
Sanna Laukkanen, International Business, p. 044 7101 112
Marita Karjalainen, tietojenkäsittely, p.044 7101 564


Harjoittelukoordinaattorit:

Arto Huuhtanen, p. 08 6189 9300
Sami Malm, International Business, p. 044 7101 175

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Marjukka Turunen, p. 044 715 7021


Opinnäytetyön vastuuopettajat:

Mervi Väisänen, liiketalous, p. 044 7101 421 
Eero Soininen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 147
Sami Malm, International Business, p. 044 7101 228

Opiskelijan apuna

Ryhmän opettajatuutori
Kullakin ryhmällä on opettajatuutori, joka
• toimii opiskelijan lähiohjaajana
• auttaa opiskelijaa perehtymään opiskeluun ja korkeakouluyhteisöön  
• tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa
• seuraa opiskelijan opintojen edistymistä

Opinto-ohjaaja
• Opinto-ohjaajan puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä päätöksenteko- ja ongelmatilanteissa, opiskeluvaikeuksissa ja esim. oman elämän pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö osaamisalueilla/koulutuksissa
• Koulutusjohtaja; päätöksentekijä opintojen hyväksilukemisessa, opetussuunnitelman kehittäminen   
• Harjoittelukoordinaattori; ohjatun harjoittelun organisointi ja neuvonta
• Kansainvälisten asioiden koordinaattori; kansainväliseen vaihtoon liittyvät asiat
• Opinnäytetyön vastuuopettaja

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö yhteisissä palveluissa
• Opintotoimisto/opintoasiainkoordinaattorit
• Kuraattori ja opintopsykologi
• Kansainvälisten asioiden toimisto; kansainvälisen vaihdon käytännön järjestelyt
• Rekrytointipalvelut; harjoitteluasiat, urasuunnittelu, työllistyminen