Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut


Opiskelijapalveluilla tuetaan opiskelijan opintojen etenemistä sekä opiskelijan selviytymistä opiskeluun ja arkipäivään liittyvissä käytännön asioissa. Palvelut löytyvät kampukselta Tieto 1 -rakennuksesta. Keskeinen neuvontapiste on opintotoimisto. Opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla saat tietoa kansainvälisten asioiden toimistosta. Rekrytointipalvelut auttavat työ- ja harjoittelupaikan hakemisessa sekä opintojen aikana että valmistumishetkellä.   

Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijaa tavoitteellisessa opiskelussa sekä kehittymisessä oman alansa ammattitaitoiseksi osaajaksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintojen ohjaus kuuluu koko henkilöstölle sekä ohjaus- ja neuvontatehtäviin erikoistuneelle henkilöstölle. Henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunkin koulutusalan kohdalta.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut koulutusaloittain

Insinöörikoulutus ja tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus

AMK-koulutukset: konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, tieto- ja viestintätekniikka sekä tietojenkäsittely
Taito 1, Kuntokatu 5
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303
Koulutusvastaava Arja Sirviö, kone- sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, p. 044 7101 245
Koulutusvastaava Taneli Rantaharju, tieto- ja viestintätekniikka, p. 044 7101 253
Koulutusvastaava Tanja Korhonen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 009
Opinto-ohjaajat Jari Kurtelius, insinöörikoulutus, p. 044 7101 345 ja Leena Heikkinen, tietojenkäsittelyn koulutus, p. 044 7157 031
Opintoasiainkoordinaattori Marita Karjalainen (Tieto 1), p. 044 7101 564

 

Harjoittelukoordinaattorit

Arja Sirviö, insinöörikoulutus ja tietojenkäsittelyn koulutus, p. 044 7101 245

 

Kansainvälisten asioiden koordinaattorit

Jaana Bäckman, kone- sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka p. 044 7101 364
Tommi Helin, tieto- ja viestintätekniikka, tietojenkäsittely, p. 044 7101 096

Opinnäytetyön vastuuopettajat

Sami Räsänen, konetekniikka, p. 044 7107 366
Jorma Jurmu, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, p. 044 7101 129
Taneli Rantaharju, tieto- ja viestintätekniikka, p. 044 7101 253
Tanja Korhonen, tietojenkäsittely, p. 044 7101 009

Liikunnanohjaajakoulutus

Tieto 2, Ketunpolku 1
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303
Koulutusvastaava Kari Partanen, p. 044 7101 031
Opinto-ohjaaja Teija Vainikka, p. 044 7101 019

Opinnäytetyövastaava Anne Karhu, p. 044 710 1270, Liikunnan koulutus
Opinnäytetyövastaava Kirsi Huotari, p. 044 715 7059, Sports and Leisure Management

Harjoittelukoordinaattorit

Harjoittelukoordinaattori Liisa Paavola, p. 044 7101 101, Liikunnan koulutus
Harjoittelukoordinaattori Niko Kuusela, Sports and Leisure Management
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Marjukka Turunen, p. 044 715 7021

Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Heli Krökki, Liikunnan koulutus, p. 044 7101 764
Sanna Laukkanen, Sports and Leisure Management, p. 044 7101 112

 

Restonomikoulutus

Tieto 2, Ketunpolku 1
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303
Koulutusvastaava Anne Määttä, p. 044 7101 400
Opinto-ohjaaja Teija Vainikka, p. 044 7101 019

Opinnäytetyövastaava Mika Pietarinen, p. 044 710 1016, Matkailun koulutus
Opinnäytetyövastaava Rea Stricker (syksy 2021), p. 040 548 2510, Tourism (Peter Stricker 2022)

Harjoittelukoordinaattorit

Mika Pietarinen, matkailu, tourism, p. 044 7101 016
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Marjukka Turunen, p. 044 715 7021

Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Heli Krökki, Matkailun koulutus, p.040 7101 764
Sanna Laukkanen, Tourism, p. 044 7101 112

 

SOTE-koulutus (sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus, sosionomikoulutus)

Taito 2, Ketunpolku 4
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi


Koulutusjohtaja Minna Hökkä, p. 044 715 7078
Koulutusvastaava Jukka Seppänen, p. 044 7101 032
Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen, p. 044 7101 262

Opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara (Tieto 1), p. 044 7101 133

Hoitotyön opetuksen kehittämisen vastuuhenkilö Minna Hökkä, p. 044 715 7078
Harjoittelukoordinaattori Tiina Poranen, p. 044 7101 260
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Jaana Härkönen, p. 044 7101 028 
Opinnäytetyön vastuuopettaja Teija Ravelin, p. 044 7101 273

Tradenomikoulutus (Liiketalouden koulutus, International Business, Esports Business)

Taito 1, Kuntokatu 5
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, p. 044 7101 303
Koulutusvastaava Sini Sarén, p. 044 710 1117
Koulutusvastaava Kirsi Sievers, kv-koulutukset, p. 044 7101 616
Opinto-ohjaaja Raija Jormakka, p. 044 710 1278

Opinnäytetyövastaava Mervi Väisänen, p. 044 7101 421
Opinnäytetyövastaava Liisa Mikkonen (LBI), p. 044 710 1651
Opinnäytetyövastaava Janus Pitkänen (LBE)

Harjoittelukoordinaattorit:

Harjoittelukoordinaattori Arto Huuhtanen, p. 044 715 7054
Harjoittelukoordinaattori John Wideman, International Business p. 044 715 7060
Harjoittelukoordinaattori Janus Pitkänen, Esports Business
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Marjukka Turunen, p. 044 715 7021

Opintoasiainkoordinaattorit (Tieto 1)

Heli Krökki, liiketalous p. 040 7101 764
Sanna Laukkanen, International Business ja Esports p. 044 7101 112


Master School

Koulutusjohtaja Eija Heikkinen, p. 044 710 1202

Vastuuyliopettaja Perttu Huusko, p. 040 525 3985
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Global Business Management

Vastuuyliopettaja Jaana Lappalainen, p. 044 7101 457
Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK), Master's Degree in International Business

Koulutusjohtaja Eija Heikkinen, p. 044 710 1202
Tiedolla johtamisen ja kehittämisen koulutus, (ylempi AMK)

Vastuuyliopettaja Kirsi Moisanen, p. 044 7101 276
Kliininen asiantuntija: palliatiivinen hoito (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi AMK)

Vastuuyliopettaja Risto Oikari, p. 044 7101 410
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (ylempi AMK), Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus (ylempi AMK)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Opiskelijan apuna

Ryhmän opettajatuutori
Kullakin ryhmällä on opettajatuutori, joka
• toimii opiskelijan lähiohjaajana
• auttaa opiskelijaa perehtymään opiskeluun ja korkeakouluyhteisöön  
• tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa
• seuraa opiskelijan opintojen edistymistä

Opinto-ohjaaja
• Opinto-ohjaajan puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä päätöksenteko- ja ongelmatilanteissa, opiskeluvaikeuksissa ja esim. oman elämän pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö osaamisalueilla/koulutuksissa
• Koulutusjohtaja; päätöksentekijä opintojen hyväksilukemisessa, opetussuunnitelman kehittäminen   
• Harjoittelukoordinaattori; ohjatun harjoittelun organisointi ja neuvonta
• Kansainvälisten asioiden koordinaattori; kansainväliseen vaihtoon liittyvät asiat
• Opinnäytetyön vastuuopettaja

Muu ohjaus- ja neuvontahenkilöstö yhteisissä palveluissa
• Opintotoimisto/opintoasiainkoordinaattorit
• Kuraattori ja opintopsykologi
• Kansainvälisten asioiden toimisto; kansainvälisen vaihdon käytännön järjestelyt
• Rekrytointipalvelut; harjoitteluasiat, urasuunnittelu, työllistyminen