Etusivu / fi / Opiskelijalle / Hyvinvointipalvelut

Opiskelijan hyvinvointi KAMKissa

KAMK tarjoaa opiskelijoilleen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen ja edistämiseen monipuolisia palveluja. 


Tutustu tarkemmin hyvinvointipalveluihimme

Opintojen ohjaus
KAMKissa opiskelijoiden tukena on laadukas ohjaustoiminta, joka koko henkilöstön tehtävänä ja vastuulla. Keskeisiä toimijoita ovat mm. opiskelijaryhmän opettajatuutori, opinto-ohjaajat, opettajat, harjoittelu-/opinnäytetyökoordinaattorit, kv-koordinaattorit, opintoasiainkoordinaattorit. 

Lisää opintojen ohjauksesta KAMKissa voi lukea Ohjauksen toimintamallista
Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto 1.1.2021 alkaen 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa 1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.  

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 
Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin. 

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen 

Vuodesta 2021 alkaen YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti. Ensimmäisen kerran terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa joulukuusta 2020 alkaen. Yliopisto-opiskelijat maksavat syyslukukauden 2020 terveydenhoitomaksun ylioppilaskunnalle.  

Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla

KAMK on vakuuttanut opiskelijansa lakisääteisellä ja vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.  

Kuraattoripalvelut

KAMKissa toimii oma kuraattori, joka tukee, auttaa ja neuvoo opiskelijoita luottamukselliseen yhteistyöhön perustuen mm.

  • elämänhallintaan, jaksamiseen, ihmissuhteisiin tai yksinäisyyteen liittyvissä aiheissa,
  • opiskelukyvyn tai opintojen etenemisen haasteissa,
  • opiskelijan sosiaalisten tukien ja etuuksien hakemisessa tai
  • jos vain tuntuu siltä, että olisi tarve jutella jonkun kanssa. 

    Lisätietoja kuraattoripalveluista intrasta (vaatii kirjautumisen). 
Liikuntapalvelut
Opiskelijoiden liikuntapalveluilla tuetaan hyvinvointia ja fyysisen aktiivisuuden edistämistä. Palveluiden avulla koko korkeakouluyhteisöön luodaan myönteistä, sallivaa, innostavaa ja korkeakouluyhteisön osallisuutta tukevaa ilmapiiriä. 

KAMKissa opiskelijoiden käytössä ovat monipuoliset matalan kynnyksen liikuntapalvelut kampuksen liikuntatiloissa ja lähiympäristössä. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja mahdollistaa liikunnan harrastaminen koko opiskelujen ajan. 

Lisätietoja liikuntapalveluista Instagram: @kamovekajaani, Facebook: KaMove 

 
Opiskelijakunta KAMO
Opiskelijakunta KAMO pyrkii toiminnallaan parantamaan ja edistämään opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskelijakunnassa toimii opiskelijahyvinvointivastaava. 

Lisätietoja KAMOn opiskelijahyvinvoinnista
Muita palveluita
Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen ja edistämiseen tarjoavat monipuolisia palveluja mm. Kajaanin kaupunki ja Kajaanin seurakunnat. 

Kajaanin kaupunki 
Kajaanin ev.lut seurakunta 
Kajaanin ortodoksinen seurakunta