Etusivu / fi / Opiskelijalle / Uudelle opiskelijalle

Keväällä 2021 aloittavat opiskelijat

Syksyn 2020 yhteishaun todistusvalinnat ilmoitetaan viimeistään 22.10.2020 ja kaikki tulokset julkaistaan 27.11.2020 mennessä. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa tammikuussa. Aloituspäivien aikana tutustut omaan ryhmääsi, opettajiisi, KAMKin kampukseen ja muihin palveluihin, joita tarvitset opintojesi aikana. Pääset perehtymään oman alasi opintoihin, opetussuunnitelmaan sekä omien opintojen suunnitteluun. Ensimmäiset opintojaksot käynnistyvät aloituspäivien aikana.

Tästä linkistä löydät alakohtaiset tiedot opintojen aloittamisesta ja ensimmäisten päivien työjärjestyksestä.

Kampustyöskentely alkaa jo aloituspäivien aikana lähiopetuksella turvavälit ja viranomaisten ohjeistukset huomioiden. Siivousta kampusalueella on tehostettu riskien pienentämiseksi. Noudatathan kampusalueella olevia turvamerkintöjä ja henkilökunnan ohjeistusta. Muutoksista lähiopetuksessa ja kampuksella olemisesta tiedotetaan erikseen.

 

Varmistaaksesi opiskelupaikkasi, muista tehdä seuraavat asiat:

1. Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolku.fi -palvelussa ja ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi OILI-palvelussa.
2. Tallenna todistuskopiot hakemuksellesi 4.12.2020 klo 15.00 mennessä.

 

Lue alta tarkempia ohjeita ilmoittautumisesta sekä opintojen aloittamisesta

Tammikuussa 2021 aloittavien ryhmien lukuvuoden käynnistyminen

Tästä linkistä löydät alakohtaiset tiedot opintojen aloittamisesta ja ensimmäisten päivien työjärjestyksestä.

Huom! Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alan opiskelija!

Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle. Jo opiskeluaikana kohtaat ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa tilanteita, jotka vaativat tulevan ammattitehtävän edellyttämää terveyttä.

Tartuntatautien ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat vastuullisia huolehtimaan, että yleisen rokotusohjelman mukaiset perusrokotukset ovat voimassa.

Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Syksyn 2020 yhteishaku:

27.11.2020 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka Opintopolku-palvelussa ja ilmoittautua OILI-palvelussa läsnä-tai poissaolevaksi opiskelijaksi viimeistään 4.12. klo 15.00. Myöhemmin hyväksytyillä on 7 vuorokautta aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

  • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo todistetaan seuraavilla asiakirjoilla:

  • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus.  

Mikäli asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Löydät lisätietoja paikan vastaanottamisesta Opintopolusta. Pääset sinne tästä linkistä. Tarvittaessa ota yhteyttä opintotoimistoon. Opintoimiston yhteystietoihin tästä linkistä.


Mikäli et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Todistuskopioiden toimittaminen

Liitä todistuskopiot/kuvat hakemukselle viimeistään 4.12.2020 klo 15.00 mennessä tai opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä, jollet ole niitä jo hakuvaiheessa hakemuksellesi liittänyt. Pääset liittämään tiedostot hakemuksellesi Oma Opintopolku-palvelun tai sen linkin kautta, joka on hakemuksen jättämisestä saamassasi vahvistusviestissä. 

1. Todistuskopiot liitetään seuraavista tutkinnoista:
• ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkint0
• pelkkä lukion oppimäärä (ei ylioppilastutkintoa)
• kansainvälinen ylioppilastutkinto
• ennen vuotta 2018 suoritettu ammatillinen perustutkinto
• ammatti- tai erikoisammattitutkinto
• ulkomainen tutkinto.

Todistuskopioita ei tarvitse liittää seuraavista tutkinnoista:
• vuonna 1990 tai myöhemmin suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
• vuonna 2018 tai myöhemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto.

2. YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa
• korkeakoulututkinnot (myös opintorekisteriote) ja opistoasteen tutkinnot
• hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA  -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
• viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
• työtodistukset.


Todistuskopioiden toimittaminen ammattikorkeakouluun määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla.  Mikäli todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, liitä myös viralliset käännökset. Pääset liittämään tiedostot hakemuksellesi Oma Opintopolku-palvelun tai sen linkin kautta, joka on hakemuksen jättämisestä saamassasi vahvistusviestissä. 

Poissaolo-oikeus
Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden. Poissaolevaksi ilmoittautuneet toimittavat lisäksi todistuksen poissaoloon oikettavista perusteista.
Käyttäjätunnukset ja oma päätelaite

KAMKin IT-palvelut lähettää läsnäolevaksi ilmoittautuneille uusille opiskelijoille KAMKin käyttäjätunnukset ja asiaan liittyvät ohjeistukset. Tunnukset lähetetään opiskelijan ilmoittamaan henkilökohtaiseen sähköpostiin. Seuraa siis henkilökohtaista sähköpostiasi.

Alla on opasvideo sekä linkki tietojärjestelmien käyttösääntöihin, joihin jokaisen tulee tutustua ennen käyttäjätunnuksen käytön aloittamista.

BYOD - Bring your own device 
Kajaanin ammattikorkeakouluun valituilta opiskelijoilta edellytetään oman tietokoneen käyttöä. Oman tietokoneen käyttö mahdollistaa ajasta ja  paikasta riippumattoman opiskelun.

Tarkemmat ohjeet opiskeluun sopivasta tietokoneesta löydät tästä dokumentista.

 

Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Ota Tuudo käyttöösi

Opiskelija - ota Tuudo käyttöösi heti
Tuudo on avuksesi kehitetty mobiilisovellus, joka tekee opiskelusta sujuvaa. Tuudo tuo korkeakoulun tärkeimmät palvelut ja tiedot omaan mobiililaitteeseesi. Tuudosta löydät mm. lukujärjestyksesi, kampuskartan ja opistosuorituksesi. Tuudon avulla ilmoittaudut tentteihin ja tiedät, mitä lounaalla tarjoillaan.

Tuudon kautta saat myös ajankohtaisia tietoja opintoihin liittyen. Lataa itsellesi sovellus!

Appstore -logo      Google play-kaupan logo

 
Itseopiskeltava starttipaketti

KAMK:in Starttipaketti on Moodle-oppimisympäristössä oleva itseopiskeltava kokonaisuus. Sen tavoitteena on opintojen sujuva aloitus. Tarkoituksena on, että suorittaisit Starttipaketin jo ennen opintojen aloitusta. Mahdollisiin haasteisiin ja kysymyksiin saat ohjausta Moodlessa ja ensimmäisten opiskelupäivien aikana. Starttipaketin suoritusohjeet lähetetään henkilökohtaiseen sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Opiskelijoiden kokemuksia starttipaketista:
"Monipuolinen ja hyvä perehdytys tuleviin opintoihin."
"Hyvä ja tarpeellinen näin alkuun."

Starttipaketin esittelyvideo:

 

Lisätietoja opiskelusta KAMKissa

Tarpeellisia tietoja opintojen aloittamisesta valmistumiseen asti löydät intrasta; Opiskelu KAMKissa osiosta (vaatii kirjautumisen, saat tunnukset opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen).

Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuoden 2020 – 2021 opiskelijoiden työpäivät ja vapaajaksot

Syyslukukausi 2020 (25.8.2020 - 31.12.2020)

15 opetuksellista viikkoa, lisäksi
4 päivää uusien opiskelijoiden orientaatioviikko 25. - 28.8.2020,
itsenäistä opiskelua (vko 42, 12. - 18.10.2020),
Uudet opiskelijat aloittavat opiskelun ti 25.8.2020 ja jatkavat opiskelijat aloittavat ma 31.8.2020. Syksyn valmistujaisjuhla on pe 18.12.2020.

Kevätlukukausi 2021 (1.1.2021 - 18.6.2021)

19 opetuksellista viikkoa, lisäksi itsenäistä opiskelua:
vko 1 (4. - 10.1.2021),
vko 10 (8. - 14.3.2021),
vkot 22-24 (31.5. - 18.6.2021).


Opiskelijoilla on lukuvuonna 2020 - 2021 yhteensä 34 opetuksellista viikkoa, 6 viikkoa itsenäistä opiskelua ja 2 lomaviikkoa. Yhteensä 40 viikkoa = 1600 tuntia opiskelijan työaikaa. Kevään valmistujaisjuhla on pe 28.5.2021.

Tärkeitä linkkejä liittyen opiskeluun, vapaa-aikaan ja etuihin