Etusivu / fi / Palvelut työelämälle / Liiketoiminnan kehittämispalvelut / Yhden luukun periaatteella jatkuvaa oppimista Kainuuseen ja Koillismaalle

Yhden luukun periaatteella jatkuvaa oppimista Kainuuseen ja Koillismaalle –hanke

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan lyhytkestoisia koulutuksia Kainuuseen ja Koillismaalle sekä kehitetään ohjauspalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK), toisen asteen Kainuun ammattiopiston (KAO) ja työelämän kanssa.

Mitä on tehty verkostoyhteistyössä

  • Syksyllä 2020 toteutettiin osaamistarvekyselyt organisaatiolle Kainuussa ja Koillismaalla yhteistyössä Kainuun Yrittäjät ry:n ja Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oyn/JobBoost-hankkeen kanssa.
  • Hanke on mukana vuoden 2021 aikana toteutettavassa Tulevaisuustalo Sitran Osaamisen aika –projektin Kainuun osaamisen aika -verkostoyhteistyössä.
  • Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös mm. Kainuun työllisyyden kuntakokeilun verkoston, Monikampus-hankkeen, Kainuun työllisyydenhoidon ja koulutuksen ekosysteemin luominen -hankkeen, Strategiarahoitus 2020; Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen –hankkeen sekä Jatkuva oppiminen ja kohdennettu ohjaus nostamassa työllisyysastetta Kainuussa -hankkeen kanssa.  

Hankkeessa tapahtuu

  • Yhden luukun periaatteella jatkuvaa oppimista Kainuuseen ja Koillismaalle –hankkeessa tarjotaan väyläopintoja toisen asteen opiskelijoille sekä osaamiskartoitusten pohjalta täsmäkoulutuksia alueelle KAMKn ja KAOn yhteiseltä koulutustarjottimelta ja yritysyhteistyönä. 
  • Kehitetään  ohjausmallia työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmälle ja ohjaajille. 

KAMKstart-väyläopinnot

Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan uudenlainen väyläopintokokonaisuus liiketalouden, matkailun ja liikunnan –koulutuksiin. Väyläopinnot suorittamalla lukio-opiskelijoilla ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on mahdollisuus varmistaa valmistumisen jälkeinen opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja samalla lyhentää opintojen kokonaissuoritusaikaa.

Koulutuskalenteri

Hankkeessa syksyllä 2020 Kainuussa ja Koillismaalla toteutettujen osaamis- ja osaajakartoitusten pohjalta rakennetaan KAMKin ja KAOn liiketoimintaosaamista ja johtamista kehittäviä opintotarjottimia vastaamaan alueen tarpeisiin.
KAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan ammattikorkeakoulututkintoihin hyväksiluettavia opintojaksoja. Opinnot soveltuvat toteutustapansa ja sisältöjensä osalta hyvin esim. yrittäjille ja yritysten henkilöstölle, julkishallinnon alalla toimiville, opiskelijoille ja kaikille itsensä kehittämisestä ja oman osaamistasonsa lisäämisestä kiinnostuneille. 

Päivittyvä koulutuskalenteri
Avoimesta ammattikorkeakoulutuksesta
KAON koulutustarjonta
 

Työelämäyhteistyössä toteutettavat koulutukset

Hankkeessa pilotoidaan koulutuksia yhteistyössä työnantajien kanssa. Koulutukset ovat osa työnantajaorganisaation rekrytointi- ja osaamisenkehittämisohjelmaa mutta soveltuvat toteutettavaksi myös laajemmin. Koulutukset ovat hyväksiluettavissa ammattikorkeakoulututkintoon ja tietyin edellytyksin alan ammatilliseen perustutkintoon. 
Koulutuksiin liittyvät webinaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Perehdyttämiskoulutus palkkahallinnon tehtävissä aloittaville.

 

Toimintamallien kehittäminen

Hankkeessa kehitetään työvoimakoulutuksena toteuttavan ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja sekä tuetaan ennen opintoja tapahtuvaa opiskelijarekrytointia ja opiskelumotivaatiota. Lisäksi kartoitetaan, suunnitellaan ja pilotoidaan työllisyyden kuntakokeilun henkilöstölle perehdytysohjelma materiaaleineen sekä kehitetään ja pilotoidaan ohjausmallia  kuntakokeilun kohderyhmälle (asiakkaille)  yhdessä kuntakokeilun henkilöstön kanssa. 

Hankkeessa toteutetaan asiakas- ja ohjausinfoja. Infotilaisuuksien aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Syksyn 2021 asiakasinfot ovat seuraavasti: 10.11.21 Paltamo (+stream Hyrynsalmi, Ristijärvi) , 18.11.21 Suomusalmi, 2.12.21 Sotkamo; Kuhmo

 

 

Hallinnoija: Kajaanin ammattikorkeakoulu                         
Osatoteuttaja: Kainuun ammattiopisto
Toiminta-alue: Kainuu ja Koillismaa
Toteutusaika: 12.6.2020 - 31.7.2022
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hannele Siipola
p. 044 7101 120
hannele.siipola(@)kamk.fi

yhdenluukunlogot.jpg

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.