DigiLead-hanke

Hankkeen avulla lisätään yritysten digitaalista osaamista ja edistetään sopeutumista Covid19 -pandemian myötä otettuun digiloikkaan. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää yritysten digitaalistrategian suunnittelua ja käyttöönottoa. Tätä tuetaan teemaan liittyvillä koulutuksilla sekä työpajoilla, jotka tarjoavat myös mahdollisuuden yritysten verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Teknologiademonstraatioiden avulla lisätään yritysten tietotaitoa avoimen lähdekoodin teknologioidenhyödyntämismahdollisuuksista liiketoiminnassa.
Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti palvelualoilla toimivat kainuulaiset mikro- ja pk-yritykset, jotka harkitsevat digitalisaation aloittamista, ovat vasta aloittaneet tai haluavat parantaa strategiaansa. Hankkeen koulutukset ja muut tapahtumat tarjoavat erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia sekä oman että muiden alojen yritysten kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima DigiLead-hanke on saanut ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta

Hankkeen kesto: 01.10.2021 – 31.03.2023

Budjetti: 225 224 €

Kysely yrityksille

Kajaanin ammattikorkeakoulun DigiLead – Digital Leadership and Helpful tools -hanke starttaa kyselyllä, jonka kautta yritykset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan. Kyselyllä kartoitetaan yritysten digitaalisen osaamisen tarpeita, jotta hankkeen toimintaa voidaan paremmin kohdentaa.

Kysely on avoinna 23.1.2022 saakka.

Kyselyyn pääset tästä linkistä