DigiLead-hanke

Hankkeen avulla lisätään yritysten digitaalista osaamista ja edistetään sopeutumista Covid19 -pandemian myötä otettuun digiloikkaan. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää yritysten digitaalistrategian suunnittelua ja käyttöönottoa. Tätä tuetaan teemaan liittyvillä koulutuksilla sekä työpajoilla, jotka tarjoavat myös mahdollisuuden yritysten verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Teknologiademonstraatioiden avulla lisätään yritysten tietotaitoa avoimen lähdekoodin teknologioidenhyödyntämismahdollisuuksista liiketoiminnassa.
Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti palvelualoilla toimivat kainuulaiset mikro- ja pk-yritykset, jotka harkitsevat digitalisaation aloittamista, ovat vasta aloittaneet tai haluavat parantaa strategiaansa. Hankkeen koulutukset ja muut tapahtumat tarjoavat erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia sekä oman että muiden alojen yritysten kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima DigiLead-hanke on saanut ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta
Budjetti: 225 224 €
Hankkeen kesto: 01.10.2021 – 31.03.2023
Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksista:
projektipäällikkö, TKI-yliopettaja Anas Al Natsheh (FT)
anas.alnatsheh@kamk.fi
puh: +358 44 7101 228

Tulevia koulutuksia

Digistrategia ja työkalut ajan tasalle kesäksi, työpaja 6.6.

Tervetuloa hiomaan digistrategiasi toteutuskelpoiseksi KAMK:n ja ELY-keskuksen yhteistyössä järjestämässä Digistrategia-työpajassa tiistaina 06.06.2023 klo 9-12! Tapahtuma järjestetään KAMK:n Kampuksella Tieto 1 -rakennuksessa.

Koulutus tarjoaa:

Teknologian käytön ja tekoälyn hyödyntämisen lähtötasotestin (tehdään ennakkoon) Digitaalisen strategiapohjan luomisprosessin Digiprojektien ja strategian jalkauttamisen rahoitusvaihtoehdot Kustannustehokkaita työkaluja ja tapoja manuaalisen työn automatisointiin Yrityskohtaisen loppuraportin ja suositukset seuraaviksi toimenpiteiksi.

 

Koulutus soveltuu Kainuun alueen pk-yrityksille, joilla on tarve ja motivaatio hyödyntää uutta teknologiaa käytännön liiketoimintaongelmien, tai -mahdollisuuksien, ratkaisemiseen. Työpajan järjestää Kajaanin ammattikorkeakoulun DigiLead-hanke yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Yrityksille koulutus on de minimis tuen alaista ja sitä varten yrityksiltä kerätään lomakkeet. Kaikilta osallistujilta kerätään myös henkilökohtainen osallistujalomake (ESR).

DigiLead-hankkeen koulutuksissa käsitellään sekä erilaisia digityökaluja, että niiden liiketoiminta- ja strategiavaikutuksia pk-yrityksille. Pk-yritysten lisäksi myös opiskelijamme voivat osallistua hankkeen tapahtumiin.

Menneet tapahtumat

Datan keräys ja analytiikka -teknologiademo

Datan keräys- ja analysointimenetelmät -teknologiademonstraatiossa asiantuntijamme esittelivät, mitä tiedon eli datan kerääminen on, millaiset toimenpiteet tuottavat dataa, ja millä eri tavoilla dataa voi analysoida, mukaan lukien tekoälyn käyttö. Tapahtumassa nähtiin useilla case-esimerkeillä rikastetut asiantuntijaesitykset Aava & Bang -yhtiön Jouni Sutiselta sekä Raute Oyj:n Jyrki Pesoselta. 

Chatbot – palveluksessasi?

torstaina 31.3. syvennyttiin chatbottien maailmaan koulutuksessa, jonka järjestivät KAMKin DigiLead ja Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeet. Koulutuksen sisällöstä kirjoitettiin muutamia ajatuksia Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeen blogiin:
https://koodejanaisyrittajyyteen.blogspot.com/…/chatbot…
Koulutuksessa pidettiin myös pieni paneelikeskustelun kahden kainuulaisen yrityksen kanssa - kiitos kokemusten jaosta Pahis Kauppahuone ja Intotalo! 

Digital Vision and Digital Strategy training session

Asiakkaiden toiveesta, järjestimme Digivisio ja digistrategia -koulutuksesta englanninkielisen uusinnan!


At the request of our customers, we arrangeged an English-language renewal of the Digital Vision and Digital Strategy training!

 

 

   

Yrityksen digitaalinen strategia

DigiLead-hankkeen ensimmäinen koulutus järjestettiin torstaina 3. helmikuuta 2022 klo 12-16 Kajaanin ammattikorkeakoulun studio K:ssa ja verkossa. Koulutuksessa käsittelimme yrityksen digitaalista strategiaa, mitä se tarkoittaa ja miksi tarvitaan digistrategia ja digivisio.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksesta:
projektipäällikkö, TKI-yliopettaja Anas Al Natsheh (FT)
anas.alnatsheh@kamk.fi
puh: +358 44 7101 228

Tiimityön kulttuuri ja johtaminen digiaikana

Yrityskulttuuri vaikuttaa yrityksesi innovaatiotahtiin, sillä digitaalinen muutos vaatii sekä johtajilta että työntekijöiltä valmiuksia ottaa riskejä ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Koulutus käsitteli tiimimentaliteetin luomisen merkitystä työpaikalla ja esitteli useita malleja, joilla voidaan rakentaa tehokkaita tiimejä. Perehdyimme myös työntekijöiden sitouttamiseen ja tutustuimme erilaisiin digitaalisiin yhteistyötyökaluihin sekä niiden liiketoimintahyötyihin ja kustannuksiin. Osallistujat saivat ensikäden tietoa vierailijoilta, joilla on laaja kokemus menestyvien työntekijätiimien muodostamisesta ja sitouttamisesta digiaikana. 

Kysely yrityksille

Kajaanin ammattikorkeakoulun DigiLead – Digital Leadership and Helpful tools -hanke starttasi vuoden 2021 loppupuolella kyselyllä, jonka kautta yritykset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan. Kyselyllä kartoitetaan yritysten digitaalisen osaamisen tarpeita, jotta hankkeen toimintaa voidaan paremmin kohdentaa.

Kysely on avoinna toistaiseksi. Sen kautta voit esittää toiveita tulevien koulutusten sisällöstä ja pyytää lisätietoa hankkeesta.

Kyselyyn pääset tästä linkistä