Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Teollisten materiaalien soveltaminen
Applied Geopolymer Technology (AGT) tutkimusryhmä on erikoistunut geopolymeerisovelluksiin rakentamisessa ja vedenpuhdistuksessa. Ryhmä tarjoaa useiden R&D projektien kasvattamalla kokemuksella tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluita erilaisiin teollisiin sovelluksiin. Keskeinen tutkimus on adsorptioon perustuvien teknologioiden soveltamisessa teollisten vesien puhdistukseen  ja kestävien rakennusteknisten ratkaisujen luomisessa eri infrarakenne kohteisiin. Keskeisin osaamisalue ovat eri teollisuusalojen sivuvirrat.

Vedenpuhdistut sovellukset

Uusiin vedenpuhdistussovelluksiin tähtäävän tuotekehityksen tarkoituksena on kehittää kustannustehokkaita rakeistettuja adsorptiotuotteita prosessiveden, kaivosten jätevesien ja yhdyskuntajäteveden käsittelyyn. Tutkimuksen painopiste on tällä hetkellä ravinteiden (ammonium ja fosfaatti) talteenotto, arseenin ja muiden siirtymämetallien poisto suurista pitoisuuksista sekä kriittisten ja arvokkaiden metallien talteenotto. 

Kestävät rakennustekniset ratkaisut

Tuotekehityksen kohteena on infra-, geotekniikka- ja ympäristötekniikan sovelletut geopolymeeriratkaisut sekä primaaristen ja sekundaaristen raaka-aineiden taloudellinen hyödyntäminen. Tutkitut ja pilotoidut kohteet liittyvät tierakenne- ja maastabilointiin, uusiin tierakenteisiin, jätemateriaalien stabilointiin ja kapselointiin sekä asfaltin paikkaukseen.

Kone- ja kaivostekniikalla on mineraalien käsittelyyn ja karakterisointiin tarvittava infrastruktuuri, kuten murskaus, jauhatus, suihkumylly integroidulla partikkelikokomittauksella, seulakoneet, pilottikokoluokan granulaattori sekä XRD-, XRF- ja TGA-laitteet karakterisoinnille. KAMKilla on myös siirrettävä laboratoriokontti, johon edellä mainittuja mineraalinkäsittelylaitteista voidaan sijoittaa kenttäkokeita varten. Kehitystyötä avustaa uusimmat mekaanisen suunnittelun ja simuloinnin ohjelmistot, kuten SolidWorks eri simulaatiotyökaluilla, sekä työpaja mekaanisten osien valmistukseen.
 
Ota yhteyttä

Kimmo Kemppainen
Projektipäällikkö
kimmo.kemppainen@kamk.fi
puh. 044 7101 050