MUUVIlogot.png

Hankkeen päättymisajankohta: 31.12.2023.

MUUVI-hanke

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hankkeen tavoitteena on tukea pohjoissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä toimimaan odottamattomissa kriisitilanteissa. Kehitämme yritysten kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä taitoa oppia hyödyntämään niitä. Keskitymme erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin. 

  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia mikro-opintoja. Mikro-opinnot ovat lyhytkestoiseen, työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita yritykset voivat suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia info- ja sparraustilaisuuksia. Sparrauksen tavoitteena on tunnistaa yritysten kehittämistarpeet, ohjata osaamisen kehittämiseen sekä tuottaa yrityksille hyödyllisiä uusia koulutussisältöjä.
  • Toteutamme hyviä käytänteitä esiin nostavan yritystarinakampanjan tukemaan yritysten välistä vertaisoppimista.
  • Pilotoimme pitkäjänteiseen kumppanuuteen perustuvan ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyömallin.   

Hanke on suunnattu Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien) mikro- ja pk-yrityksille. Sitä toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke toimii osana valtakunnallista hankekokonaisuutta. Se toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella ja toteutusaika on 1.12.2022-31.12.2023. 

Tapahtumat ja koulutukset

Haluatko kehittää osaamistasi muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoista? Tilaisuudet ovat kaikille osallistujille maksuttomia. Tervetuloa! Katso kaikki MUUVI-hankkeen Pohjois-Suomen alueen tapahtumat osoitteesta: oamk.fi/muuvi.

Mikro-opinnot

Voit opiskella maksuttomia mikro-opintoja ajasta ja paikasta riippumatta. Mikro-opintojen sisällöt ovat aikaa ja muutoksia kestäviä, ja aiheet ovat sellaisia, joita kunkin yrityksen tulee tarkastella toiminnassaan aika ajoin.

Hankkeen iso valtakunnallista mikro-opintokokonaisuutta voit tarkastella osoitteessa yritystenmuutoskumppanina.fi

Seuraa MUUVI-hanketta sosiaalisessa mediassa!

Lisätietoja MUUVI-hankkeesta

Matti Luukkonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
matti.luukkonen@kamk.fi
044 551 4561

Marja-Liisa Järvelä, Oulun ammattikorkeakoulu
marja-liisa.jarvela@oamk.fi
040 674 8344

Natalia Pulakka, Lapin ammattikorkeakoulu
natalia.pulakka@lapinamk.fi
044 032 8118

 

Menneet tilaisuudet 
Yrittäjän tietoturva -webinaarisarja 11.5.2023 (1/3)
Tämä webinaarisarja on kaikille mikro- ja pienyrityksille sekä yritysten työntekijöille, jotka käyttävät työssään tietokonetta, älypuhelinta tai käsittelevät henkilötietoja. Webinaareissa käsitellään tietoturvateemoja käytännönläheisesti ajankohtaisesta lainsäädännöstä, turvallisesta henkilötietojen käsittelystä, laitteiden suojaamisesta aina yrityksen tietoturvan ulkoisiin uhkiin saakka. Tästä kokonaisuudesta saat käytännön vinkkejä ja tietoa yrityksen sekä henkilöstön tietoturvallisen toiminnan tueksi.

Sääntelyä ja toimijoita 1/3
Mitä eri instansseja toimii kyberturvallisuuteen vaikuttavalla alueella? Mitkä ovat tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n periaatteet? Suomi ja kyberturvallisuus sekä kansalaisen asema kyberturvallisuusympäristössä. 
Yrittäjän tietoturva -webinaarisarja 25.5.2023 (2/3)
Tämä webinaarisarja on kaikille mikro- ja pienyrityksille sekä yritysten työntekijöille, jotka käyttävät työssään tietokonetta, älypuhelinta tai käsittelevät henkilötietoja. Webinaareissa käsitellään tietoturvateemoja käytännönläheisesti ajankohtaisesta lainsäädännöstä, turvallisesta henkilötietojen käsittelystä, laitteiden suojaamisesta aina yrityksen tietoturvan ulkoisiin uhkiin saakka. Tästä kokonaisuudesta saat käytännön vinkkejä ja tietoa yrityksen sekä henkilöstön tietoturvallisen toiminnan tueksi.

Laitaongelmia ja salasanoja 2/3

Mitä merkitystä laitteilla ja salasanoilla on organisaatioissa ja verkkopalveluissa? Miten estät tietojen katoamisen? Millaisia ovat hyvät salasanakäytänteet?
Yrittäjän tietoturva -webinaarisarja 1.6.2023 (3/3)
Tämä webinaarisarja on kaikille mikro- ja pienyrityksille sekä yritysten työntekijöille, jotka käyttävät työssään tietokonetta, älypuhelinta tai käsittelevät henkilötietoja. Webinaareissa käsitellään tietoturvateemoja käytännönläheisesti ajankohtaisesta lainsäädännöstä, turvallisesta henkilötietojen käsittelystä, laitteiden suojaamisesta aina yrityksen tietoturvan ulkoisiin uhkiin saakka. Tästä kokonaisuudesta saat käytännön vinkkejä ja tietoa yrityksen sekä henkilöstön tietoturvallisen toiminnan tueksi.

3/3 Vihollinen keskellämme I torstai 1.6.2023 klo 13–16
Millaisia haittaohjelmia ja kyberuhkia on olemassa? Miten niiltä suojaudutaan? Koulutuksen aikana toteutetaan lyhyt demo, jossa esitellään Kali Linuxista löytyviä työkaluja penetraatiotestausmielessä. Testauksella voidaan selvittää järjestelmien todellisia tietoturvariskejä.
Maksuton Power BI -raportointityökalun käyttökoulutus 15.5.2023
Koulutuspäivän aikana opit hyödyntämään Power BI -ohjelmaa, joka on yksi tämän hetken mielenkiintoisimmista raportointityökaluista. Ohjelmalla kokoat liiketoiminnan kannalta merkittävän tiedon raporteiksi useista eri tietolähteistä. Power BI auttaa sinua saamaan tehokkaasti kokonaiskuvan yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeistä luvuista. Ohjelma on erinomainen työkalu päätöksenteon tukena. Sen avulla pystyt visualisoimaan tietoa kootusti yhdelle ruudulle, ja löytämään näin kaiken käytössä olevan tiedon joukosta juuri sen oleellisimman datan.

Koulutuspäivän aikana kehität osaamistasi seuraavissa asioissa:

*Power BI -ohjelma ja raportointi (Power BI, Power BI Service, Power BI mobiilisovellukset)
*Datan hakeminen ja muokkaus (datan haku tietolähteistä, Query Editorin käyttö ja datan yhdistäminen)
*Datan mallintaminen ja DAX (DAX-kielen perusteet, lasketut sarakkeet, mittarit ja taulut, Time Intelligence)
*Raporttien teko ja visualisointi (visualisointien luominen ja muokkaaminen)
*Raporttien julkaisu ja jakaminen sekä datan päivityksen automatisoiminen
*Raporttien käyttö (Power BI Service)

Koulutus soveltuu erityisesti pienyrityksille ja yritysten työntekijöille, jotka vastaavat ja kehittävät raportointia, toteuttavat taloushallinnon tehtäviä, toimivat controllereina tai ovat aiheesta kiinnostuneita. Koulutus on mikro- ja pienyrittäjille maksuton. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa Power BI -osaamista. Koulutuspäivän aikana työskennellään Kajaanin ammattikorkeakoulun tietokoneilla.

Kouluttajana toimii Boris Isaksson (Kaup. tek., MKT). Hänellä on pitkä kokemus konsultointi ja koulutustehtävistä monissa kansallisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Hänen koulutusteemojansa ovat Power BI -raportointityökalun lisäksi mm. Excel, VBA (ohjelmointi, makrot), Office-ohjelma ja koulutussuunnittelu. Koulutuksen toteuttaa Tieturi Oy.
Vihreän siirtymän digitalisaatio -webinaari 14.9.2023

Mitä on vihreä digitalisaatio? Yksinkertaisesti määriteltynä se on kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrkimistä digitalisaation keinoin.

Ympäristövastuullisuus on kaikille tärkeä asia, mutta mitä toimenpiteitä se vaatii liiketoiminnassa? Pienyrityksiä koskee kasvava määrä vaatimuksia liittyen omaan ja toimitusketjun ympäristövaikutuksen raportointiin ja läpinäkyvyyteen. Samalla uudet teknologiat auttavat niin hiilijalanjäljen mittaamisessa kuin kannattavuuden parantamisessa kestävällä kehityksellä.

Tilaisuudessa käymme läpi tulevien EU-säädösten merkityksen yrityksille, vihreän digitalisaation konseptin ja sen hyödyntämisen. Lisäksi kuulemme yrityskentän esimerkkejä vihreän siirtymän käytännön toimenpiteistä.

Tule mukaan Green Digitalization -tapahtumaan kuulemaan lisää ja oppimaan, miten digitaaliset toimintatavat ja työkalut auttavat vastaamaan haasteisiin!

Ohjelma

9:00–9:30 Green digitalization concept, current EU initiatives, a mining case example (Kawtar Ghafel, Anas Al Natsheh I KAMK)
Vihreä digitalisaatio konsepti, EU-aloitteet sekä esimerkki kaivosalalta
 
9:30–10:00 Vihreän siirtymän hankkeiden ympäristöluvat ja muut ympäristöviranomaisten hyväksynnät (Tatu Turunen, johtava ympäristöasiantuntija  I ELY-keskus) 

10:00–10:20 Tarkan reaaliaikaisen laatudatan avulla parannetaan energiantuotannon hyötysuhdetta ja säästetään uusiutuvia luonnonvaroja (Henna Karlsson, CTO I Prometec Tools Oy)
 
Tauko 10:20–10:40
 
10:40–11:00 Kestävän kehityksen startup-tarina - liiketoimintaa käytetystä viljasta (Joonas Sirviö, Founder I Granulous, The Boreal Project Oy)
 
11:00–11:30 Digital Twin in Green Digitalization (Raimo Nikkilä, Director, Sales, Marketing and Business Development I Mevea Oy) 
 
11:30–12:00 Vihreän digitalisaation edut ja toteuttaminen käytännössä (Harri Kohonen, Business Manager I Valmet Oyj)
Digitaaliset kaksoset vihreässä digitalisaatiossa

Maksuton webinaari on tarkoitettu pk-yrityksille ja yrittäjille, jotka haluavat laajentaa tietotaitoaan digitalisaation ja kestävän kehityksen aihepiireistä.

Tapahtuman järjestävät Oulun, Lapin ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen MUUVI-hanke, Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima DigiLead-hanke yhteistyössä AIKA-ekosysteemin kanssa. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kainuu Digital Summit -tapahtuma 23.11.2023
Kainuu Digital Summit on maksuton pk-yritysten verkostoitumis- ja digitalisaatiotapahtuma, josta et halua jäädä paitsi! Tilaisuus nimittäin tarjoaa katsauksen digitalisaation mahdollisuuksiin sekä teknologian trendeihin niin paikallisesta, kansallisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta.

Olet saattanut huomata, että tekoälyuutiset ovat ravisuttaneet otsikoita tämän vuoden aikana - jättäen monet työntekijät ja yrittäjät jännittyneiksi tulevaisuudesta. Jo viime vuosikymmenellä useat asiantuntijat arvioivat datan olevan uusi jalometalli niin valtioille kuin yrityksille, mutta moni keskisuurikin yritys on vielä alkuvaiheessa sen keräämisen ja varsinkin hyödyntämisen suhteen. Toisaalta, myös moni työvaihe niin teollisuudessa kuin vaikkapa palveluliiketoiminnassa hoituu manuaalisten vaiheiden kautta ja digitaalisia työnkulkuja ei osata hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti – puhutaan digikuilusta yritysten välillä.

Kainuu Digital Summitissa pureudumme niin digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin kuin myös kilpailun kautta tuleviin haasteisiin pk-yritysten näkökulmasta. Innovaatio ja rohkea toimintatapojen uudistaminen ovat edellytys menestystarinoille ja usein parhaat inspiraatiot syntyvät yhdessä verkostoitumisen kautta.

Älä siis anna tämän tilaisuuden mennä ohi, vaan lähde rohkeasti mukaan!

Ohjelma

8:30 – 9:00 Aamukahvit ja verkostoitumista
9:00 – 9:05 Tilaisuuden avaus
9:05 – 9:30 KAMK:n tutkimus- ja kehitysstrategia nyt ja lähitulevaisuudessa, tarjonta yrityksille
- Matti Sarén, KAMK
9:30 – 10:00 Teollisen digitalisaation tulevaisuus
- Päivi Tikkakoski, Valmet Oyj
10:00 – 10:30 Tuottavan tekoälyn uudet teknologiat: asiakasesimerkki ja demo
- Ville Vakkilainen, Innofactor
10:30 – 11:00 Wild Brown Bear - matkailualan yrityksen kasvutarina
- Ari Sääski, Wild Brown Bear
11:00 – 11:30 Supertietokoneiden hyödyt yrityksille
- Dan Still, CSC
11:30 – 13:00 Lounastarjoilu ja verkostoitumista
13:00 – 13:30 Tekoäly ja digitalisaatio, tulevaisuus ja mahdollisuudet – Suomen tilanne ja näkymät
- Janne Järvinen, Business Finland
13:30 – 14:00 Yrittäjän opit kasvun matkalla, case KipinäMedia
- Timo Kyllönen, KipinäMedia
14:00 – 15:00 Yrityksen kasvua hakemassa: Mitä sinun tulee ymmärtää tekoälytyökaluista tänään
- Antti Merilehto

Maksuttoman Kainuun Digital Summitin järjestävät Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimat kehittämishankkeet:
Digipolkuja yrittäjille (ESR), AIKA - Kainuun data-analytiikan ja suurteholaskennan ekosysteemin kehittäminen (EAKR), DigiLead - Digital Leadership Training and Helpful Tools (ESR) sekä Oulun, Lapin ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen toteuttama Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio - MUUVI-hanke (ESR).
Tekoäly ja data yrittäjän kumppanina -webinaari 29.11.2023
Tekoälyssä ei ole kyse metallinhohtoisista roboteista tai suuremmasta mystiikasta. Tekoäly on jo mikro- ja pk-yritysten ulottuvissa ja sen käyttöönotto voi tuoda mukanaan yllättäviä hyötyjä ja mahdollisuuksia bisnekselle. Se on tullut jäädäkseen! Tekoälyn yhteydessä on hyvä puhua myös datasta. Yrityksillä voi olla paljon käsittelemätöntä ja analysoimatonta dataa eli ”raakatietoa”. Sen suunnitelmallinen ja järjestelmällinen hyödyntäminen voi kantaa pitkälle ja luoda pohjaa tekoälyn käyttöönotolle.

Yrittäjä! Miten sinä voisit hyödyntää yrityksen dataa ja tekoälyä kilpailuedun luomisessa, tuotteiden tai palvelujen parantamisessa tai vaikkapa uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa? Tämä webinaari tarjoaa mahdollisuuden punnita tekoälyn ja yrityksen datavarantojen käyttöönoton hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Kenelle? Kaikille mikro- ja pk-yrittäjille sekä yritysten henkilökunnalle toimialaan katsomatta. Et tarvitse aikaisempaa osaamista tai perehtyneisyyttä aiheeseen. Asiantuntijamme lähestyvät teemaa käytännönläheisesti. Koulutus toteutetaan etäyhteydellä.

Webinaari ke 29.11. kello 13-14.45.
Yhteistyöstä yrityksen menestystarinaksi -päätöstilaisuus 13.12.2023
Digitaalisuus ja vihreä siirtymä tuovat mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ne haastavat yrityksiä myös muutoskyvykkyydessä. Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulut Kajaani, Lappi ja Oulu tarjoavat kattavan verkoston yrityksen muutoskumppanuuteen. Osaamista, tietoa ja mahdollisuuksia yli puolen Suomen verran!  
 
Tervetuloa mukaan seminaariin, jossa kuulet mm. 
 
Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyömahdollisuudet yrityksille – autamme yritystäsi kehittymään!    
     
Valmentava psykologi Ilona Rauhala kertoo yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin ja yrityksen kilpailukyvyn kehittämisestä – miten selvitä kriiseistä ja voida hyvin jatkuvassa muutoksessa?   
  
Yrittäjä ja yritysvalmentaja Ollis Leppänen ja Putouksesta tuttu näyttelijä, laulaja ja esiintyjä Mikko "Tökä" Töyssy keskustelevat, miten he ovat navigoineet viime vuosien muutosaalloissa omilla aloillaan.    

Huumorilla höystetyn loppukaneetin pitää talouskonsultti Urmas Viilunk – tule siis kuulolle!   
  
Juontajana toimii Ollis Leppänen! Ollis on kajaanilainen yrittäjä ja yritysvalmentaja, joka on valmentanut ja innostanut yrittäjiä ympäri Suomea kehittämään yhdessä liiketoimintaansa sekä tuotteitaan. Ollis on monessa mukana myös Kainuussa ja kesäisin hänet löytää varmimmin höyrylaivan ruorista Oulujärveltä.  
   
Voit osallistua maksuttomaan tilaisuuteen kahvin äärellä Kajaanin kampuksella tai etäyhteydellä.