MUUVIlogot.png

Hankkeen esittely

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hankkeen tavoitteena on tukea pohjoissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä toimimaan odottamattomissa kriisitilanteissa. Kehitämme yritysten kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä taitoa oppia hyödyntämään niitä. Keskitymme erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin. 

  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia mikro-opintoja. Mikro-opinnot ovat lyhytkestoiseen, työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita yritykset voivat suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia info- ja sparraustilaisuuksia. Sparrauksen tavoitteena on tunnistaa yritysten kehittämistarpeet, ohjata osaamisen kehittämiseen sekä tuottaa yrityksille hyödyllisiä uusia koulutussisältöjä.
  • Toteutamme hyviä käytänteitä esiin nostavan yritystarinakampanjan tukemaan yritysten välistä vertaisoppimista.
  • Pilotoimme pitkäjänteiseen kumppanuuteen perustuvan ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyömallin.   

Hanke on suunnattu Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien) mikro- ja pk-yrityksille. Sitä toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke toimii osana valtakunnallista hankekokonaisuutta. Se toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella ja toteutusaika on 1.12.2022-31.12.2023. 


Mikrokoulutukset

Hanke tarjoaa mikrokoulutuksia, joita voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutukset ovat yrittäjille maksuttomia. Hankkeen valtakunnallinen koulutustarjonta julkaistaan pian! 


Tapahtumat

Haluatko kehittää osaamistasi muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoista? Lisätietoa MUUVI-hankkeen vuoden 2023 tapahtumista löydät täältä. Tilaisuudet ovat kaikille osallistujille maksuttomia. Tervetuloa!


Liity MUUVI-hankkeen sähköpostilistalle

Liittymällä sähköpostilistalle saat tiedotteita hankkeen vuoden 2023 tulevista tilaisuuksista ja ajankohtaisista asioista.
Liity sähköpostilistalle tästä.

 

Yhteystiedot:

Matti Luukkonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
matti.luukkonen@kamk.fi
040 551 4561

Marja-Liisa Järvelä, Oulun ammattikorkeakoulu
marja-liisa.jarvela@oamk.fi
040 674 8344

Natalia Pulakka, Lapin ammattikorkeakoulu
natalia.pulakka@lapinamk.fi
044 032 8118