Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön.
[Hyväksyn ehdot]
Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanotto on periaatteessa yksinkertainen asia, mutta jos hait yhteishaussa useampaan koulutukseen, niin valintojen tulosten aikaan saatat kaivata enemmän ohjeita. Katso lisätietoja ja tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opiskelijaksi ilmoittautumisesta täällä.

Saat sähköpostiviestin, jos sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa.

Ota opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa, sillä muuten menetät opiskelupaikkasi. Palveluun tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. 

Jatka "Ilmoittaudu"-painikkeesta ja ilmoittaudu opiskelijaksi ensimmäiselle lukuvuodelle.

Tutustu "Ohjeet ja materiaalit uusille opiskelijoille" -sivun ohjeisiin ja materiaaleihin KAMKin nettisivuilla ja tulosta tarvittavat asiakirjat.

Toimita todistuskopiot yhteishaussa käyttämistäsi koulu- ja työtodistuksista sekä muut pyydetyt dokumentit korkeakouluun.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Siksi selvitä ennen ilmoituksen palauttamista valintojen tulokset myös muista paikoista, joihin olet hakenut. Palauta vastaanottamisilmoitus vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole enää ensikertalainen. Myös ei-ensikertalaiset voivat hakea yhteishaussa. Lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.


Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun täytyy ilmoittautua korkeakouluun määräaikaan mennessä. Ensisijaisesti ensimmäisenä vuonna ilmoittaudutaan läsnäolevaksi. Ilmoittautumisen tekemättä jättäminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. (Yliopistolaki 43 §/Ammattikorkeakoululaki 32 §).

Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna poissa olevaksi vain lakisääteisten syiden perusteella. Näitä syitä ovat (325/2015 § 29-30):

suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua,
olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.


Poissaolon todentavat asiakirjat tulee toimittaa Kajaanin ammattikorkeakoulun opintotoimistoon muiden hakuun liittyvien liitteiden yhteydessä ja ilmoitettuna määräaikana. 

Poissa olevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan (esim. osallistua tentteihin, saada ohjausta opinnäytetyön tekemiseen, saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin), eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen, päivittäiseen tuettuun ateriaan tai muihin opiskelijaetuihin. Opiskelijan tulee huolehtia myös ilmoitus KELAlle opintotuen peruuttamisesta.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu jostakin yllä mainituista hyväksyttävästä syystä tai muusta enintään kahden lukukauden pituisesta poissaolosta, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Opintojen aikana voit olla jatkossa poissa olevana enintään kaksi lukukautta.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

  • Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia.
  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
  • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.