Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Projektit

Projektit

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n TKI -toiminta tukee toiminta-alueen yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja lisää niiden osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. TKI -toimintaa toteutetaan projektien avulla, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, kuntien, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Osa projekteista integroidaan tiiviisti Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n opetustoimintaan niin, että opiskelijat voivat tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitään osana kehittämisprojekteja. 
 
Projekteja toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella, joista EU-rahoitus on merkittävin. Lisäksi projekteja toteutetaan kansallisella rahoituksella (ministeriöt, Tekes, rahastot).  Kajaanin ammattikorkeakoulu on yrityksille luotettava ja asiantunteva hanketoiminnan kumppani, jolla on kokemusta erilaisten yhteishankkeiden hakuun, hallinnointiin, raportointiin ja talousseurantaan liittyen. Yhteistyöhankkeissa toimimme siten mielellämme päätoteuttajan roolissa ja otamme vetovastuun yhteishankkeiden toteuttamisesta. 

KAMKin tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutustu KAMKin käynnissä oleviin projekteihin.

Advent

Hankeaika:
2017 - 2020
Rahoittaja:
ERASMUS plus
Kumppanit:
The University of Iceland’s Hornafjordur Regional Research Centre, Visit Vatnajökull, Kajaani University of Applied Sciences,  vocational school Kainuun ammattiopisto, Naturpolis, West Highland College, college of the University of the Highlands and Islands, the Lochaber Chamber of Commerce
Budjetti:
449 930
Projektipäällikkö:
Marjukka Turunen
Juliste:
Projektin kuvaus
The main objective of ADVENT (Adventure Tourism Vocational Education and Training) is to strengthen SMEs ability to meet such challenges through increased accessibility of educational and training programs. To do this, collaborative forums need to be created on a cross-sectoral level, with participation of both educational institutes and representatives of tourism SMEs. These forums will identify the educational needs of SMEs and design and develop courses appropriate to meeting them.

AIKO CEMIS Kiina esiselvitys

Hankeaika:
2018 - 2018
Rahoittaja:
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO), Kainuun liitto
Budjetti:
30 000
Projektipäällikkö:
Mikko Kerttula
Projektin kuvaus
Hankkeen tavoitteena on selvittää Kiinan markkinapotentiaali CEMIS-toimijoiden ja kumppaneiden kannalta, sekä työstää tarkempi markkinoillemenosuunnitelma tulevaan CEMIS-kehittämisohjelmaan, mikäli markkinoillemeno päätetään sisällyttää kehittämisohjelmaan CEMIS-strategiaryhmässä.

AIKO Ravinteiden talteenotto

Hankeaika:
2018 - 2019
Rahoittaja:
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO), Kainuun liitto
Budjetti:
23 655
Projektipäällikkö:
Kaarina Prittinen
Projektin kuvaus
AIKO-hankkeen tavoitteena on laadukas hankesuunnitelma EU:n Horisontti-rahoitusohjelman alaiseen Bio-Based Industries -ohjelmaan. Suunniteltavan projektin nimi on "CINPAD - Circulation of bio-based nitrogen and phosphorus with recyclable adsorbents and (electro)chemical precipitation". Tavoitteena on demonstroida typen ja fosforin talteenotto erilaisista jätevesistä adsorbentti- ja sähkökemiallisten teknologioiden yhdistelmällä, ja valmistaa näistä lannoitetuotteita taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Adsorbentteina voidaan hyödyntää selluteollisuuden sivuvirtoja, millä tavoitellaan myös selluteollisuuden resurssitehokkuuden paranemista. Kainuussa tavoitteena on myös KAMKin ja Aquamineralsin osaamisen kehittyminen ja kv. verkostojen vahvistuminen.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019

Hankeaika:
2017 - 2019
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Metropolia-ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistinen mattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia
Budjetti:
3 728 568
Projektipäällikkö:
Pasi Korhonen
Projektin kuvaus
Opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 tukee hallituksen kärkihankkeiden tavoitteita ja joustavoittaa ja nopeuttaa korkeakoulutukseen pääsyä, uudistaa opiskelijavalintoja ja niissä käytettäviä menetelmiä, kehittää joustavia opintopolkuja ja korkeakoulujen välistä sekä toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa hyödynnetään tehokkaasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Automation in Network

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab
Budjetti:
108 917
Projektipäällikkö:
Kimmo Kemppainen
Projektin kuvaus
Hankkeen päätavoite on toteuttaa automaatioalan (ICT, kappaletavara- ja prosessiautomaatio) ja konetekniikan opiskelijoille ja yritysten henkilökunnalle nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö FILE ja verkkolaboratorioiden konsepti FIINLab. Verkko-oppimisympäristö FILEssä ja verkkolaboratorio FIINLabissa opiskelijat sekä oppilaitosten ja teollisuuden henkilökunta voivat opiskella, toteuttaa yhteisiä projekteja ja ideoida uutta. Suomen valmistava teollisuus tarvitsee digitaalisesta murroksesta selvitäkseen nopeasti digitaalisen ajattelutavan omaavia uusia insinöörejä ja työelämässä olevien henkilöiden osaamistason nostamista.

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Lapin, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden TE-toimistot ja ELY-keskukset. Muuntokoulutuksen yritysyhteistyökumppanit: Kemin Kaidi biopolttoaine, Kemijärven Boreal Bioref biotuotetehdas, Paltamon KaiCell Fibers biotuotetehdas, Kajaanin North European Bio Tech Oy bioetanoli, Iisalmen Green Fuel Nordic Oy bioöljy, Kuopion Finnpulp biotuotetehdas, Nurmes Biopark Oy vihreän energian teollisuusalue (uusi saha, biodieseltehdas ja puuhiilitehdas), Lieksan Green fuel Nordic Oy bioöljy, Haapajärven Nihak ry:n hanke biotuotetehdas ja Pietarsaaren North European Bio Tech Oy bioetanoli.
Budjetti:
960 000
Projektipäällikkö:
Hannu Tikkanen
Projektin kuvaus
Hankkeessa työstetään laaja-alaisesti yhteinen palvelupolkumalli, jonka avulla kannustetaan erityisesti fyysisesti passiivisia ihmisiä korkeakoululiikunnan pariin, kannustetaan istumisen vähentämiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan mm. erilaisin aktivoivin tilaratkaisuin sekä virtuaalisten liikuntapalveluiden avulla, juurrutetaan ja kehitetään hyvinvointituutoroinnin hyviä käytänteitä osaksi korkeakoululiikuntaa. Tarjotaan liikuntapalveluja myös toiselle asteelle. Hanke suunnitellaan 3- vuotiseksi.

BIOFEGG

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Business Finland
Kumppanit:
BIOENERGY 2020+ GmbH (BE2020), Metener Oy, Mustankorkea Oy, Jahotec Oy, Luleå University of Technology (LTU), Institute of Environmental Biotechnology - IFA Tulln, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), EVM Energie Versorgung Margarethen am Moos GmbH (EVM)
Budjetti:
262 000
Projektipäällikkö:
Antti Rimpiläinen
Juliste:
Projektin kuvaus
The European Commission’s ambitious renewable energy goals, 20-20-20 objectives and Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) request new technological and non-technological measures. Biogas is one of the promising energy sources that is not fully employed yet as a part of national gas and electric grids. BIOFEGG project will tackle this shortcoming by standardizing biogas quality. The project develops and pilots new control methods for anaerobic digestion process and a novel biogas cleaning and upgrading method for siloxanes and terpenes. The project also demonstrates a recently developed innovative real-time monitoring system for the biogas quality. The connectivity of biogas plants to gas grids, biomethane filling stations and future electric generation systems are studied in the project taking into account both technical issues and non-technical issues like regulations, environmental aspects and financial framework. The project is conducted by an international team consisting of four industrial partners and four research partners.

Bites

Hankeaika:
2016 - 2018
Rahoittaja:
Maaseuturahasto, Kainuun ELY
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, CEMIS Oulu
Budjetti:
153 000
Projektipäällikkö:
Outi Laatikainen
Juliste:
Projektin kuvaus
Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kilpailukyky: Analytiikan kehittäminen biokaasuprosessin toiminnan seuraamiseen, teknis-taloudellinen selvitys maatilakokoluokan biokaasun tuotantolaitosten raaka-ainepohjan laajentamisesta ja liiketoimintamalleista ja aluetalouden näkökulmista. * edistää maatilakokoluokan biokaasutuotannon lisääntymistä Kainuussa laajemman raaka-ainepohjan, prosessiosaamisen ja -optimoinnin avulla * edistää biokaasualan liiketoimintamallien kehittymistä Kainuussa * edistää biokaasutuotannon palveluliiketoiminnan kehittymistä Kainuussa keskittyen erityyppisten biokaasureaktorien analytiikkaan * tuottaa ja tuoda alueelle uutta tietoa biokaasuprosessin toiminnasta ja optimoinnista * parantaa tiedonjakoa hankkeen alueellisten sidosryhmien ja kansainvälisten toimijoiden välillä * tuoda esiin Kainuun alueen erityisosaaminen myös muilla alueilla ja edistää alueen yritysten liiketoiminnan laajentumista

BLITZ

Hankeaika:
2018 - 2021
Rahoittaja:
Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)
Kumppanit:
Irish Central Border Area Network Ltd., Western Development Commission, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Lapland University of Applied Sciences, Kainuun liitto -kuntayhtymä, Wigtown Festival Company, Arts Over Borders, Reykjavik UNESCO City of Literature, Edinburgh UNESCO City of Literature Trust
Budjetti:
273 415
Projektipäällikkö:
Filip Sever
Juliste:
Projektin kuvaus
The project will directly contribute to the results sought by the NPA programme by using the common place-based asset of Literary resources to cluster economic activity across the region in a manner which will generate more vibrant, economically active and sustainable communities. The project actively seeks to stimulate SME activity, generating increased capacity and interest in entrepreneurship in the Literary Tourism sector. The project follows a logical 4 step development process to maximise economic impacts: Firstly testing new models of developing the Literary Tourism sector and engaging SMEs with the sector. The development of the framework models will facilitate the transfer of knowledge on a transnational basis and harnesses innovation to ensure investment within the sector maximises the positive impact on the regional economy, thereby capturing the unique growth potential of Literary tourism through literary heritage and related assets in a resource-efficient way. Secondly the development and delivery of an SME Development Programme with incubator support for the development of new products and services will expand the capacity of SMEs in entrepreneurship. The spin off benefits to the local economy will include the stimulation of new SMEs, enabling the growth of existing SMEs and encouraging SME’s who have not traditionally engaged with, or seen opportunities in, cultural tourism to become actively engaged in the provision of complementary services and products. By developing conceptually integrated cultural tourism products and services on a transnational basis, the project will deliver greater economic impact than projects developed in national isolation. Thirdly the project will facilitate the development of a digital platform and associated mobile iOS and Android applications to enable the clustering of SMEs around place based cultural tourism assets on a transnational basis. The increased capacity and skillset within the sector, along with enhanced visibility using this intelligent digital marketing, will enable the region to market itself more effectively to the culturally motivated visitor across Europe and emerging markets such as Asia, thereby overcoming barriers to expansion beyond existing local markets. Fourthly the project proposes to develop a “Best practice literary tourism SME development methodology/guide” capturing the learning and sharing this knowledge across the NPA region, both within and external to the project partnership. The project will actively communicate, seek input and relay project findings, results and outputs through a newly developed Literary Network, thereby maximising the potential for economic impacts to extend beyond the project area to other NPA regions. In this way the project aims to increase the sustainability of communities within the NPA region using place based literary tourism assets.

CEMIS 2017-2018 KANTELI

Hankeaika:
2017 - 2018
Rahoittaja:
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, Pohjois-Pohjanmaan ELY
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Budjetti:
622 860
Projektipäällikkö:
Anas Al Natsheh
Projektin kuvaus
Kajaanin ammattikorkeakoulun suunnittelemassa KANTELI Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeessa tavoitteena on vuosina 2017 ja 2018 kehittää toimintamalli, jonka avulla pystytään tehokkaasti edistämään spin-off yritystoiminnan syntymistä ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan kehittymistä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutukseen osallistuu kaikki CEMISin toimijat omien rinnakkaisten kehittämishankkeidensa kautta. Kaksiosaisen hankkeen yhdistävänä tekijänä on kansainvälisen liiketoiminnan edellytysten vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Hankkeen tavoitteina on synnyttää uusia spin-off -yrityksiä, verkottaa alkavia yrityksiä olemassa olevien kanssa ja lisätä toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kv-liiketoiminnan mahdollisuuksia.
Näytä lisää