Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / Opinnäytetyö

Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Opinnäytetyön tekemisen tavoitteena on kehittää yhteistyötä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja työelämän välillä sekä edistää opiskelijoiden siirtymistä opiskeluista työelämään. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. YAMK- tutkinnoissa opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen  sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opiskelija

Opiskelija voi löytää opinnäytetyön aiheen suoraan työelämästä esimerkiksi työn tai työharjoittelun aikana. Lisäksi sopivia aiheita voi löytää rekryilmoituksista.  

Opinnäytetyön tekemisen ohjeet löytyvät intrasta (vaatii kirjautumisen).

Tilaaja - työelämän edustaja

Opinnäytetyön tilaajana voi olla yritys, julkinen organisaatio, yhdistys tai yksityinen henkilö.
Työelämälähtöiset tutkimus- ja kehittämistarpeet, jotka voisivat sopia opinnäytetyön aiheeksi, voi ilmoittaa lomakkeella.

Ehdota aihetta