Etusivu / fi / Opiskelijalle / Muu opintotarjonta / Kesäajan opinnot

Kesäajan opinnot 2024

Nämä ohjeet ja opintotarjonta koskevat amk-tutkintoa suorittavia opiskelijoita. YAMK-tutkintoa suorittavat saavat erillisen ohjeistuksen vastuuyliopettajalta.

Kesäajan opiskelumahdollisuudet 

  • Opinnot, joihin liittyy lähiopetusta
  • Itsenäinen opiskelu (esim. verkko-opiskelu, kirjapaketit)
  • Harjoittelu
  • Opinnäytetyön tekeminen
  • Opiskelu muussa oppilaitoksessa

Kesäajan opintoja voit valita myös ammattikorkeakoulujen yhteisestä portaalista CampusOnline.fi 

Itsenäinen opiskelu

Kesän aikana voi suorittaa verkko-opintojaksoja, esseitä ja kirjapaketteja. Esseet, raportit ym. tulee palauttaa opettajalle viimeistään 31.8.2024. Kirjatenttejä voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä (kts. tarkemmin kohta Tenttiminen).

Kesäajan opinnot ovat lähes poikkeuksetta sellaisia opintoja, joita voi suorittaa itsenäisesti myös varsinaisen lukukauden aikana. Itsenäisesti opiskeltavista opintojaksoista on aina sovittava etukäteen opettajan kanssa mm. suoritusohjeiden saamiseksi. Jos opintojakson kohdalla ei ole merkittyä yhdyshenkilöä / opettajaa, sovi opinnoista opettajatuutorin kanssa. 

Huom. Verkkokurssit ja kirjapaketit löytyvät DevMoodlesta / Repusta. Kysy lisätietoja opintojakson opettajalta.

Opinnot, joihin liittyy lähiopetusta

Kesäajan lähiopetuksiin opintojaksoihin ilmoittaudutaan Pakki -opiskelijantyöpöydällä 30.4.2024 mennessä. Osaan opintojaksoja ilmoittaudutaan suoraan opintojakson opettajalle.

Opintojaksot alkavat mikäli määräaikaan mennessä ilmoittautuu vähintään 10 opiskelijaa.

Harjoittelu

Kesäaikana voi suorittaa harjoittelua. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen harjoittelusta vastaavan opettajan / harjoittelukoordinaattorin kanssa.

Opinnäytetyö

Kesän aikana voit suorittaa opinnäytetyötäsi. 

on tarjolla alakohtaisia opinnäytetyöklinikoita, joissa saa seminaarimuotoista ohjausta opinnäytetyön tekemiseen. Mikäli haet opintotukea kesälle, keskustele ensin työn ohjaajan kanssa mikä on realistinen määrä, jonka pystyt opinnäytetyötä kesän aikana tekemään. Suoritettava opintopistemäärä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. On suositeltavaa, että opintotukea opinnäytetyön tekemiseen haetaan enintään kahdelle kuukaudelle. Kolmen kuukauden tuki edellyttää, että pystyt tekemään työn valmiiksi (ja kirjoittamaan kypsyysnäytteen)  tässä ajassa. Myös ohjauksen saaminen koko kesälle voi tuottaa vaikeuksia.

Opiskelu muussa oppilaitoksessa

Mikäli suoritat kesän aikana muun korkea-asteen oppilaitoksen (esim. kesäyliopisto tai muu amk) opintoja ja haluat liittää ne osaksi amk-tutkintoa, tulee opintosuunnitelma hyväksyttää etukäteen opettajatuutorilla. Opiskelija kustantaa itse muissa oppilaitoksissa suorittamansa opinnot (ei koske CampusOnlinen opintoja, www.campusonline.fi)

Tenttiminen 

Elokuussa 22.8.2024 klo 18.00, jolloin voi tenttiä kirjapaketteja tai muita itsenäisesti opiskeltavia opintoja.

Elokuun tenttipäivään ilmoittaudutaan normaalin käytännön mukaan 15.8.2024 mennessä.

Kesäajan opintotuki

Kesäajan opintotuesta lisätietoja löydät Kelan sivuilta.