Idearikasta ryhmätyötä yhdessä -työpajat


MIKSI?
Rikastutat yhteistyötä sekä rakennat toimivia yhteistyön edellytyksiä.
Opit käyttämään arvostavia ryhmätyökaluja toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja arviointiin.
Korostat organisaatiossasi jo olevaa osaamista.
Teet ihmisten saavutukset ja osaamisen näkyväksi.
Osallistat henkilöstöä ideointiin, suunnitteluun ja tehdyn työn arviointiin.
Sitoutat ihmiset mukaan toimintaan ja teet työstä palkitsevaa.

MITÄ RYHMÄLÄHTÖINEN KOULUTUS TARKOITTAA? 
Koulutuksessa keskitytään työskentelyyn, missä erilaiset, hauskat, innovatiiviset ja tehokkaat menetelmät tarjoavat avaimia ryhmän johdattamiseksi yhteiseen päämäärään. 

Päämääränä on, että jokainen tulee kuulluksi.
Työskentely ryhmässä helpottuu. 
Luovuus kukoistaa.
Kaikkien asiantuntemus ryhmän käytössä.
Ajankäyttö tehostuu.
Tuloksellisuus varmistuu.

TARJOLLA KAHDENLAISTA KOULUTUSTA:
1) Omien ryhmälähtöisten ohjaustaitojen kehittäminen: opitaan erilaisia fasilitointimenetelmiä ja sitä, mihin niitä voi hyödyntää.
 2) Yrityksesi prosesseja, käytäntöjä tai toimintaa kehitetään ryhmälähtöisesti: kehitetään yrityksen toimintoja eri fasilitointimenetelmien avulla. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää:

Maarit Vuorinen
puh. 044 7101 657
emai. etunimi.sukunimi@kamk.fi