Solution4Farming (S4F) -projektin tavoitteena on tarjota ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekaviljelyjärjestelmille eurooppalaisessa ilmastossa ja lisätä samalla kiertotaloutta.

Hankkeessa pyritään tunnistamaan järjestelmällisesti synergiaa ja täydentävyyttä muiden sekaeläintuotannon alojen kanssa, tunnistaa kullekin ilmastoalueelle sopivimmat ratkaisut kiertokulun lisäämiseksi sekatiloilla, kehittää viestintätekniikkaa
ja sen työkaluja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, testata ja validoida projektiratkaisuja, arvioida projektiin perustuvien ratkaisujen tehokkuutta käyttämällä LCA-tekniikkaa, ja tarjota kanava tulosten hyödyntämiseen.

Hankkeen tulosten odotetaan kehittävän uusia teknologioita kiertotalouden lisäämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, luovan päätöksenteon tukijärjestelmän sekaeläintilojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja kehittävän hoitovaihtoehtoja maatalousjärjestelmien kiertotalouden lisäämiseksi. Lisäksi pyritään luomaan uusi kontrolloitu kasvumoduuli käytettäväksi arvokasvien viljelyssä.

Projektipäällikkö
Antti Kuoppala
Kajaanin ammattikorkeakoulu
antti.kuoppala@kamk.fi
p. +358 40 610 9139