Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa

Opintojen suorittaminen

Opiskelua ja tutkinnon suorittamista ohjaa joukko pelisääntöjä. Ne on määritelty ammattikorkeakoululaissa ja -asetuksessa sekä ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.  Keskeiset säännöt koskevat opiskeluoikeusaikaa, ilmoittautumiskäytäntöjä, opintojen hyväksilukukäytäntöjä, opintojen suorittamista, arviointia ja opetusjärjestelyjä.  

Tutustu opintojen suorittamiseen KAMKissa