Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen

Tavoitteenamme on olla älykkään kotihoidon edelläkävijä. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme keskittyy älykkäiden sairaan- ja terveydenhoidon palvelujen ja teknologian vahvistamiseen kotihoidon ympäristöissä. Ratkaisemme terveydenhuollon uusia haasteita yhdessä eri alojen toimijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Tarjoamme asiantuntemusta ja osaamista terveydenhuollon teknologisten ratkaisujen soveltamiseen (yhdessä muiden osaamisalojen kanssa) ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten digitaaliseen osaamisen vahvistamiseen. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä kuten palveluiden yhteiskehittämisestä palvelumuotoilua hyödyntäen. 

Olemme vahvoja osaajia simulaatiopedagogiikassa sekä kliinisen hoitotyön kuten palliatiivisen hoidon, akuutin hoitotyön ja gerontologisen hoitotyön kehittämisessä. Yhdistämme uusia ratkaisuja, kuten virtuaalisuutta ja kliinisen hoitotyön osaamista opiskelijoiden ja työelämän osaamisen vahvistamisessa. Uudet teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden toimia todellisuutta muistuttavissa tilanteissa. Kampuksella on käytössä simulaatio-, virtuaalitodellisuus- ja älykäs kotihoito oppimisympäristö. Lisäksi käytössämme on sairaala-alueella sijaitseva Kätevä koti ympäristö.

Olemme olleet kehittämässä Green Care koulutusta korkea-asteella ja siten edistäneet Green Care osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Meillä löytyy vahvaa osaamista Green Care toimi-alan kehittämiseen. 

 
Ota yhteyttä!
Eija Heikkinen
Osaamisaluejohtaja

puh. 044 7101 202
eija.heikkinen@kamk.fi