Konesalien hukkalämmöt hyödyksi

Konesalien hukkalämmöt hyödyksi -hanke aloitti toimintansa tammikuussa 2024. Hanke toteutetaan KAMKin, CSC:n ja LUKEn yhteistyönä, jolloin saadaan maksimoitua aihepiiriin liittyvän erilaisen osaamisen ja tiedon yhdistäminen. Ryhmähankkeena saadaan myös varmistettua erilaisten näkökulmien huomiointi. Hanketta rahoittaa Kainuun liitto EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) -rahastosta. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kajaanin houkuttelevuutta uusille konesali-investoinneille valmistelemalla uusia konkreettisia hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia. Osana kokonaisuutta selvitetään uusia lämmön käyttökohteita ja etsitään uusia yrityksiä hyödyntämään hukkalämpöä. Toimivien ratkaisumallien löytäminen sekä lämmöntuottajille että hyödyntäjille tukee yritysten energia- ja kustannustehokkuutta sekä toteuttaa vähähiilistä kiertotaloutta konkreettisella tasolla. 

Logorivi.png

Julkaisut
Webinaarit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Silja Keränen
silja.keranen@kamk.fi
044 7100 288
Projektipäällikkö
Mikko Kerttula
mikko.kerttula@csc.fi
050 3812 766
Projektipäällikkö
Pasi Laajala
pasi.laajala@luke.fi
029 5326 296