logohässäkkä kuntadigi-60.jpg

Kainuun kuntien ja KAMKin digitaalisuuden kehittäminen

Tulevaisuuden kunta menestyy asiakaskokemukseen panostamalla ja digitalisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä. Digitalisaation merkitys tulevaisuuden kunnissa on laajempi kuin osataan edes vielä tunnistaa. Digitalisaatio on uudenlaisten toimintatapojen, yli sektori- ja kuntarajojen välistä yhteistyön rakentamista ja hallitun yhteistyön mahdollistamista. Digitalisaation hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla ei ole nykyisten prosessien muuttamista digitaaliseen muotoon, vaan asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin muutosta.


Digitalisaation edistäminen vaatii nykytilan kartoittamista ja ymmärtämistä; niiden pohjalta on asetettava tavoitteet kehittämiselle. Hankkeen kohderyhmän muodostavat kuusi Kainuun kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Sotkamo) ja Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä niiden henkilöstö. Korona-aika on haastanut näiden organisaatioiden toiminnan. Kajaanin ammattikorkeakoulun osalta digitalisaatio on tapahtunut nopeasti opetuksen osalta koronan aikana. Sen sijaan hallinnon ja tukipalveluiden osalta systemaattinen tarvelähtöinen digitalisaation kehittäminen on ollut vähäistä. Nämä tekijät ovat pakottanut organisaatiot miettimään toiminnan uudella tavalla ja tämä muutos on pysyvää.

Hankkeessa rakennetaan kunnille ja KAMK:lle digitiekartta. Digitiekartta on digitalisaation edistämisen suunnitelma siitä, mitä ja miksi digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millä aikataululla. Se pitää sisällään toimenpidekokonaisuuksia, toimenpiteitä sekä niiden vastuuttamista. Tiekartassa määritellään digitavoitteet, digitalisaatiolupaukset ja visio siitä, mihin organisaatio on matkalla. 

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen toisiaan täydentävään osaan:

Osa 1.

Lähtötilanteen kartoitus 
Yhteiset raamit ja runko Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulu digitiekartoille
Organisaatiokohtaiset työpajat, joissa määritellään digitiekartan sisällöt. 
Lopputuloksena 3-5 vuoden digitiekartta kaikille hankkeessa mukana oleville kunnille ja KAMK:lle ja kuntien niin tahtoessa myös digitalisaation edistämisen yhteistyömalli

 

Osa 2. 

Digitiekartoissa esille nousseiden toimenpiteiden toteutus ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Digitiekartan mukaisten toimenpiteiden työstäminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Digitiekarttoja työstettäessä käydään läpi hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden tilanteet, tarpeet ja tavoitteet. 

Hankkeen tiedot:
Toteutusaika: 1.5.2022 – 31.10.2023
Budjetti: 212 649 €
Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, React-EU (ESR) 80 % 170 119 € 
Kuntien rahoitus 9 % 19 140 €, Kajaanin ammattikorkeakoulu 11 % 23 390 €


Yhteystiedot:
Ari Kainulainen
+358 44 551 4565
ari.kainulainen@kamk.fi