Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / Strategia

KAMK'24-strategia - Tekevimmästä älykkäin korkeakoulu

KAMK'24-strategian vision mukaisesti KAMK on vuonna 2024 Suomen älykkäin korkeakoulu. Visio syventää KAMK'20-strategian Tekevin AMK -toimintamallia.

Strategian tavoitteena on osaamisen vahvistaminen, yhteistyön ja työnjaon uudistaminen sekä vaikuttavuuden lisääminen.

Osaaminen vahvistetaan sille tasolle, jota kansainvälisyys edellyttää. Osaamisalueet kohdistavat toimintansa valitsemilleen vahvuusaloille yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa. Digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti. Sisäisen organisoitumisen poikkialaisuudella tuetaan opiskelijoiden persoonallisten opintopolkujen kehittämistä.

Yhteistyö ja työnjakoa uudistetaan yhteistyöverkoston ja sitä tukevien toimintamallien käyttöönotolla. Kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet viedään toiminnan perusrakenteisiin. Vimpelinlaakson kampuksesta kehitetään entistä merkittävämpi osaamiskeskittymä yhdessä koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Vaikuttavuutta lisätään suuntaamalla toimintaa profiilin ja sitä tukevien vahvuusalojen avulla. Jokaiselle osaamisalueella on yksi vahvuusala. Osaaminen ja opiskelijat ovat toiminnan kehittämisen keskiössä. Jokaisen Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuneen opiskelijan tulee lähtökohtaisesti työllistyä valmistumisen jälkeen.

Oleellinen osa KAMK'24-strategiaa on toimenpideohjelma, jossa strategian toteutuminen kuvataan.

Strategian lisäksi toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehtävä tavoitesopimus.