Yritysten innovaatiotoiminta -koulutustarjotin 

 
Opintokokonaisuus 1: Yrityksen ennakointi- ja innovaatiotoiminta  

Tavoitteet: 
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa näkemystä ja työkaluja yrityksen oman liiketoiminta-alueen tulevaisuuden kehityskulun ennakointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin tarttumiseen innovaatiotoiminnan avulla. Koulutuksessa käydään läpi ennakoinnin tarkoitusta ja merkitystä sekä käytännöllisiä työkaluja ja tietolähteitä ennakointitoimintaan. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään innovaatiotoiminnan merkitys yritystoiminnan kehittämisessä sekä otetaan käyttöön käytännönläheisiä työkaluja innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. 

Keskeinen sisältö: 

Ennakointitoiminnan merkitys sekä tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin perusteet 
Käytännönläheiset ennakointimenetelmät 
Innovaatiotoiminnan merkitys ja innovaatiotoiminnan perusteet 
Käytännönläheinen innovaatioprosessi ja innovaatiotoiminnan rahoitus 
Tuloksellinen ja motivoiva innovaatiojohtaminen 

Suunniteltu toteutusaika: 

Koulutus on suunniteltu toteutettavan loka-joulukuussa 2022.  

Toteutustapa: 
Koulutus sisältää yhden fyysisen aloitustapaamisen (3 h), neljä teemoitettua kolmen tunnin etäyhteyksillä järjestettävää koulutustilaisuutta sekä itsenäistä verkko-opiskelua (valinnan mukaan laajuus 20 - 70 h). Lähiopetus toteutetaan KAMKissa Kajaanissa ja verkko-oppimisalustana toimii KAMK-Moodle. Verkkokoulutus sisältää kirjallisia opiskelumateriaaleja, opetustallenteita sekä osaamista testaavia ja oppimista tukevia testejä. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijan oman yrityksen tarpeista lähtevän kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus (laajuus valinnasta riippuen 20 - 40 h). Kouluttajina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kokeneet ennakointi- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat. Lisäksi koulutuksessa käytetään muita alan asiantuntijoita vierailevina kouluttajina. Koulutushenkilökunta tukee jokaisen opiskelijan opiskelua ja yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimista. Koulutustilaisuudet järjestetään arki-iltaisin.  

Koulutuspaikat: 40 

Koulutuspäivien ajankohdat ja sisällöt

Koulutuspäivä 1: Yritysten ennakointi- ja innovaatiotoiminta
Aika: 22.9.2022 klo 17-20.30 
Paikka: hybridikoulutus (mahdollisuus osallistua sekä KAMKilla että etänä, Teams) 
Opettajat: TkT, eMBA Risto Oikari, yliopettaja, KAMK ja KTL Perttu Huusko, yliopettaja, KAMK 
Koulutuspäivän sisältö: 
Yrityksen ennakointi- ja innovaatiotoiminnan koulutuskokonaisuuden esittely 
Ennakointitoiminnan merkitys sekä tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin perusteet 
Yrityksesi tulevaisuuden näkymät, Elina Hiltunen vieraileva luennoitsija, joka valmistelee luennon koulutukseen osallistuvan kohdeyritysjoukon näkökulmasta 
Yrityksesi tulevaisuuden mahdollisuudet – kehittämistehtävän käynnistäminen 
 
Täydentävä kirjallinen koulutusmateriaali, koulutusvideot ja osaamista arvioivat testit oppimisalustalla. (alustavasti noin 1 h koulutusvideoita, 3-5 suomen- ja englanninkielistä kirjasuositusta tulevaisuustutkimuksesta/trendeistä linkkinä ja noin puolen tunnin osaamistesti tulevaisuustrendeistä). 
Koulutuspäivien välillä yrityskohtaisten kehittämistehtävien palautetta tarpeen mukaan yksityisesti/ryhmänä oppimisalustan kautta. 
Koulutuspäivä 2: Käytännönläheiset ennakointimenetelmät
Aika: 13.10.2022 klo 17-20.30 
Paikka: etäkoulutus (Teams) 
Opettaja: KTL Perttu Huusko, yliopettaja, KAMK ja KTT Päivi Karhu, lehtori 
Koulutuspäivän sisältö:  
Ennakointiprosessi  
Ennakointimenetelmät (tarkemmat esittelyt erillisissä koulutusvideoissa)  
Markkina-, teknologia- ja toimiala-analyysit 
Trendianalyysit: Megatrendit, trendit, heikot signaalit, villit kortit ja mustat joutsenet 
Skenaarioanalyysit (painopiste tässä) 
Pestele-analyysit 
SWOT-matriisianalyysi 
Tulevaisuustyöpaja (ryhmätyöskentely tutustuen ennakointimenetelmiin soveltaen niitä valittujen yritysten tulevaisuuden ennakointiin)  
 
Täydentävä kirjallinen koulutusmateriaali, koulutusvideot ja osaamista arvioivat testit oppimisalustalla. (alustavasti noin 2 h koulutusvideoita, 3-5 suomen- ja englanninkielistä kirjasuositusta ennakointiprosessista/työkaluista linkkinä, kirjallisuudesta löytyviä ennakointityökaluja ja noin puolen tunnin osaamistesti ennakointityökaluista). 
Koulutuspäivien välillä yrityskohtaisten kehittämistehtävien palautetta tarpeen mukaan yksityisesti/ryhmänä oppimisalustan kautta. 
Koulutuspäivä 3: Innovaatiotoiminnan merkitys ja innovaatiotoiminnan perusteet
Aika: 3.11.2022 klo 17-20.30 
Paikka: etäkoulutus (Teams) 
Opettaja: TkT, eMBA Risto Oikari, yliopettaja, KAMK, KTT Päivi Karhu, lehtori, KAMK ja KTM Tommi Kyllönen, projektipäällikkö, KAMK 
Koulutuspäivän sisältö:  
Innovaatiot ja innovointi – mitä tarkoitamme?  
Mikä olisi yritykselleni sopiva innovaatioprosessi?  
Yritykseni innovaatiotoiminnan kehittäminen – yrityskohtaisen kehittämistehtävän käynnistäminen 
 
Täydentävä kirjallinen koulutusmateriaali, koulutusvideot ja osaamista arvioivat testit oppimisalustalla. Täydentävänä materiaalina mm. koulutusvideot innovaatiotoiminnan haasteista ja merkityksestä. (alustavasti noin 2 h koulutusvideoita, 4-5 suomen- ja englanninkielistä kirjasuositusta innovaatiotoiminnan perusteista/innovaatioprosessista linkkinä ja noin puolen tunnin osaamistesti innovaatiotoiminnan perusteista). 
Koulutuspäivä 4: Käytännönläheinen innovaatioprosessi
Aika: 24.11.2022 klo 17-20.30 
Paikka: etäkoulutus (Teams) 
Opettaja: TkT, eMBA Risto Oikari, yliopettaja, KAMK ja KTM Tommi Kyllönen, projektipäällikkö, KAMK 
Koulutuspäivän sisältö:  
Innovaatioprosessin vaiheet strategiasta menestystuotteeksi 
Innovaatioiden rahoitus, kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 
Innovointityöpaja (valittujen yrityskohtaisten ideoitten yhteistä työstöä) 
 
Täydentävä kirjallinen koulutusmateriaali, koulutusvideot ja osaamista arvioivat testit oppimisalustalla. Täydentävänä materiaalina mm. koulutusvideo innovaatiotoiminnan edistämisestä ja innovaatiojärjestelmästä (alustavasti noin 2 h koulutusvideoita, 2-3 suomen- ja englanninkielistä kirjasuositusta innovaatioprosesseista/rahoituksesta/kaupallistamisesta/liiketoiminnan kehittämisestä linkkinä, kirjallisuudesta löytyviä innovaatiotyökaluja ja noin puolen tunnin osaamistesti innovaatioprosessista). 
Tarkempi kuvaus yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman laatimisesta oppimisalustalla (ennakoinnin, innovaatioprosessin tai yksittäisen innovaation kehittämissuunnitelman laatiminen tai aiheeseen liittyvä selvitys. Arvioitu laajuus työmääränä 20-40 h). 
Koulutuspäivä 5: Tuloksellinen ja motivoiva innovaatiojohtaminen
Aika: 8.12.2022 klo 17-20.30 
Paikka: etäkoulutus (Teams) 
Opettaja: TkT, eMBA Risto Oikari, yliopettaja, KAMK, KTT Päivi Karhu, lehtori, KAMK, KTL Perttu Huusko, yliopettaja, KAMK ja KTM Tommi Kyllönen, projektipäällikkö, KAMK 
Koulutuspäivän sisältö:  
Miten johtaa innovaatioita – innovaatiojohtamisen kokonaisuus 
Yritykseni innovaatiokulttuuri 
Yritykseni innovaatiotoiminnan kehittäminen – yrityskohtaisen kehittämistehtävän ohjaus 
 
Täydentävä kirjallinen koulutusmateriaali, koulutusvideot ja osaamista arvioivat testit oppimisalustalla. (alustavasti noin 2 h koulutusvideoita, 2-3 suomen- ja englanninkielistä kirjasuositusta innovaatiojohtamisesta linkkinä, kirjallisuudesta löytyviä innovaatiokulttuuri/-kyvykkyystestejä ja noin puolen tunnin osaamistesti innovaatiojohtamisesta). 

Opintokokonaisuus 2: Kehittämishankkeiden suunnittelu 

Tavoitteet: 
Opintojakson tarkoituksena on antaa työkaluja yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntäen hankkeita ja julkista hankerahoitusta. Opintokokonaisuudessa tutustutaan kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin hankerahoituslähteisiin ja harjoitellaan yhdessä opiskellen rahoituskelpoisen hankesuunnitelman kirjoittamista. 
Keskeinen sisältö: 
Kehittämishankkeiden merkitys liiketoiminnan kehittämisessä 
Kehittämishankkeen lähtökohdat 
Kehittämishankkeiden rahoituslähteet 
Kehittämishankkeen suunnitelman laatiminen – kehittämistarpeesta kehittämisideaksi 
Kehittämishankkeen suunnitelman laatiminen – kehittämisideasta toteuttamiskelpoiseksi hankkeeksi 
 
Suunniteltu toteutusaika: 
Koulutus on suunniteltu toteutettavan tammi-maaliskuussa 2023.  

Toteutustapa: 
Koulutus sisältää yhden fyysisen aloitustapaamisen (3 h), neljä teemoitettua kolmen tunnin etäyhteyksillä järjestettävää koulutustilaisuutta sekä itsenäistä verkko-opiskelua (valinnan mukaan laajuus 20 - 70 h). Lähiopetus toteutetaan KAMKissa Kajaanissa ja verkko-oppimisalustana toimii KAMK-Moodle. Verkkokoulutus sisältää kirjallisia opiskelumateriaaleja, opetustallenteita sekä osaamista testaavia ja oppimista tukevia testejä. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijan oman yrityksen tarpeista lähtevän kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus (laajuus valinnasta riippuen 20 - 40 h). Kouluttajina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kokeneet ennakointi- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat. Lisäksi koulutuksessa käytetään muita alan asiantuntijoita vierailevina kouluttajina. Koulutushenkilökunta tukee jokaisen opiskelijan opiskelua ja yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimista. Koulutustilaisuudet järjestetään arki-iltaisin.  
 
Koulutuspaikat: 40 


  

Opintokokonaisuus 3: T&K-projektien toteutus ja tulosten kaupallistaminen 

Tavoitteet:  Opintojakson tarkoituksena on antaa työkaluja yrityksen tutkimus- ja kehittämisprojektien hallittuun toteuttamiseen ja johtamiseen sekä liiketoiminnan laajentamiseen tai käynnistämiseen kehitysprojektien tulosten pohjalta. 
Keskeinen sisältö: 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan strateginen johtaminen 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan operatiivinen johtaminen 
Asiakaslähtöinen kehittämistoiminta ja palvelumuotoilu 
Yleisen projektijohtamisen perusteet 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten kaupallistaminen 

Koulutuspäivät:

27.4.2023 Yleisen projektijohtamisen perusteet 
4.5.2023 Tutkimus- ja kehitystoiminnan operatiivinen johtaminen 
11.5.2023 Palveluliiketoiminta ja palveluiden kehittäminen 
25.5.2023 Palveluiden tuotteistaminen, markkinointi ja myynti 
8.6.2023 Liiketoiminnan kehittäminen innovaatioiden ja hankkeiden avulla

 

Toteutustapa: 
Koulutus sisältää yhden fyysisen aloitustapaamisen (3 h), neljä teemoitettua kolmen tunnin etäyhteyksillä järjestettävää koulutustilaisuutta sekä itsenäistä verkko-opiskelua (valinnan mukaan laajuus 20 - 70 h). Lähiopetus toteutetaan KAMKissa Kajaanissa ja verkko-oppimisalustana toimii KAMK-Moodle. Verkkokoulutus sisältää kirjallisia opiskelumateriaaleja, opetustallenteita sekä osaamista testaavia ja oppimista tukevia testejä. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijan oman yrityksen tarpeista lähtevän kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus (laajuus valinnasta riippuen 20 - 40 h). Kouluttajina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kokeneet ennakointi- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat. Lisäksi koulutuksessa käytetään muita alan asiantuntijoita vierailevina kouluttajina. Koulutushenkilökunta tukee jokaisen opiskelijan opiskelua ja yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimista. Koulutustilaisuudet järjestetään arki-iltaisin.  
 
Koulutuspaikat: 40 

 

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin:

Projektipäällikkö 
Tommi Kyllönen 
040 154 3826 
tommi.kyllonen@kamk.fi