Yritysten innovaatiotoiminta -koulutustarjotin 

 
Opintokokonaisuus 1: Yrityksen ennakointi- ja innovaatiotoiminta  

Tavoitteet: 
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa näkemystä ja työkaluja yrityksen oman liiketoiminta-alueen tulevaisuuden kehityskulun ennakointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin tarttumiseen innovaatiotoiminnan avulla. Koulutuksessa käydään läpi ennakoinnin tarkoitusta ja merkitystä sekä käytännöllisiä työkaluja ja tietolähteitä ennakointitoimintaan. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään innovaatiotoiminnan merkitys yritystoiminnan kehittämisessä sekä otetaan käyttöön käytännönläheisiä työkaluja innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. 

Keskeinen sisältö: 

Ennakointitoiminnan merkitys sekä tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin perusteet 
Käytännönläheiset ennakointimenetelmät 
Innovaatiotoiminnan merkitys ja innovaatiotoiminnan perusteet 
Käytännönläheinen innovaatioprosessi ja innovaatiotoiminnan rahoitus 
Tuloksellinen ja motivoiva innovaatiojohtaminen 

Suunniteltu toteutusaika: 

Koulutus on suunniteltu toteutettavan loka-joulukuussa 2022.  

Toteutustapa: 
Koulutus sisältää yhden fyysisen aloitustapaamisen (3 h), neljä teemoitettua kolmen tunnin etäyhteyksillä järjestettävää koulutustilaisuutta sekä itsenäistä verkko-opiskelua (valinnan mukaan laajuus 20 - 70 h). Lähiopetus toteutetaan KAMKissa Kajaanissa ja verkko-oppimisalustana toimii KAMK-Moodle. Verkkokoulutus sisältää kirjallisia opiskelumateriaaleja, opetustallenteita sekä osaamista testaavia ja oppimista tukevia testejä. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijan oman yrityksen tarpeista lähtevän kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus (laajuus valinnasta riippuen 20 - 40 h). Kouluttajina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kokeneet ennakointi- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat. Lisäksi koulutuksessa käytetään muita alan asiantuntijoita vierailevina kouluttajina. Koulutushenkilökunta tukee jokaisen opiskelijan opiskelua ja yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimista. Koulutustilaisuudet järjestetään arki-iltaisin.  

Koulutuspaikat: 40 

 

Opintokokonaisuus 2: Kehittämishankkeiden suunnittelu 

Tavoitteet: 
Opintojakson tarkoituksena on antaa työkaluja yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntäen hankkeita ja julkista hankerahoitusta. Opintokokonaisuudessa tutustutaan kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin hankerahoituslähteisiin ja harjoitellaan yhdessä opiskellen rahoituskelpoisen hankesuunnitelman kirjoittamista. 
Keskeinen sisältö: 
Kehittämishankkeiden merkitys liiketoiminnan kehittämisessä 
Kehittämishankkeen lähtökohdat 
Kehittämishankkeiden rahoituslähteet 
Kehittämishankkeen suunnitelman laatiminen – kehittämistarpeesta kehittämisideaksi 
Kehittämishankkeen suunnitelman laatiminen – kehittämisideasta toteuttamiskelpoiseksi hankkeeksi 
 
Suunniteltu toteutusaika: 
Koulutus on suunniteltu toteutettavan tammi-maaliskuussa 2023.  

Toteutustapa: 
Koulutus sisältää yhden fyysisen aloitustapaamisen (3 h), neljä teemoitettua kolmen tunnin etäyhteyksillä järjestettävää koulutustilaisuutta sekä itsenäistä verkko-opiskelua (valinnan mukaan laajuus 20 - 70 h). Lähiopetus toteutetaan KAMKissa Kajaanissa ja verkko-oppimisalustana toimii KAMK-Moodle. Verkkokoulutus sisältää kirjallisia opiskelumateriaaleja, opetustallenteita sekä osaamista testaavia ja oppimista tukevia testejä. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijan oman yrityksen tarpeista lähtevän kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus (laajuus valinnasta riippuen 20 - 40 h). Kouluttajina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kokeneet ennakointi- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat. Lisäksi koulutuksessa käytetään muita alan asiantuntijoita vierailevina kouluttajina. Koulutushenkilökunta tukee jokaisen opiskelijan opiskelua ja yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimista. Koulutustilaisuudet järjestetään arki-iltaisin.  
 
Koulutuspaikat: 40 

 

Opintokokonaisuus 3: T&K-projektien toteutus ja tulosten kaupallistaminen 

Tavoitteet: 
Opintojakson tarkoituksena on antaa työkaluja yrityksen tutkimus- ja kehittämisprojektien hallittuun toteuttamiseen ja johtamiseen sekä liiketoiminnan laajentamiseen tai käynnistämiseen kehitysprojektien tulosten pohjalta. 
Keskeinen sisältö: 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan strateginen johtaminen 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan operatiivinen johtaminen 
Asiakaslähtöinen kehittämistoiminta ja palvelumuotoilu 
Yleisen projektijohtamisen perusteet 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten kaupallistaminen 

Suunniteltu toteutusaika: 

Koulutus on suunniteltu toteutettavan huhti-toukokuussa 2023.  

Toteutustapa: 
Koulutus sisältää yhden fyysisen aloitustapaamisen (3 h), neljä teemoitettua kolmen tunnin etäyhteyksillä järjestettävää koulutustilaisuutta sekä itsenäistä verkko-opiskelua (valinnan mukaan laajuus 20 - 70 h). Lähiopetus toteutetaan KAMKissa Kajaanissa ja verkko-oppimisalustana toimii KAMK-Moodle. Verkkokoulutus sisältää kirjallisia opiskelumateriaaleja, opetustallenteita sekä osaamista testaavia ja oppimista tukevia testejä. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijan oman yrityksen tarpeista lähtevän kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus (laajuus valinnasta riippuen 20 - 40 h). Kouluttajina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun kokeneet ennakointi- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat. Lisäksi koulutuksessa käytetään muita alan asiantuntijoita vierailevina kouluttajina. Koulutushenkilökunta tukee jokaisen opiskelijan opiskelua ja yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimista. Koulutustilaisuudet järjestetään arki-iltaisin.  
 
Koulutuspaikat: 40