Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu yrityksissä tai työyhteisöissä tehtävä harjoittelu, jonka kesto on kaikkiaan viisi kuukautta. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin. Työtehtävien tulee soveltua koulutuksen tavoitteisiin ja auttaa opiskelijaa valmentautumaan ammattiinsa.

Sekä työyhteisö että opiskelija hyötyvät harjoittelusta. Yhteisö saa motivoitunutta työvoimaa ja mahdollisuuden esimerkiksi kehityshankkeeseen, joka voi jatkua opinnäytetyövaiheena. Opiskelija pääsee tutustumaan käytännön työhön ja oppimaan siellä olennaisia asioita.

Harjoittelun ajoituksessa ja jaksotuksessa on alakohtaisia eroja. Harjoittelu suunnitellaan kunkin alan kannalta mielekkäällä tavalla. Opiskelija voi suorittaa harjoittelun kotimaassa tai ulkomailla.

Kajaanin ammattikorkeakoulu kouluttaa liikunnanohjaajia, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn tradenomeja, sairaan- ja terveydenhoitajia, matkailualan restonomeja sekä insinöörejä. Insinöörikoulutusta on tieto- ja viestintätekniikassa, kone- ja kaivostekniikassa sekä rakennustekniikassa. Pelialaan liittyviä opiskeluvaihtoehtoja on sekä tradenomi- että insinöörikoulutuksessa.

Työharjoittelusta maksettavat korvaukset

Harjoittelu voidaan tehdä palkallisesti tai maksuttomasti. Mahdollisista aiheutuvista kustannuksista sovitaan aina etukäteen toimeksiantajan kanssa. Työharjoittelusta tai opinnäytetyöstä maksetut ”palkkastipendit” palautetaan maksajalle takaisin välittömästi. 

Ote Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahastosta

Tarjoa harjoittelupaikkaa KAMK kaura urapalvelussa

Lisää harjoittelupaikkailmoitus

Anna palautetta harjoittelusta

Voit antaa harjoittelusta palautetta ammattikorkeakoululle lomakkeella.

Työnantajan palaute harjoittelusta (lomake)