Opiskelijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta tuetaan KAMKissa tiimityöskentelyllä, valmentavalla opettajuudella, läheisellä yhteistyöllä työelämän kanssa, projektitoiminnalla, hyödyntämällä monipuolisia oppimisympäristöjä ja tarjoamalla mahdollisuuksia persoonallisiin opiskelupolkuihin. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat perehtyvät liiketoimintaosaamiseen ja osa saa valmiudet toimia liiketoiminnan asiantuntijoina. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua StartUp –opintoihin, jossa opiskelijatiimit perustavat oman StartUp-yrityksen. Opiskelijan ei tarvitse valmiiksi miettiä liiketoimintaideaa, vaan se syntyy kyseisten opintojen aikana valmennuksessa. 

StartUp –opintojen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista siirtyä KAMKin yrityshautomoon ja sen jälkeen yrityskiihdyttämöön.