Etusivu / fi / Palvelut työelämälle / Liiketoiminnan kehittämispalvelut / Tapahtuman järjestäminen uudessa normaalissa

logot_tapahtumien järjestäminen.png

Tapahtuman järjestäminen uudessa normaalissa 

Hanke tähtää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden tapahtuman järjestämisen parissa työskentelevien mikro- ja pk-yritysten sekä näille palveluja tarjoavien tahojen osaamisen edelleen kehittämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen, verkostoitumiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

 • Hanke tukee erityisesti koronapandemiasta kärsineitä tapahtuma-alan mikro- ja pk-yrityksiä ja yrityksille palveluja tarjoavia tahoja
 • Hankkeessa lisätään yritysten ja yrittäjien osaamista ja työhyvinvointia  mm. koulutusten ja vertaistuen avulla
 • Hankkeessa edistetään Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tapahtuma-alan toimijoiden verkostoitumista 
 • Hankkeella edistetään yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistämistä

Hankkeessa tapahtuu

Hankkeessa on tavoitteena koota kohdealueiden välinen tapahtumatuotantoalan verkosto, jossa voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä saada synergiaetua yhdessä toimimisesta. Lisäksi tavoitteena on koota tapahtuma-alan mentoriverkosto.
Hankkeessa tuotetaan ja tarjotaan kohderyhmälle tapahtuma-alan haasteisiin vastaava koulutuskokonaisuus, jolla vastataan alalla erityisesti Covid-pandemian mukanaan tuomiin osaamishaasteisiin. 

Tavoitteena hankkeessa on myös edistää tapahtuma-alan ammattilaisten ja yrittäjien työhyvinvointia ja sitä kautta tukea alan siirtymistä Covid-pandemian mukanaan tuomaan aikaan sekä lisätä valmiuksia uuden pandemian kohdatessa.

Verkostoyhteistyön rakentaminen

Kartoituskyselyt verkostoyhteistyöstä, mentoroinnista sekä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille toteutettiin yhteistyössä alueiden yrittäjäjärjestöjen ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Kartoituksen tulokset otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa.

 

 

Tule mukaan tapahtumatuotantoalan verkostoon ja mentoritoimintaan

 • Tule mukaan hankkeessa järjestettäviin verkostoitumistapahtumiin, joissa kuulet ajankohtaisista aiheista alan asiantuntijoiden puheenvuoroin.
 • Tule mukaan mentoritoimintaan
  Verkostolle kootaan mentoriverkosto ja käynnistetään mentoritoiminta, jossa hyödynnetään digitaalisen mentoroinnin mahdollisuuksia.
  Mentoritoiminnan kehittämiseen liittyvä verkostoitumistapahtuma järjesettiin joulukuussa ja mukaan ilmoittautui kaikenkaikkiaan 60 toimijaa. Tilaisuuden anti koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi.
 • Mikäli olet kiinnostunut toimimaan mentorina tai haluaisit hyödyntää mentorin tukea, otathan yhteyttä. 
  Tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt: hannele.siipola@kamk.fi
 

Kehitä tapahtuma-alan osaamistasi hyödyntämällä hankkeen koulutuksia ja tapahtumia

Hankkeen koulutukset toteutetaan keväällä ja syksyllä 2023 ja ne on mahdollista suorittaa kukin kolmen opintopisteen laajuisina opintoina myös täysin verkossa. Koulutuskokonaisuus sisältää myös mahdollisuuden osallistua vain asiantuntijaluentoihin. Osana koulutusta on myös mahdollista laatia kehittämissuunnitelma omaan organisaatioon. 
Koulutusten aiheet ja julkaisuajankohta:

Tapahtuman järjestäminen 2.0-opintojakso on avoinna.

Vastuullinen ja kestävä tapahtuma on avoinna.

 Taloudellisesti kannattava tapahtuma sekä

Palvelumuotoilu ja uudet innovaatiot tapahtuman järjestämisessä-opintjaksot avataan huhtikuun aikana.

Riskit ja turvallisuus tapahtumassa-opintojakso avautuu toukokuun alussa.

Verkkotapahtuman järjestäminen sekä Hybriditapahtuman järjestäminen-opintojaksot avautuvat kesäkuun aikana.


Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt Hannele.Siipola@kamk.fi

 

 

Edistä työhyvinvointiasi hankkeen tarjoamin eduin

Hankkeessa lisätään tietoisuutta työhyvinvointiin  vaikuttamismahdollisuuksista järjestämällä keväällä 2023 työhyvinvointia tukevia tapahtumia ja koulutusta sekä pienryhmissä tapahtuvia vertaiskeskusteluja työhyvinvointiasiantuntijan johdolla.

Ensimmäisen työhyvinvointitapahtuman järjestämme 9.5.2023.

Tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt:  Hannele.Siipola@kamk.fi

 
 

Hallinnoija: Kajaanin ammattikorkeakoulu Toiminta-alue: Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa
Toteutusaika:1.2.2022- 30.11.2023
Rahoittaja:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, toimintalinja 9 REACT EU:n ESR toimenpiteet
Erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hannele Siipola
p. 044 7101 120
hannele.siipola(@)kamk.fi

  

Pidätämme oikeuden muutoksiin