Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Arvot
Tekemisen meininki toiminnassa
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ja henkilökunnalla on myönteinen, innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne itsensä ja yhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen.

Kehittämiskumppanuus
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta tekee opetus- ja TKI-työtä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Ihmiset voimavarana
Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan työtä ja osaamista, hyväksytään erilaisuus ja tuetaan jaksamista ja kehittymistä. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa.

Asiakastyytyväisyys
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa asiakaslähtöisesti mahdollisuuksia ja lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
 
Visio

KAMK'30-strategian vision mukaisesti Pieni suuri korkeakoulu.

 

 


Tehtävä ja profiili

Kajaanin ammattikorkeakoulu keskittyy aluekehitykseen kansainvälisyyttä hyödyntämällä. KAMK edistää erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen osaamisen, osaajien ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. KAMK profiloituu älykkäisiin ratkaisuihin.
 
Vahvuusalat ja uudet nousevat alat

Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvuusalat ovat peli- ja mittaussovellukset, liiketoimintapotentiaali, elämykselliset aktivitettit ja kotihoito.