Toiminta

Pääprosesseja (P) ovat opiskelun ja opetuksen prosessit sekä TKI –prosessit. Pääprossien toteutumista mahdollistavat ja tukevat suunnittelu ja johtamisen prosessit (J) sekä tukiprosessit (T).

Jokaiselle prosessille on määritelty laatutavoite ja arviointimenetelmä, jolla toiminnan laatua mitataan. Prosessien kehittämisestä vastaavat erikseen nimetyt henkilöt. Kukin prosessissa osallisena oleva henkilö on vastuussa oman toimintansa laadusta ja kehittämisestä.


KAMK:n prosessikartta