Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Arvot
Tekemisen meininki toiminnassa
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ja henkilökunnalla on myönteinen, innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne itsensä ja yhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen.

Kehittämiskumppanuus
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta tekee opetus- ja TKI-työtä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Ihmiset voimavarana
Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan työtä ja osaamista, hyväksytään erilaisuus ja tuetaan jaksamista ja kehittymistä. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa.

Asiakastyytyväisyys
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa asiakaslähtöisesti mahdollisuuksia ja lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
 
Visio

KAMK'30-strategian vision mukaisesti Pieni suuri korkeakoulu.

 

 


Tehtävä ja profiili

KAMK profiloituu ketterästi toimintaympäristön muutoksiin reagoivana korkeakouluna, joka yhdistää monialaisen osaamisen tuloksekkaaseen ja vaikuttavaan koulutukseen ja TKI-toimintaan. KAMK ylläpitää ja kehittää osaamista Kainuun, Koillismaan ja Pohjois-Pohjanmaan eteläisten seutukuntien tarpeisiin ja on ydintoimija korkeakoulun ympärille rakentuneessa ekosysteemissä. KAMK kouluttaa tulevaisuuden osaajia, jotka yhdessä tekevät seudusta elinvoimaisen ja kansainvälisesti houkuttelevan ympäristön yrityksille ja opiskelijoille. Tavoitteena on uudistaa korkeakoulutusta, ja luoda toiminta-alueelle onnistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia. KAMK on asettanut tavoitteekseen olla haluttu ja kiinnostava paikka kasvaa omaan ammattilaisen mittaansa.
 
Vahvuusalat ja uudet nousevat alat


KAMK suuntaa toimintaansa yhden, toimintaansa läpileikkaavan profiilin - digitalisoituvan yhteiskunnan ratkaisut - avulla.

Kolmella osaamisalueella on kullakin yksi profiilia tukeva vahvuusala. Teknologia-osaamisalueen vahvuus on digitaaliset tuotantorakenteet. Sairaan- ja terveydenhoito -osaamisalueen vahvuusala on digitaalisuus sote-palveluissa. Business-osaamisalueen vahvuutena on liiketoimintapotentiaali.