TILMA – Promoting the employment of the international job seekers in Kainuu Region

TILMA – Tilapäisen suojelun piirissä olevien ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Kainuussa – kehittämishanke. Hanke tukee vieraskielisiä työnhakijoita ja kainuulaisia työnantajia työnhakuprosessissa, 
työn aloituksessa ja perehdytyksessä.

Hanke auttaa ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita ja yrityksiä työpaikan hakuprosessissa, työn aloittamisessa ja ammatillisen kielikoulutuksen järjestämisessä. Työnhakijoita avustetaan löytämään avoimia työpaikkoja ja käymään keskusteluja työnantajien kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen, mutta tarvittaessa henkilöitä avustetaan myös koulutuksen ja opintojen suunnittelussa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan työllistymistä helpottavaa lyhytkestoista täsmäkoulutusta, kuten korttikoulutuksia hankkeen osallistujille.  

In English

TILMA – Promoting the employment of the international job seekers in Kainuu Region.
The project supports international job seekers in career path planning and skills development. Project assists local employers by introducing potential employees, helps with job interviews, orientation, and other practical issues.

The aim of the project is to promote the employment of people under temporary protection and others with foreign background at Kainuu's companies, associations, and the public administration. The project's primary target group is people under temporary protection and other people with a foreign background. The secondary target group is companies, associations, and public employers in need of workers. The project aims to expand Kainuu's labour market. To ensure effectiveness and smooth operation, the project works in close cooperation with TE services, municipal employment services, the City of Kajaani's international services, business associations etc.  


In Russian

TILMA – содействие при трудоустройстве иностранных граждан в Кайнуу Проект поддерживает иностранных лиц в поиске работы в Регионе Кайнуу, а так же в планировании карьерного роста и развитии необходимых нових навыков. Проект помогает найти местным работодателям потенциальных сотрудников, оказывает языковую помощь в организации собеседований и в период ориентации. 

Целью проекта является содействие трудоустройству лиц, находящихся под временной защитой, и других жителей региона с иностранным происхождением. Они же являются основной целевой группой проекта.  Вторая целевая группа — это компании, ассоциации и государственные работодатели, нуждающиеся в работниках. Проект таким образом способствует трудоустройству и интеграции в Финляндии лиц, находящихся в более незащищенном положении на рынке труда и развитию самого рынка труда в регионе Кайнуу.  Для обеспечения эффективности проект реализовывается в тесном сотрудничестве с государственной службой занятости, муниципальными службами занятости, международной службой города Каяни, организациями предпринимателей итд.

 

Työnhakijalle

Etsitkö töitä Kainuussa? Älä jää yksin! Ota rohkeasti yhteyttä TILMA-hankkeen työntekijöihin

Tukea vieraskielisille työnhakijoille

Support for international job seekers

Поддержка иностранных соискателей работы

 

 
 

Työnantajalle

Oletko miettinyt työllistää vieraskielistä työntekijää? Tai tarvitsetko apua jo yrityksessäsi olevan vieraskielisen perehdytyksessä työtehtäviin?

Olemme tukenasi: 
* työpaikkailmoitusten välittämisessä ja kääntämisessä tarvittaessa kohderyhmälle
* esittelemme mahdollisia työntekijöitä 
* tarvittaessa työhaastattelussa mukana  
* työntekijän perehdyttämisessä, tarvittaessa tulkkipalvelujen järjestäminen 

Support for local employers

Поддержка работодателям

 

Ajankohtaista

Olemme nyt Facebookissa, käy katsomassa (3) TILMA-project. Promoting the employment of the immigrants in Kainuu. | Facebook

Seura meitä LinkedInissa TILMA-hanke LinkedIn

”On tärkeää, että yhä useampi kainuulainen työantaja löytää työvoimaa maahanmuuttajien ja tilapäisen suojelun piirissä olevien joukosta. Kansainväliset työntekijät ovat edelleen varsin harvinaisia kainuulaisissa työyhteisöissä”, sanoo Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja Mikko Keränen. 

“Työpaikka on erittäin tärkeää henkilöiden kotoutumisessa. Työn kautta kontaktit paikallisiin lisääntyvät ja työllistyneiden parantunut taloustilanne avaa mahdollisuuksia harrastuksiin ja monenlaiseen osallistumiseen. On kaikkien etu, että osaaminen saadaan käyttöön”, Keränen jatkaa.

Hankkeen ideoinnissa ja yksityisrahoituksessa keskeinen rooli on ollut LähiTapiola Kainuu-Koillismaalla. ”Asiakkaidensa omistamana keskinäisenä elämänturvayhtiönä LähiTapiola Kainuu-Koillismaa haluaa kantaa kortensa kekoon hädässä olevien auttamiseksi. Tuellamme autamme maahanmuuttajia ja tilapäisen suojelun piirissä olevia voimaan paremmin ja olemaan turvassa. Samalla haluamme auttaa alueemme yrityksiä löytämään helpotusta työvoimapulaan sekä tukea alueemme elinvoimaisuutta”, LähiTapiola Kainuu-Koillismaan hallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen kertoo. (Lähde: artikkeli Haluamme tukea maahanmuuttajien ja tilapäisen suojelun piirissä olevien työllistymistä Kainuun yrityksiin - Ajankohtaista - Kajaanin ammattikorkeakoulu (kamk.fi)

Keskeistä kaikissa hankkeen toiminnoissa on yhteistyö muiden maahanmuuttajien työllistymistä tukevien palveluiden kanssa: TE-toimisto, Kainuun kuntien työllisyyden kuntakokeilu, Kajaanin kaupungin kansainväliset palvelut ja vastaanottokeskus. 

Hankeindikaattorit: positiivinen jatkopolku työelämään 250 (hlöä), opintopolulle 50 (hlöä), osallistuneet työnantajat: 75 yritystä.  
Hankkeen kokonaisrahoitus on 318 228 €, josta Euroopan Unionin sosiaalirahasto (ESR) kattaa 254 581 €. Kajaanin ammattikorkeakoulun osuus on 13 620 €:n ja LähiTapiola Kainuu-Koillismaan rahoitus 50 027 €:n Hanke käynnistyi 1.8.2022 ja kestää lokakuun loppuun 2023 saakka. 

Read more in English

 

Lisätietoja:
Natalia Alava 
projektipäällikkö/Project Manager 
+358 40 480 4775 
natalia.alava@kamk.fi

Lisätietoja/contacts:

Natalia Alava projektipäällikkö/Project Manager
+358 40 480 4775
natalia.alava@kamk.fi

Eveliina Tervaniemi
työpaikkavalmentaja/Project Coordinator
+358 40 557 2038

eveliina.tervaniemi@kamk.fi


Tatiana Petrova
osaamisvalmentaja/Project Expert
+358 40 5198702
tatiana.petrova@kamk.fi

  

Project logo TILMA K-logo_rgb_150dpi (1).png VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpeg EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpeg