Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun Etu Oy:n yhteistyötyön tuloksena on syntynyt liikuteltava kivi- ja kaivannaisalan laboratorioympäristö. Laboratorio on monipuolinen kokonaisuus, jota yritykset voivat hyödyntää mm: 

    • materiaalien luokitteluun ja materiaalitutkimukseen,
    • yritysten laadunvalvontaan, 
    • prosessimuuttujien ja niiden vaikutusten selvittämiseen, 
    • prosessien optimointiin, 
    • tuotekehitykseen ja 
    • jätteiden hyödynnettävyystutkimukseen. 

Laboratorioympäristö laitteineen on Kainuun ja sen lähialueen kivi- ja kaivannaisalan yritysten sekä muilla toimialoilla toimivien yritysten käytettävissä. Yritysyhteistyön ja palveluliiketoiminnan lisäksi KAMK käyttää mineraalitekniikan laboratoriotaan kaivosalan insinöörikoulutuksessa. Analyysilaboratorio soveltuu puolestaan esimerkiksi mittalaitteiden kehittämisessä tarvittaviin vertailumittauksiin. 

Prosessien optimointi ja mittausten suorittaminen valmiissa testiympäristössä on kustannustehokas toimintamalli niin aloitteleville kuin pidemmälle edenneille toimijoille, jotka haluavat kohdentaa omat resurssinsa tehokkaammin.

Laboratorio on varustettu kaivosteollisuuden mekaanisilla yksikköprosessointilaitteilla. Laboratoriosta löytyy tarvittava laboratoriomittakaavan laitteistoja murskaukseen, jauhatukseen, multiprosessointiin ja partikkelikokomittaukseen, seulontaan, suodatukseen ja vaahdotukseen. Laboratoriossa on myös lämpökaappi ja polarisaatiomikroskooppi kameralla. Mineraalitekniikan laboratorio sijaitsee liikuteltavassa kontissa, joka on varustettu sähkö-, vesi- ja viemäriliitännällä sekä omalla lämmitysjärjestelmällä. Kontin siirto on vaivatonta - siirtämällä laboratoriolaitteet kontin keskelle ja sitomalla irtotavarat liinoin kontti on valmis nostettavaksi siirtolavalle ja kuljetettavaksi uuteen kohteeseen.

Analyysilaboratorion yhteydessä sijaitsee multiprosessointilaitteisto (Hosokawa Alpine), jossa on integroitu on-line -partikkelikokomittaus. Pystymme mittaamaan partikkelikoon ja säätämään luokittimen leikkausraja prosessoinnin aika. Laitteeseen kuuluu iskumylly 50 ZPS, suihkumylly 100 AFG ja Luokitinyksikkö 50 ATP.

Yhteystiedot

Ville Karppinen
Kehitysinsinööri
Puh. 044 715 70 92
etunimi.sukunimi@kamk.fi