Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

Ammattikorkeakoulun kieltenopetuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvään elinkeino- ja työelämään asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito. Kieltenopetuksessa korostetaan opiskelijan valmiuksia kieli- ja kulttuurirajat ylittävään vuorovaikutukseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulussa kieliä voi opiskella sekä pakollisina että valinnaisina opintojaksoina.

Ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014, 7§) mukaan opiskelijan tulee saavuttaa ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellinen:

1) Suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito (määritelty tarkemmin laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta, 424/2003 6§). Ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta tulee erillinen maininta tutkintotodistukseen. Suomen kielen taito osoitetaan kypsyysnäytteessä.

2) Yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Kielten ja viestinnän opintojen määrä vaihtelee koulutuksittain. Kunkin koulutuksen opintokuvaukset ja tarkemmat opintosisällöt ovat opinto-oppaassa.