Kainuun Edun Min-Novation – hankkeen investointirahalla hankittu analyysi- ja modifiointilaitteisto on räätälöity tukemaan Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) liikuteltavan kaivannaisalan laboratoriokontin laitekantaa. Yhteistyön tavoitteena on ollut aikaansaada Kainuuseen kenttäolosuhteissakin toimiva kaivosalan laboratorioyksikkö kivi- ja kaivannaisalan materiaalitutkimukseen. 

KAMKin kivi- ja kaivannaisalan laboratorioympäristö tarjoaa mahdollisuuden mm. kaivos- ja prosessiteollisuuden materiaalitutkimukseen sekä sivuvirtojen hyödyntämistä helpottavaan materiaalien luokitteluun.

Analyysilaboratoriossa olevat polttouuni, termoanalysaattori, XRF ja XRD mahdollistavat näytteiden analysoinnin ja modifioinnin. Kemiallisen ja mineralogisen karakterisoinnin lisäksi laitteiden avulla voidaan mm. määrittää tutkittavan materiaalin raekoko sekä reaktiolämpötilat. Kolonnikokeiden avulla on myös mahdollista suorittaa läpivirtaustestejä. Testeillä selvitetään eri materiaalien liukoisuus- ja adsorptio ominaisuuksia.

Laboratorioympäristö sijaitsee Kajaanin ammattikorkeakoululla Taito1 -rakennuksessa. Laboratorioympäristön sijainti varmistaa laitteiden laajan käyttömahdollisuuden ja tukee mahdollisimman usean alueen eri toimialojen yrityksien tarpeita.

Yhteystiedot
Ville Karppinen
Kehitysinsinööri
Puh. 044 715 70 92
etunimi.sukunimi@kamk.fi