Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Muutoksenhaku opiskelijavalintapäätökseen

Oikaisumenettely

Mikäli opiskelijavalinnassa ja/tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Tutustu aina ensiksi kyseisen KAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä KAMKin Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.  Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

 Oikaisupyyntö tehdään kirjallisena ja siitä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet oikaisua. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Liitä oikaisupyynnön oheen tarvittavat asiakirjat.

Oikaisupyyntö tehdään Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukselle ja toimitetaan osoitteeseen PL 52 (Ketunpolku 1), 87101 Kajaani tai sähköpostiosoitteella kajaanin.amk@kamk.fi. Huomaathan, että KAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.