Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / Organisoituminen

Organisoituminen

Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (624/2006) mukaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n yleistä hallintoa ja taloutta johtaa KAMK Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina.

KAMK Oy:n hallitus vastaa strategiasta, talouden ja toiminnan ohjauksesta. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa ja KAMK:n johtosäännössä.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokoonpano
Toivo Sistonen, pj
Maarit Ojavuo, varapj
Jukka Juvonen, jäsen
Kimmo Kumpulainen, jäsen
Paavo Keränen, jäsen
Tuomo Kälkäjä, jäsen
Risto Oikari, jäsen
Minna Partanen, jäsen
Santeri Syynimaa, jäsen


KAMK johtoryhmä tukee toimitusjohtaja/rehtoria päätöksenteon valmistelussa.

Johtoryhmään kuuluvat

Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén

Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Tuija Postari-Kivistö

Osaamisaluejohtaja Minna Hökkä / Sote-osaamisalue

Osaamisaluejohtaja Jari Kähkönen / Business- ja Teknologia-osaamisalue

Osaamisaluejohtaja Eija Heikkinen / KAMK Master School

Kehitysjohtaja Mikko Saari / Koulutuksen kehittäminen

Kehitysjohtaja Kimmo Nikkanen / Liiketoiminta

Palvelujohtaja Teija Sievänen / Opinto- ja viestintäpalvelut

IT-palvelujohtaja Miika Lippojoki

TKI-johtaja Mikko Keränen

 

Toiminnallisen organisaation muodostavat kolme osaamisaluetta, KAMK Master School sekä asiantuntijapalveluita tarjoavat yksiköt kampuspalvelut ja opinto- ja viestintäpalvelut. Mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS on osa KAMK:n toimintaa.


Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnollinen organisaatio 1.5.2021 alkaen.