Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / Organisoituminen

Organisoituminen

Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos osakeyhtiöityi 1.1.2014 alkaen Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ksi. KAMK Oy:n omistaja on Kajaanin kaupunki. Ammattikorkeakoulu sai pysyvän toimiluvan 1.1.2015 alkaen.

Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (624/2006) mukaan KAMK Oy:n yleistä hallintoa ja taloutta johtaa KAMK Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina.

KAMK johtoryhmä tukee toimitusjohtaja/rehtoria päätöksenteon valmistelussa.

KAMKin hallitus ja johtoryhmä

Toiminnallisen organisaation muodostavat kolme osaamisaluetta sekä opinto- ja viestintäpalvelut sekä kampuspalvelut. Lisäksi organisaatioon kuuluvat Kajaanin korkeakoulukonsortion aikuis- ja täydennyskoulutuksen palveluyksikkö AIKOPA sekä mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS

organisaatiokaavio.png
Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnollinen organisaatio 1.4.2019 alkaen.