Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / Organisoituminen

Organisoituminen

Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (624/2006) mukaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n yleistä hallintoa ja taloutta johtaa KAMK Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina.

KAMK Oy:n hallitus vastaa strategiasta, talouden ja toiminnan ohjauksesta. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa ja KAMK:n johtosäännössä.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokoonpano:
Toivo Sistonen, pj
Maarit Ojavuo, varapj
Matti Heikkinen, jäsen
Jukka Juvonen, jäsen
Paavo Keränen, jäsen
Kimmo Kumpulainen, jäsen
Tuomo Kälkäjä, jäsen
Taneli Niskanen, jäsen
Minna Partanen, jäsenKAMK johtoryhmä tukee toimitusjohtaja/rehtoria päätöksenteon valmistelussa.

Johtoryhmään kuuluvat:

Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén

Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Tuija Postari-Kivistö

Osaamisaluejohtaja Jari Kähkönen / Business- ja Teknologia-osaamisalue

Osaamisaluejohtaja Eija Heikkinen / KAMK Master School, Soteli -osaamisalue

Kehitysjohtaja Mikko Saari / Koulutuksen kehittäminen

Kehitysjohtaja Kimmo Nikkanen / Liiketoiminta

Palvelujohtaja Teija Sievänen / Opinto- ja viestintäpalvelut

IT-palvelujohtaja Miika Lippojoki

TKI-johtaja Mikko Keränen

 

Toiminnallisen organisaation muodostavat kolme osaamisaluetta, KAMK Master School sekä asiantuntijapalveluita tarjoavat yksiköt kampuspalvelut ja opinto- ja viestintäpalvelut. Mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS on osa KAMK:n toimintaa.


Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnollinen organisaatio 1.5.2021 alkaen.