Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / Organisoituminen

Organisoituminen

Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (624/2006) mukaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n yleistä hallintoa ja taloutta johtaa KAMK Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina.

KAMK Oy:n hallitus vastaa strategiasta, talouden ja toiminnan ohjauksesta. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa ja KAMK:n johtosäännössä.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokoonpano
Toivo Sistonen, pj
Maarit Ojavuo, varapj
Kati Huhtala, jäsen
Jukka Juvonen, jäsen
Kimmo Kumpulainen, jäsen
Tuomo Kälkäjä, jäsen
Jari Lindh, jäsen
Risto Oikari, jäsen
Minna Partanen, jäsen


KAMK johtoryhmä tukee toimitusjohtaja/rehtoria päätöksenteon valmistelussa.

Johtoryhmään kuuluvat
Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén
Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Tuija Postari-Kivistö
Koulutusjohtaja Minna Hökkä / Sote-osaamisalue
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen / Teknologia-osaamisalue
Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen / Business-osaamisalue
Koulutusjohtaja Eija Heikkinen / KAMK Master School Kehitysjohtaja
Mikko Saari / Koulutuksen kehittäminen
Palvelujohtaja Teija Sievänen / Opinto- ja viestintäpalvelut
IT-palvelujohtaja Miika Lippojoki
TKI-johtaja Mikko Keränen

 

Toiminnallisen organisaation muodostavat kolme osaamisaluetta, KAMK Master School sekä asiantuntijapalveluita tarjoavat yksiköt kampuspalvelut ja opinto- ja viestintäpalvelut. Mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS on osa KAMK:n toimintaa.


Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnollinen organisaatio 1.5.2021 alkaen.