Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / KAMK:n tapa toimia / Seuranta, arviointi ja kehittäminen

Seuranta ja arviointi

Seuraamme ja arvioimme toimintaamme

           • ulkoisilla ja sisäisillä arvioinneilla,
           • benchmarkingeilla,
           • opiskelijoille, henkilöstölle sekä työelämälle ja sidosryhmille tehtävillä palautekyselyillä,
           • strategia- ja rahoitusmittareilla,
           • opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävässä tavoitesopimuksessa määritellyillä määrällisillä ja tunnuslukutavoitteilla,
           • talousarvion toteumaraportoinnin,
           • hankeseurantaraportoinnin,
           • toiminnan toteumaraportoinnin sekä
           • tilastotietojen avulla.

Kehittäminen

Toimintamme kehittämisen lähtökohtana on, että johtamis- ja laatujärjestelmän tuottaman tiedon, toiminnan raportoinnin ja muu toiminnan arviointitiedon avulla organisaatiota ja sen toimintaa voidaan suunnata vision saavuttamiseen läpinäkyvästi, perustellusti ja johdonmukaisesti.

Työkaluina toimivat KAMK-tason sekä osaamisalueiden/palveluiden toimintasuunnitelmat, joihin dokumentoidaan keskeiset kehittämistoimenpiteet.

Toiminnan tuloksia ja kehittämisentilaa analysoimme vuosittain suhteessa toimenpideohjelman tavoitteisiin ja suhteessa toimintasuunnitelmien toimenpiteisiin. Analyysin pohjalta toiminnan sisäistä kehittämistä suunnataan niin, että strategian tavoitteet saavutetaan.