Etusivu / fi / KAMK / Kumppanuudet

Kumppanuusyhteistyö

KAMK tarjoaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia sekä nykyisille että uusille kumppaneille. Kumppanuusyhteistyön tavoitteena on kehittää tuloksellisia yhteistyömuotoja korkeakoulun ja kumppanin välillä. Kumppanuutta kuvastaa osaamisen kehittäminen sekä yhteiset intressit tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kumppanuuden muodot

KAMK:n kumppanuudet on määritelty strategisiin kumppaneihin ja avainkumppaneihin. Tämän sivun alareunasta näet lisätietoja kumppanuusmuodoista. Lisäksi teemme erilaista yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lue lisää palveluistamme työelämälle -osiosta.

Kumppanuustoimintaa kuvaa pitkäjänteinen, laaja-alainen ja suunnitelmallinen toimintatapa. Etsitään ratkaisuja yhdessä!

KAMK-kumppanuus tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia organisaatioiden toiminnan kehittämiseen sekä monipuolisia palveluja työelämälle. Kainuun kehittymisen tukemisen visiona on integroida asiantuntijaorganissation henkilökunta ja opiskelijat osaksi aluekehitystyötä. Vision toteuttaminen tukeutuu laajaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Yhteyshenkilöt

KAMK:n kumppanuusasioissa sinua palvelevat nimetyt yhteyshenkilöt. Yhteystiedot löytyvät tästä.

Strategiset kumppanit: 
- toimitusjohtaja/rehtori Matti Sarén

Avainkumppanit:
- koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen, Business-osaamisalue (liiketalouden, liikunnanohjaaja- ja matkailun koulutus)
- koulutusjohtaja Jari Kähkönen, Teknologia-osaamisalue (tekniikan koulutus, tietojenkäsittelyn koulutus)
- koulutusjohtaja Mikko Keränen, Sote-osaamisalue (sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus)

Strateginen kumppanuus

Strategisissa kumppanuuksissa sopimusosapuolilla on vahva yhteinen intressi ja yhteisesti sovitut kehittämiskohteet. Strategisten kumppanuuksien avulla varmistetaan KAMK:n ja kumppanin toimintaedellyksiä, kehitetään kilpailuetua ja lisätään aluevaikuttavuutta.   

KAMK:n strategisia kumppaneita ovat:

Opiskelijakunta KAMO
Oulun yliopisto
Lapin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lapin AMK
Kajaanin kaupunki
Kuusamon kaupunki
VTT ja MIKES 
Kainuun ammattiopisto
Kainuun sote
Howest  University College West Flanders, Belgia
Hochschule Heilbronn, Saksa
University of Skövde, Ruotsi

 

Työelämän avainkumppanuus

Työelämän avainkumppaneiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä turvataan alueen työvoiman saanti, tarjotaan työelämäkontakteja, edistetään alueen kansainvälistymistä ja palvellaan työelämän tarpeita. Yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutetaan yhteistyötä mm. harjoitteluiden, opinnäytetöiden ja hanketoiminnan kautta.  

KAMK:n työelämän avainkumppaneita ovat:

Idän Taiga ry
Kainuun Liikunta ry
Pohjolan Mylly
RTG Sales Oy
Tutoris Oy
Vuokatin urheiluopisto
Kainuun Osuuspankki