Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Vähähiilisyys ja kiertotalous

Kiertotalous

Kiertotalouteen liittyen Kajaanin ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus ratkaisuiden tuottamisesta ja pilotoinnista. Olemme lukuisia erilaisia rahoitusinstrumentteja hyödyntäen kehittäneet muun muassa teollisuuden sivuvirroista ratkaisuja infrarakentamiseen ja vedenpuhdistukseen. Teemme myös paljon biokaasun tuotantoon liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä sen energiantuotannon että ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Samoin erilaiset vedenpuhdistus ja -mittausratkaisut ovat osaamisaluettamme.  

Lisätietoa: 

Outi Laatikainen
erityisasiantuntija
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Vähähiilisyys


Vähähiilisyyteen liittyvät teemat ovat nousussa myös KAMK:ssa. Meillä on meneillään RAVE - Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut -hanke, jossa tehdään Sammonkaari-korttelin energiasuunnitelma sekä lisätään paikallisten ihmisten tietoisuutta vähähiilisen rakentamisen ratkaisuista. Lisäksi olemme tuottaneet Ilmastonmuutokset perusteet -nimisen verkko-opintojakson, joka on suoritettavissa myös Avoimen ammattikorkeakoulun kautta.  

Lisätietoa: 

Silja Keränen
projektiasiantuntija
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi