Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kehitämme asiakkaittemme tuotteita, prosesseja ja palveluita.

Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarvelähtöisiä, soveltavia tutkimuksia. KAMK on Suomen parhaimpia ja tuloksellisempia ammattikorkeakokouluja Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosvertailussa.

KAMKin TKI-toiminnan kolme peruspilaria ovat vahva asiaosaaminen, toimivat kumppanuudet ja korkealuokkainen projektiosaaminen. Asiaosaaminen perustuu henkilökunnan vahvaan alansa ammattitaitoon sekä innovatiiviseen tekemisen otteeseen. Toinen TKI-toiminnan perusta on tiivis kytkös työelämään niin Kainuussa kuin muuallakin Suomessa. Kansainväliset kumppanit ovat yhteistyökorkeakouluja, yrityksiä ja kehittämisyhtiöitä esimerkiksi Euroopasta, Venäjältä ja Latinalaisesta Amerikasta. Kolmas perusta on vahva projektiosaaminen ja kokemus erilaisten yhteishankkeiden hakuun, hallinnointiin, arviointiin, raportointiin ja talousseurantaan liittyen. Yhteistyöhankkeissa toimimme mielellämme päätoteuttajan roolissa.

TKI-toiminta on vahvaa ja aktiivista kaikilla osaamisalueilla. Vuositasolla kehittämishankkeita on noin 60 ja ne rahoitetaan pääsääntöisesti EU:n eri rahoitusohjelmista. Kajaanin ammattikorkeakoulun liikevaihdosta ja henkilötyövuosista neljäsosa on TKI-toimintaa. Tutustu toimintaan alla olevista linkeistä.

Kysy lisää TKI-toiminnasta: Kehitysjohtaja Mikko Keränen puh. 044 7101 620
   
Kajaanin ammattikorkeakoulu on mukana pohjoisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten verkostossa (University of the Arctic - UArctic). Verkoston jäsenyyden kautta KAMK on entistä aktiivisemmin mukana pohjoisen kehittämisessä. Lisätietoa verkostosta ja sen jäsenistä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu on jäsenenä suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisessä ICT-allianssissa - Allied ICTn Finlandiin (AIF). AIF:n jäsenyys vahvistaa KAMKin toimintaa ja takaa, että KAMK on entistä tiiviimmin mukana IT-alan kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Lisätietoa allianssista.

Tutustu ydinosaamiseemme

Tarjoamme teollisten sivuvirtamateriaalien hyödyntämiseen litttyvää tutkimusta ja palvelua.
Lue lisää
Tarjoamme automaatio-osaamista erityisesti robotiikkaan ja mittaustekniikkaan liittyvien tarpeiden ratkaisemisessa
Lue lisää
Suomen paras konesalioppimisympäristö ja supertietokone – avaimet palvelujen ja liiketoiminnan yrityslähtöiseen kehittämiseen.
Lue lisää
Ensiluokkaista pelialan osaamista vuodesta 2006 – tuottavuutta ja vaikuttavuutta hyötypeleillä, virtuaalitodellisuudella ja lisätyn todellisuuden sovelluksilla
Lue lisää
Tavoitteenamme on olla älykkään kotihoidon edelläkävijä. Keskitymme älykkäiden sairaan - ja terveydenhoidon palvelujen ja teknologioiden kehittämiseen.
Lue lisää
Tarjoamme elämyksellisen ja liiketaloudellisesti kannattavan tuotteen tai palvelun kehittämistä matkailu- ja liikunta-alalle.
Lue lisää
Tavoitteemme on edistää liiketoimintapotentiaalin tunnistamista sekä käynnistää uutta tai kehittää olemassa olevaa kannattavaa liiketoimintaa.
Lue lisää
Käytössänne monipuolinen projektin valmisteluosaaminen sekä erilaisten rahoitusohjelmien tuntemus
Lue lisää

Kuinka voimme auttaa?

Jätä yhteydenottopyyntö