PeatStop - Hulevesien hallinnan kehittämishanke Kainuussa ja Karjalassa

Urbaaneissa ympäristöissä, joissa hyvin suuri osa maapinta-alasta on katettua, hulevedestä tuppaa toisinaan syntymään aivan todellinen ongelma. Ongelmiin tosin on yleensä ratkaisu, se täytyy vain löytää - tähän pyrki Karelia CBC:n PeatStop-projekti.


Alkujaan rajayhteistyötä edistävässä PeatStop-hankkeessa Kajaanin Ammattikorkeakoulu ja Petroskoilainen Regional Company Water And Ecology LLC alkoivat tutkia ja kehittää uusia tapoja mitata ja hallita urbaaneissa ympäristöissä tai niiden lähistöllä sijaitsevien vesistöjen saastumisprosessia ja sen ehkäisymahdollisuuksia. Kajaanissa kehitettiin mittauslaitteita ja hapetusprosesseja – Petroskoissa taas kehitettiin itse vedensuodatusteknologiaa.


Meillä täällä Kajaanissa PeatStop-hankkeen päätarkoitus oli puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen. Petroskoin suunnalla puututtiin Äänisjärveen maaperästä liukenevan öljyn aiheuttamiin ongelmiin, mutta maaliskuussa 2022 kaikki organisaatiollinen yhteistyö loppui Venäjän hyökkäyssodan johdosta.

Lisää tietoa PeatStop-hankkeesta löytyy Karelia CBC-ohjelman verkkosivuilta.

 
Projektipäällikkö
Outi Laatikainen
Erityisasiantuntija, teknologian osaamisalue
Kajaanin ammattikorkeakoulu
CEMIS – Centre for measurement and information systems
outi.laatikainen@kamk.fi
+358 44 710 1662