PeatStop - Hulevesien hallinnan kehittämishanke Kainuussa ja Karjalassa

Urbaaneissa ympäristöissä, joissa hyvin suuri osa maapinta-alasta on katettua, hulevedestä tuppaa toisinaan syntymään aivan todellinen ongelma. Ongelmiin tosin on yleensä ratkaisu, se täytyy vain löytää - tähän pyrkii Karelia CBC:n PeatStop-projekti.


Rajayhteistyötä edistävässä PeatStop-hankkeessa Kajaanin Ammattikorkeakoulu ja Petroskoilainen Regional Company Water And Ecology LLC ovat alkaneet tutkia ja kehittää uusia tapoja mitata ja hallita urbaaneissa ympäristöissä tai niiden lähistöllä sijaitsevien vesistöjen saastumisprosessia, sekä ehkäistä sitä. Kajaanissa kehitetään mittauslaitteita ja hapetusprosesseja – Petroskoissa taas itse vedensuodatusteknologiaa, ja puolivälissä tavataan niin, että rajan molemmin puolin saadaan ilosta mahdollisimman paljon irti.


Meillä täällä Kajaanissa PeatStop-hankkeen päätarkoitus on puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen, kun taas Petroskoin suunnalla puututaan Äänisjärveen maaperästä liukenevan öljyn aiheuttamiin ongelmiin.
Lisää tietoa PeatStop-hankkeesta löytyy Karelia CBC-ohjelman verkkosivuilta.

 
Projektipäällikkö
Outi Laatikainen
Erityisasiantuntija, teknologian osaamisalue
Kajaanin ammattikorkeakoulu
CEMIS – Centre for measurement and information systems
outi.laatikainen@kamk.fi
+358 44 710 1662