Kaasua Kuhmoon -esiselvityshanke selvittää mahdollisuudet perustaa biokaasutuotantolaitos Kuhmon alueelle. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kuhmon kaupunki.

Hankkeessa kartoitetaan Kuhmon alueen biokaasun tuotantoon soveltuva raaka-ainepohja, siihen sopivat tuotannolliset menetelmät ja teknologiat sekä tuetaan työpajatoiminnalla paikallisen biokaasuekosysteemin syntymistä. Hankkeen koordinaattorina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 97 420€. 

Projektipäällikkö
Antti Kuoppala
Kajaanin ammattikorkeakoulu
antti.kuoppala@kamk.fi
p. +358 40 610 9139