Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoimintapotentiaalin tunnistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminta ja innovaatiot-osaamisalueemme vastaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin kaikkien toimialojen tarpeisiin. Toimimme aktiivisesti alueen yrittäjien, organisaatioiden ja kuntien tukena erilaisissa projekteissa ja tuotekehityksessä.

Olemme aktiivinen ja innovatiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Toimimme yhteistyössä kansainvälisten korkeakoulukumppaneidemme ja verkostojemme kanssa. Olemme olleet mukana useissa niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa, joiden avulla on kehitetty mm. periferia-alueiden yrittäjyyttä, olemassa olevien yritysten tuotekehitystä/ palveluja, palvelumuotoilua ja henkilöstöjohtamista.

Yrittäjyys

Olemme olleet mukana useissa niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin hankkeissa, joiden avulla on tuettu etenkin Kainuun alueen yritysten liiketoiminnan kehittämistä, mutta myös laajemmin pohjoisen periferia-alueen yrittäjyyden kehittymistä startupista kansainvälisille markkinoille saakka. 
Henkilökunnallamme on vahva osaaminen haastavissa sekä uusissa markkina- ja liiketoimintaympäristöissä kuten Venäjällä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Olemme työskennelleen kiinteästi yhteistyökorkeakoulujen, alueen organisaatioiden sekä liiketoiminnan kanssa ja tutustuneet näiden alueiden markkinoihin liittyviin ongelmiin sekä ratkaisuihin.

Tuemme opiskelijoidemme yrittäjyyttä opiskelijan yrittäjyys- ja innovaatiopolun avulla ja sparraamme aloittavia yrittäjiä osuuskunnissa jo opintojen aikana, tähtäimessä opintojen jälkeinen yrittäjyys. 

Henkilöstöjohtaminen

KAMKin liiketoiminnan sparraajat omaavat laajan henkilöstöjohtamisen osaamisen sekä pienissä-ja keskisuurissa yrityksissä että suurissa yhtiöissä Suomessa ja Aasian ja Tyynen meren alueella. 

Palvelumuotoilu

Tarjoamme käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua joustavasti yritysten tarpeisiin
Tarjoamme strategisen tason ohjausta palvelumuotoilun kehitystyöhön sekä 
tukea palvelukonseptienne määrittelyyn ja palveluprosessienne suunnitteluun ja kuvaukseen. Saatte ideointiapua palveluympäristönne ja palvelukontakti-pisteidenne analysointiin ja kehittämiseen. Tutkimme ja kuvaamme asiakaspersoonia, asiakkaidenne käyttäjäkokemusta ja asiakaspolkuja. Lisäksi testaamme ja arvioimme uusia palvelu-ideoita. 

Ota yhteyttä

Anne Määttä
Lehtori, TKI-koordinaattori, YES Kainuu aluepäällikkö
anne.maatta@kamk.fi
puh. 044 710 1400

CEMIS Business Development unit

CEMIS Business Development on kansainvälinen liiketoimintayksikkö, joka työskentelee teknologian kaupallistamisen alalla. Yksikkö aloitti toimintansa vuonna 2010. Vastaamme teknologian kaupallistamistoimista CEMIS Centre for Measurement and Information Systems (CEMIS) hanketoiminnassa. Tämän lisäksi toimimme yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Maantieteellisiä kohdealueitamme ovat Eurooppa, Kiina, Persianlahden alue ja Etelä-Amerikka. 

Autamme yrityksiä ja organisaatioita kaupallistamaan teknologioita ja innovaatioita, sekä kehittämään liiketoimintamalleja. Teemme kansallisia ja kansainvälisiä markkinatutkimuksia ja autamme oikeiden verkostojen löytämisessä uusilla markkina-alueilla. Tarjoamme tukea markkinalähtöisten TKI-projektien valmisteluun ja johtamiseen. 

Ota yhteyttä!
Anas Al Natsheh
Johtava Liiketoiminnan Kehitysasiantuntija, Ph.D.
anas.alnatsheh@kamk.fi
puh. 044 7101 228

www.cemis.fi