Etusivu / fi / Palvelut työelämälle / KAMK kuntapalvelut

KAMK Kuntapalvelut

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) kuntapalvelu tuottaa kehittämishankesuunnittelua Kainuun kunnille. Palvelu sisältää kehittämisideoiden yhdessä työstämisen hankehakemukseksi asti. Lisäksi KAMK tuottaa kunnille ajankohtaista tietoa rahoituskanavista. Palvelu käynnistyi vuoden 2021 alusta. 

Yhteisesti löydettyä ja sovittua kehittämisideaa lähdetään työstämään hankehakemukseksi asti. Mallissa keskeistä on kysyntälähtöisen hanketoiminnan lisääminen alueella. Yhteistyömallin kautta kuntien käytettävissä on KAMKin noin 100 projekteissa mukana olevien asiantuntijoiden osaaminen. 

 

KAMK kuntapalvelujen kuvaus. Prosessi etenee hankkeiden valmisteluvaiheesta hanke-ehdotusvaiheeseen ja sitä kautta hankehakemuksen jättämiseen.
Lisätietoja: Mikko Keränen, TKI-johtaja mikko.keranen@kamk.fi 044 710120