Opiskelijat voimavarana

Ammattikorkeakoulun opintoihin kuuluvat harjoittelu, erilaiset opiskelijaprojektit ja opinnäytetyö, jotka tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa. Lue lisää opiskelijaprojekteista. Opiskelijat tekevät projekteja myös monialaisesti eri koulutuksissa opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Tällöin työelämän toimeksiantoihin etsitään vastauksia tuoden työskentelyyn oman alan asiantuntijuus.