Harjoittelu

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu vähintään 30 opintopisteen harjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutuksen tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.

Ote Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahastosta

Harjoittelu suunnitellaan koulutukseen liittyviksi opintojaksoiksi, jotka voidaan suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Suunnittelun lähtökohtana ovat opetussuunnitelma ja opiskelijan oppimisprosessi. Harjoittelujakson oppimiselle määritellään tavoitteet ja suunnitellaan toteutus. Harjoittelu on aina ohjattua ja se arvioidaan.

Harjoittelu mm.

  • tukee opiskelijan kasvamista asiantuntijaksi edistäen ammatillisten valmiuksien kehittymistä
  • edistää opiskelijan yleisiä työelämävalmiuksia
  • luo pohjaa oman oppimisen arviointiin sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen
  • yhdistää teoriaa ja käytäntöä
  • parantaa opiskelijan opiskelumotivaatiota ja edesauttaa opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen
  • tuo työnantajille uusia näkökulmia, uusinta tietoa ja auttaa jatkossa rekrytoinneissa


Harjoitteluajankohdat ja tarkat tiedot harjoittelusta löytyvät intrasta (vaatii kirjautumisen).

Ilmoita harjoittelupaikasta!

Työnantajat voivat ilmoittaa vapaista harjoittelupaikoista Kajaanin ammattikorkeakoululle.

Lomakkeeseen

Anna palautetta harjoittelusta

Työnantajat voivat antaa palautetta harjoittelusta suoraan tällä lomakkeella.

Työnantajan palaute